Dinamika aktivnosti i radova Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana za period 2007-2013.

Može se slobodno reći da je Zavičajni klub od svog postojanja (1985.) pa do današnjih dana (zima 2017.) najviše postigao u periodu od 2007. do 2013. godine. Tome nisu kumovali samo članovi Upravnog odbora nego i splet drugih okolnosti. U prvom redu mislim na neše kontinuirane aktivnosti, na restauraciju Glavaševe kuće od strane opštine Novi Bečej, a i na prepoznavanju i uvažavanju prezentovanih idaja predstavnicima lokalne samouprave. 

Krenuli smo sa sredstvima minimalne članarine ali sa velikim entuzijazmom, sa ciljevima koje smo jasno formulisali u prvom i drugom članu statuta Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji glasi:

Član 1.

ZAVIČAJNI KLUB NOVOBEČEJACA I VRANJEVČANA  (u daljem tekstu: Klub) osnovan je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj okupljanje i zbližavanje Novobečejaca i Vranjevčana, zalaganje za očuvanje i negovanje tradicije Novog Bečeja i Vranjeva, prikupljanje od članova Kluba građe, dokumenata, umetničkih sadražaja vezanih za grad. Oblasti delovanja Kluba su kultura, umetnost, istorija, nauka i humanitarni rad.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klub naročito:

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klub naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu radi ostvarivanja ciljeva Kluba;

2) organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare    i druge oblike edukacije za svoje članove;

3) objavljuje knjige i druge publikacije o narodnoj tradiciji i kulture, u skladu sa zakonom;

4) organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ciljeva Kluba, a radi ostvarivanja svojih ciljeva;

5) sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima.

I naravno ne na poslednjem mestu sa korpusom naših sugrađana koji su nas svesrdno podržavali i pomagali. Pored ovih fundamentalnih ciljeva prioritet nam je bio da našem klubu obezbedimo krov nad glavom, u tada još budući muzej Glavaševe kuće. U nastavku ovog teksta pokušaćemo hronološki predstaviti najznačajnije momente ovog perioda, a celukupna aktivnost Zavičajnog kluba zabeležena je na izveštajima Upravnog odbora.

 1. godina

U organizaciji Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, 14. decembra je u Galeriji „Selo" otvorena Memorijalna izložba likovnih radova novobečejskih slikara, kao jedna od prvih aktivnosti novo osnovanog Kluba.

(Izložbu pripremili: Borivoj Ćurčić, Andre Karolj, Koso Janoš)

 1. godina

Na inicijativu Borivoja Ćurčića posle dvadesetak godina ponovo smo pokrenuli izdanje Letopisa, koji je po ideji Milorada Miše Berbakova počeo da izlazi od sredine devedesetih godina XX veka, ali svega samo nekoliko godina.

Za vreme Godišnje Skupštine upriličena je izložba o Gigi Jovanoviću poznatom Novobečejcu, štamparu i direktoru Tursko-Bečejske štedionice, koju je priredio kolekcionar Andre Karolj. Tom prilikom je poklonio Zavičajnom klubu svoju zbirku fotografija, dokumenata i memorandum računa o Gigi Jovanoviću.

 1. godina

Na otvaranju muzeja Glavaševa kuća 16.02.2009. godine svoj doprinos su dali i članovi zavičajnog kluba. Uz odobrenje poštanske direkcije Zrenjanin, Zavičajni klub je izdao prigodan koverat sa prigodnim žigom povodom otvaranja muzeja Glavaševa kuća, i povodom 100 godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša. (Ištvan Sekereš i Andre Karolj)

U Galeriji „Selo" Doma kulture opštine Novi Bečej, 3. jula 2009. godine, otvorena je izložba eksponata novobečejskih kolekcionara i pojedinaca, vezana za prošlost Novog Bečeja, pod nazivom ,,lz prošlosti našeg zavičaja". Izložba zavičajaca je izazvala veliko interesovanje.

(Borivoj Ćurčić, Andre Karolj i Koso Janoš)

Da bi muzej bio dostupan građanstvu članovi Zavičajnog kluba su organizovali stalno dežurstvo od sredina avgusta meseca tekuće godine. Dežurstva su se prihvatili: Ištvan Neborovski, Radovan Popov, Milorad Azucki, Mirko Saravolac i Andre Karolj.

Na predlog Saše Vidakovića Upravni odbor je predložio lokalnoj samoupravi da prime Janoša Koso na odsluženje vojnog roka u Glavaševu kuću za domara.

Što je i urađeno.

Oktobra meseca, na zahtev Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji je predstavljao Andre Karolj, u opštini je održan sastanak kome su prisustvovali Milivoj Vrebalov, Tomislav Ratković i Dragan Rauški. Tom prilikom je dogovoreno da se Zavičajnom klubu dodele na korišćenje dve prostorije u pomoćnoj zgradi Glavaševe kuće, a da se o ostalom saradnja ostvaruje na relaciji Zavičajni klub – Dragan Rauški.

 1. godina

Useljenje Zavičajnog kluba u nusprostorije Glavaševe kuće je obavljeno 20. 02. 2009. godine. Za tu priliku zavičajci su završili prostoriju za sastanke, koja ujedno služi i kao izložbeni prostor i kao galerija. Manja prostorija je takođe spremna da primi kompletan nameštaj berbernice Ištvana Jagera – poklon muzeju od Arpada Jagera. Prilikom ove svečanosti zavičajnom klubu je poklonjen priličan broj predmeta i eksponata iz prošlosti Novog Bečeja.

Radove su izvodili: Pal Balind, Koso Janoš, Karolj Andre.

Prvi put je u Novom Bečeju, u Glavaševoj kući održana manifestacija Noć mizeja. Uz lokalnu samoupravu, Turističku organizaciju, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, učestvovao je i Zavičajni klub sa kolekcijom starih razglednica Novog Bečeja iz kolekcije Andre Karolja.

Ove godine su članovi Zavičajnog kluba po prvi put svoj godišnji susret održali u divnom ambijentu dvorišta Glavaševe kuće.

 1. godina

Kompletirana je berbernica Ištvana Jagera, a dobijeni alat bačvarskog majstora Mikloša Ružičke je smešten u prostoriju u kojoj su postavljene stare šestougaone pločice. Pločice su dobivene od Rimokatoličke opštine, a postavljali su ih Janoš Koso i Andre Karolj.

Uz podršku lokalne samouprave, po nacrtu Andre Karolja napravljene su police za arhivu Zavičajnog kluba. Konačno smo mogli smestiti na bezbedno mesto dosadašnje dokumente i razni arhivski materijal.

U tri velike najlon vreće Goran Bugarski, rođak Branislava Josimovića, fotografa – amatera i bivšeg aktiviste Zavičajnog kluba, pored fotografija, razglednica i dokumentacije, predao je još i dva foto albuma.

Priredili smo dve izložbe; izložbu slika Portreti poznatih Novobečejaca autora Milorada Miće Josimovića, i izložbu Memorandum računi novobečejskih i vranjevačkih zanatlija, trgovaca i firmi – iz zbirke Andre Karolja i arhive Zavičajnog kluba.

Na inicijativu Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, uz podršku lokalne samouprave, u subotu, 7. aprila 2011. godine, otkrivena je spomen ploča na rodnoj kući istaknutog glumca Slavka Simića.

 1. godina

Predstavlјen preuređeni podrum Glavaševe kuće, koji je urađen dobrovolјnim radom članova Kluba. Izvođači radova po sopstvenim planovima i dobrovoljnim radom bili su Andre Karolj, Janoš Koso i Bela Vrešćak uz podršku lokalne samouprave. Veliku zahvalnost dugujemo potomcima porodice Mesaroš Mihalja kaja nam je poklonila 5-6 vinskih buradi i presu za grožđe.

19. maja za Noć muzeja priredili smo izložbu povodom 130 godina DVD Novi Bečej. Za ovaj jubilej zavičajci su uspeli da renoviraju stara vatrogasna zaprežna kola, koja su dobivena zahvaljujući komandatu vatrogasne brigade, Goranu Bugarskom. Sređivanje kola je radio kovač dok je točkove Imre Korenči. Celu ovu akciju i finalne radove su pomogli: Katona Evgen, Ivan Sečkar, Koso Janoš i Andre Karolj.

U 2012. godini Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana objavio je prvu knjigu u sopstvenom izdanju "Gedeon Rohonci - gospodar Bisernog ostrva", autora Andre Karolja.

Ove godine smo po ideji Andre Karolja započeli sa novom manifestacijom; Berba grožđa i izrada vina na tradicionalni način. Manifestaciju je pomagala Turistička organizacija i Bora Gvozdenac upravnik bišeg imanja Rohonci na Bisernom ostrvu.

 1. godina

Na februarskom susretu zavičajci su prisutnima predstavili obnovljen i pun špajz-ostavu koji je bio ispunjen dobivenim eksponatima naših sugrađana. Radove na obnavljanju špajza su obavili: Janoš Koso, Andre Karolj, Mihalj Feješ i Dragić Arsen. Posetioci su mogli da vide momačko-devojačku sobu, čiji bidermajer nameštaj su restaurirali Zoltan i Magdolna Alaćan.

JP Komunalac nam je poklonio sedam drvenih klupa za dangubnik, koje je izradio majstor Imre Korenči.

Izložba starih plakata iz zbirke Zavičajnog kluba i Narodne biblioteke Novi Bečej kao i izložbu zbirke crteža Františeka Čermaka, koju je Zavičajnom klubu poklonila Rozalija Lerik, posetioci su mogli da pogledaju za Noć muzeja.

Berba grožđa i dobijanje vina na stari tradicionalni način, po drugi put.

Na predlog Andre Karolja urađena je i postavljena spomen ploča povodom 170-te godišnjice rođenja Eugena Nedića – dr Jenea Sentklraija (1843-1925) doktora teologije i znamenitog istoričara. Spomen ploča je postavljena u saradnji Turističke organizacije Novi Bečej na bivšu kuću porodice Nedić.

Fotografije

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2009. godine

Aktivnosti za prethodnu godinu

Oktobar 2008. godine

Kupili smo ikonu Svetog Jovana Krstitelja kojeg je naslikao Majin – Krka 1941. godine

Decembar 2008. godine

uputili smo pismeni predlog Skupštini opštine i Domu zdravlja da naša zdravstvena ustanova u buduće nosi ime dr Laslo Pataki

Februar

Bili smo inicijatori za obeležavanje 100 godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša i učestvovali u otvaranju zavičajnog Muzeja „Glavaševa kuća“.

Povodom otvaranja Muzeja „Glavaševa kuća“ izdali smo prigodan filatelistički poštanski žig sa prigodnom kovertom i poklonili smo topografsku kartu Novog Bečeja sa atarom iz 1881. godine

Februar

U saradnji sa Gerontološkim centrom priredili smo izložbu čajnika našem članu Zavičajnog kluba Marici Kasaš. Izložba i predavanje o čajevima održana je u Klubu za dnevni boravak Gerontološkog centra.

April

Organizovali smo izložbu fotografija jednom od osnivača Zavičajnog kluba Geze Sakača, majistora fotografije.

April

Bili smo su-organizatori promocije knjige Kamendin načeg člana profesora Aleksandra Kasaša.

Juni

Organizovali smo izložbu fotografija Novobečejca Ivana Kovačeva sa tematikom iz našeg zavičaja .

Juli

Priredili smo izložbu eksponata (etno predmeti, dokumenti, fotografije i slično) iz prošlosti našeg zavičaja koja je izazvala veliko interesovanje naših sugraĎana.

Avgust

Pripremili i pustili u štampu Letopis za 2008. godinu čiji je prelom i ovaj put uradila volonterski, grafički dizajner Maja Josimović.

DOSADAŠNJI DAROVI ZA ZAVIČAJNU ZBIRKU

- Tri uramljene fotografije velikog formata fotografa Geze Sakača – Poklon Geze Sakača

- Zbirka dokumenata i fotografija štampara i bankara Gige Jovanovića iz perioda 1898 do 1949. godine – Poklonio, Karolj Andre

- Foto aparati sa torbicom iz foto radionice Lajoša Čanji što se pretpostavlja da je iz ateljea pionira fotografije Konstantina Vukova – Poklonio, Imbronjev Miloš

- Pedesetak knjiga (romani, stručna literatura) i stotinak LP gramafonskih ploča iz perioda 1960 – 1980. godine – Poklonila ...............

- Ručno izraĎen veliki lokot iz XIX veka – Poklonio, Bela Vrešćak

- Deset fotografija formata 30x40 cm – Poklonio, Ivan Kovačev

PODRŽAVAJU NAS

- Skupština opštine Novi Bečej

- Mesna zajednica

- Gerontološki centar

- JP Komunalac

- Knjigovodstvene usluge – Olivera Budić

- Zolika Alaćan, stolar

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2011. godine

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana održana je u okviru godišnjeg susreta 27.08.2011. godine u dvorištu Glavaševe kuće.

Pored članova Upravnog odbora Skupštini je prisustvovalo još 63 članova Zavičajnog kluba. Skupštini je predsedavao predsednik Radovan Popov.

Dnevni red Skupštine:

 1. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2010. godinu
 2. Izbor članova Upravnog odbora za naredni period
 3. Informacija o usklađivanju Statuta novim propisima

Ad.1

Finansijski izveštaj na osnovu knjigovodstvenih obrada sačinio Karolj Andre a izneo ga je Radovan Popov.

Priliv

Sredstva preneta iz 2009. Godine 13.763,00 dinara

Ukupni ulaz u 2010. Godini 126.669,95 dinara

Rashod

Za održavanje i funkcionisanje MUZEJA 90.000,00 dinara

Troškovi oko februarskog i avgustovskog susreta 2.152,00 dinara

Preneto u 2011. godinu 34.517,00 dinara

Momentalno na računu imamo oko 2.000,00 dinara

I gotovine 2.000,00 dinara

Skupština je bez primedbi usvojila izneti finansijski izveštaj za 2010. godinu.

Ad.2

Upravni odbor Zavičajnog kluba predložio je sledeće članova za novi sastav Upravnog odbora u narednom periodu:

Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Saravolac Mirko, Nataša Josimović, Milorad Josimović, Karolj Andre, Branislav Vojnov, Janoš Koso i Arpad Švaner

Skupština je jednoglasno izabrala nove članove Upravnog odbora.

Ad.3

Borivoj Ćurčić je informisao članove o usklađivanju Statuta Zavičajnog kluba novim propisima o udruživanju građana koji je usvojen na vanrednoj Skupštini jula meseca ove godine.

Posle održane godišnje Skupštine usledio je program koji se sastojao iz dva dela. U prvom, dužem delu su recitovane odabrane pesme o Novom Bečeju, dok je u drugom delu skrenuta pažnja prisutnih na postavljenu izložbu Memorandum računa Novobečejskih i Vranjevačkih zanatlija, trgovaca, advokata i firmi.

Po završetku programa usledilo je druženje uz svečani ručak.

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2012. godine

Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana, koji broji oko 80 članova prethodne 2011. godine imala je i učestvovala u sledećim aktivnostima:

- Februara smo organizovali naš redovni Zimski susret, koji se održava kontinuirano svake godine od 2009. godine ili od otvaranja muzeja Glavaševa kuća. Tom prilikom smo podelili Zahvalnice našim sugrađanima koji su svojim prilogom ili radom doprineli oplemenjivanju muzeja.

- Aprila meseca smo bili inicijatori i suorganizatori sa Lokalnom samoupravom za postavljanje spomen ploče na rodnu kuću našeg istaknutog glumca Slavka Simića.

- Maja meseca, na Noć muzeja što organizuje Lokalna samouprava, pripremili smo izložbu povodom 130 godišnjice od osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Novi Beĉej. Oko pribavljenja eksponata mnogo su nam pomogli ĉlanovi DVD kao i aktuelni direktor profesionalne vatrogasne jedinice Novi Beĉej. Naši meštani su takoĊe donosili razne predmete i fotografije iz prošlosti vatrogasnog udruženja. Tu treba istaći uspešnu restauraciju vatrogasnih kola – pumpe u kome su mnogo njih uĉestvovali.

- Jula meseca je naše udruženje bilo suorganizator tradicionalnog susreta Old tajmeraša koji su posetili i muzej Glavaševa kuća.

- Avgusta meseca na Veliku Gospojinu u okvirima Glavaševe kuće održali smi naš veliki godišnji susret. Tom prilikom smo upoznali naše ĉlanove sa radom društva, održali godišnju Skupštinu i priredili kratak program recitala o Novm Beĉeju i zavičaju. Na ovaj dan smo promovisali i Letopis za 2010. godinu što je svakom ĉlanu bilo uruĉeno.

- Decembra meseca smo završili adaptaciju podruma Glavaševe kuće. Sami smo osmislili, a izvođači radova su bili Karolj Andre, Janoš Koso, Bela Vrešćak i još nekolicina naših sugraĊana. Burad i presu za grožđe smo dobili od Monje Jovanov. Materijalna sredstva obezbedila je Lokalna samouprava koja, treba istaći, veliko razumevanje gaji prema muzeju Glavaševa kuća.

- Treba istaći da su nam tokom cele godine u raznim akcijama svojim radom pomagali naši sugrađani

Završni račun za 2011. godinu

Preneta sredstva iz 2010. godine 34.517,85

Ĉlanarina za 2011. godinu 31.500,00

Za rad muzeja Glavaševa kuća – Jančika 180.000,00

Razni prilozi 2.900,00

UKUPNI PRIHODI 248.917,85

Izdaci za rad i ĉuvanje muzaja – Jančika 180.000,00

Sitni troškovi majstorima, sveske, pečat i slično 29.000,00

Reprezentacija 17.649,00

UKUPNI IZDACI 226.649,00

Ostalo na računu 31.12.2011. godine 22.268,85

KADROVSKE PROMENE

Zbog bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurĉića koga sada zamenjuje potpredsednik, Karolj Andre neophodno je izvršiti neke promene i to zbog formalno pravnih i praktiĉnih razloga. Naime nama u APR za udruženja još uvek Radovan Popov figurira kao predsednik udruženja koji je ujedno i pravni zastupnik kluba. U razgovoru sa Borom došli smo do rešenja da je najbolje da Upravni odbor izaĊe pred Skupštinu sa predlogom za novog predsednika koji bi po statutu bio ujedno i pravni zastupnik kluba. Te odluke što se danas donesu treba poslati na adresu APR radi ažuriranja podataka o našem udruženju.

Upravni odbor predlaže Andre Karolja za predsednika Zaviĉajnog kluba, za potpredsednika Milorada Josimovića, a za sekretara Natašu Vidaković.

Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2013. godine

Zapisnik vođen na sednici Skupštine Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koja je održana u letnjoj bašti Muzeja „Glavaševa kuća“ u Novom Bečeju, dana 24. avgusta 2013. godine, sa početkom u 10,30 sati.

Sednicu Skupštine otvorio je Karolj Andre, predsednik Zavičajnog kluba, uz konstataciju da prisustvuje potreban broj članova za pravnovaljano odlučivanje, a zatim je predloţio da sednicu vodi radno predsedništvo u sastavu: Karolj Andre, Janoš Koso i Stevan Davidović.

U ime članova radnog predsedništva Stevan Davidović, je preuzeo ulogu predsedavajućeg i zahvalio se na ukazanom poverenju da vodi sednicu. Pre nego što je predložen dnevni red, Stevan Davidović je zamolio Monju Jovanov, da pročita, pozdravnu reč, koju je na osnivačkoj Skupštini Zavičajnog kluba „4. oktobar“, koja je odrţana 22. 6. 1985. godine, kazivao jedan od osnivača kluba Branislav Bata Kiselički, a koja je i danas primerena.

Monja Jovanov je pročitala tekst, a potom se za reč javio Aca Đukičin i predloţio da Zavičajni klub, uputi predlog lokalnoj samoupravi da Gimnazija u Novom Bečeju ponese ime Branislava Kiseličkog, jednog od osnivača srednje škole u Novom Bečeju. Ovaj predlog članovi Skupštine su prihvatili kao zaključak.

Zatim je predložen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba u proteklih godinu dana
 2. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
 3. Odluka o visini godišnje članarine
 4. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora
 5. Referati o novobečejskim znamenitim ličnostima

Pošto je dnevni red jednoglasno prihvaćen prešlo se na rad.

Ad.br. 1

Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba podneo je Janoš Koso, član Upravnog odbora. Pošto nije bilo diskusije donet je sledeći

Zaključak

 1. Usvaja se Izveštaj o aktivnostima Zavičajnog kluba za 2012. godinu
 2. Izveštaj je sastavni deo ovog zapisnika

Ad.br. 2

Izveštaj o finansijskom poslovanju, koji je sastavio Karolj Andre, pročitao je Stevan Davidović. Pošto nije bilo diskusije donet je sledeći zaključak:

 1. Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
 2. Izveštaj je sastavni deo ovog zapisnika

Ad.br. 3

Stevan Davidović je upoznao članove Skupštine da je predlog Upravnog odbora da godišnja članarina ubuduće iznosi 400 dinara, kako nije bilo diskusije predložen je sledeći zaključak:

 1. Usvaja se predlog Upravnog odbora da godišnja članarina iznosi 400 dinara

Ad.br. 4

Andre Karolj je obrazložio da su Milorad Azucki i Nataša Vidaković, iz ličnih razloga, podneli zahtev da se razreše članstva u Upravnom odboru. Upravni odbor je predložio da novi članovi Upravnog odbora budu Monika Jovanov i Stevan Davidović.

Kako nije bilo primedbe na ovaj predlog Skupština je donela sledeći zaključak:

 1. Razrešavaju se Milorad Azucki i Nataša Vidaković članstva u Upravnom odboru
 2. Za članove Upravnog odbora imenuju se Monika Jovanov i Stevan Davidović

Ad.br. 5

 1. a) Povodom 170-te godišnjice rođenja Eugena Nedića – dr Jenea Sentklaraija, doktora teologije, dopisnog člana Mađarske akademije nauka, Srpskog učenog društva i počasnog člana Matice srpske, Karolj Andre je pripremio prigodan referat, koji je pročitao Stevan Davidović.
 2. b) Od više znamenitih ličnosti, koje su roĎene u Novom Bečeju, moţda se najmanje zna o sinu novobečejskog žitarskog trgovca Ognjeslavu Kostoviću, referat o njemu i njegovom bratu Vladislavu pripremio je Branislav Vojnov.

Predsedavajući Skupštine, Stevan Davidović, zahvalio se Andre Karolju i Branislavu Vojnovu na uloženom trudu i što su omogućili da prisutni članovi budu bogatiji za nova saznanja.

U završnom delu Skupštine, u diskusiji je učestvovalo više članova, koji su izrazili svoje zadovoljstvo podnetim referatima i usledio je predlog da se lokalnoj samoupravi predloži da se na kućama gde su rođeni novobečejski velikani postavi Spomen ploča, kao i da dve ulice u Novom Bečeju ponesu ime ovih znamenitih ličnosti.

Ljubica Kiselički je predložila, a članovi Skupštine prihvatili, da se uputi lokalnoj samoupravi zahtev da se ne sadi drvored pored same obale Tise na glavnoj plaži, pošto će to zatvoriti pogled na reku.

Takođe je usledio predlog da se nastavi sa radom na izdavanju Zbirke pesama novobečejskih pesnika, a Radovan Popov je dao obrazloženje zašto se stalo na prikupljanju građe za ovu knjigu. Takođe je predloženo da se nastave aktivnosti na prikupljenju građe za knjigu o znamenitim ličnostima Novog Bečeja.

Na kraju se predsedavajući zahvalio prisutnima na aktivnom učešći u radu Skupštine, uz obaveštenje da je za sve članove Zavičajnog kluba organizovan ručak u čardi na obali Tise. Takođe i da je povodom ovog susreta organizovana izloţba novobečejskih plakata u saradnji sa Narodnom bibliotekom i izložba crteža Františeka Čermaka, iz legata gospodje Rozalije Lerik.

Izveštaj o radu Zavičajnog kluba pročitan na godišnjoj Skupštinu 2013. godine

- Oktobra meseca 2012. godine smo organizovali berbu i presovanje groţĎa na stari tradicionalni način. Sve se to odvijalo u dvorištu muzeja „Glavaševa kuća”.

- Krajem 2012. godine Zavičajni klub je bio izdavač knjige-albuma Gedeon Rohonci gospodar Bisernog ostrva, autora Andre Karolja.

- Februara 2013. godine odrţali smo naš zimski susret i tom prilikom promovisali adaptiranu ostavu-špajz, koju smo sami radili uz pomoć Dragić Arsena, Feješ Mišike i Mileta Vujackova.

- Maja mesaca, za Noć muzeja smo pripremili postavku starih Novobečejskih plakata, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Novi Bečej. Pored toga smo izloţili preko dvadesetak crteţa Františeka Čermaka iz legata Rozalije Lerik.

- Maja i jula meseca konkurisali smo za donacije. Jedan projekt, OBELEŽAVANJE 170. GODIŠNJICE ROĐENJA DR JENEA SENTKLARAIJA na žalost nije prihvaćen od strane NIS-a. Međutim u dogovoru sa opštinskom upravom i sa Turističkom organizacijom dobili smo uveravanja da će nas podržati u ostvarenju postavljanja spomen ploče na kuću dr Jenea Sentklaraija. Odgovor za drugi projekt OD GROŽĐA DO VINA još nismo dobili. Realizacija te zamisli bi bila sredinom septembra. Za ovaj projekt također imamo podršku opštinske uprave i Turističke organizacije.

- Sa ponosom možemo reći da smo i protekle godine dobili priličan broj poklona i eksponata što smo evidentirali i zbrinuli.

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam