Poleteli konji vrani

UTORAK, 27. avgust 1996. godine dan uoči Velike Gospojine, krsne slave Novog Bečeja, bio je topliji od ijednog avgustovskog dana ove godine. Međutim, nije to bila prepreka Novobečejcima, a njihovim gostima, da već od jedanaest sati na prekrasnom keju na Tisi zauzmu što bolje mesto u iščekivanju da počne Treća revija paradnih konja.

Počelo je sve još u ranim jutarnjim satima, kada su vredni paori novobečejski, dok je još hladovina na ulazu u grad čekali svoje goste, učesnike ove manifestacije na koju je prijavljeno 177 zaprega.

Poseban dekor ovoj svečanosti bili su novobečejski tamburaši koji su himnom ovog grada, koju je još za prvu reviju ispevao pesnik Pavle Janković - Šole "Hej komšije sa svih strana..." dali signal da ova, sve poznatija turističko - spotska manifestacija može da počne.

Pozdravnoj reči predsednika Skupštine opštine Dragana Belića, prethodilo je, kako je to uobičajeno kad su u pitanju krsne slave, rezanje slavskog kolača, kao i beseda paroha Srpske pravoslavne crkve Ljubomira Stojanovića, profesora na Bogosavskom fakultetu u Beogradu.

Govorio je na otvaranju i mr Georgije Dujin predsednik Konjičkog kluba "Vranjevo".

Potom, kao na filmskoj traci, krenula je predivna reka jednoprega i dvoprega kojih je na ovoj manifestaciji bilo i najviše. Tim divnim četvoronožnim stvorenjima, koji su paorima uvek bili najdraži prijatelji divili su se novobečejci i svi ostali gosti, od kojih izdavajamo dve delegacije gradova - pobratima: Knjaževca i Mezetura iz Mađarske koje su predvodili čelni ljudi Srbislav Đorđeviđ i dr Piroška Bagdan.

"Poleteli" su zatim Soko, Dana, Lasta, Stornela, Jadran... Na sve strane samo uzdasi i divljenje ovim lepotanima. Ni žiriju koje je predvodio "živa legenda konjarstva" Milan Maksimović, nije bilo lako, na kraju evo i pobednika po kategorijama.

U jednopregu sve počasti dobio je Ferenc Galčik iz Kikinde, u dvopregu Antal Tot Vašarheljfi iz Kelebije, a na veliku radost domaće publike u tropregu trijumfovao je Nebojša Ostojić. U četvoropregu velika konkurencija, pa su odlučile nijanse, Vidosav Mojsin iz Melenaca je pobedio ispred Milana Nosonjina iz Kumana i Nebojše Ostojića iz Novog Bečeja.

Petopreg je posebna disciplina koju neguju Novobečejci, a nepisana je pravilo da je pobednik petoprega ujedno i najbolji u generalnom plasmanu. Konkurencija je bila izuzetno žestoka, ne znaš čija je zaprega lepša, na kraju pobeda je pripala Novobečejcu Bogomiru Vujackovu.

Mada je zvanični deo priredbe bio okončan preko 4000 gledalaca je još uvek na svojim mestima, svi su u iščekivanju najavljenog dvanaestoprega koji do sada na ovim prostorima još niko nije vozio. I kada se sve nekako smirilo, a na zapadu sunce već lakšavalo iz prvih nagoveštaja sumraka pojavljuje se dvanaestopreg Branislava Vlaškalina "Ben Hura" novobečejskog.

Dvanaest lepotana, dostojanstveno prođoše glavnu tribinu i umah se uzdasi stopiše sa oduševljenjem. Bio je to nagoveštaj da se još jedna uspešna manifestacija privodi kraju, a Bane vozi i samo komanduje, a Drina, Estika i Lasta 1 ga slušaju i gordo gaze.

Spuštena je tako zavesa na jedan dan nezaboravan, na dan kada je Branislav Vlaškalin, bivši državni rekorder u dizanju tegova, danas jedan od najpoznatijih članova Konjičkog kluba "Vranjevo" sa svojim dvanaestopregom otišao pravo u istoriju ovog grada, koji sa ponosom ističe svojih devet stotina godina postojanja.

Obrazovanje i društvena briga o deci

Osnovna škola "Miloje Čiplić"

U školskoj 1995/96. godini O.Š. "Miloje Čiplić" u Novom Bečeju radila je kao samostalna ustanova sa 35 redovnih i 2 specijalna odeljenja za lako mentalno-retardiranu decu. Školu je pohađalo 890 učenika koji su nastavu slušali na srpskom i mađarskom jeziku.

U razrednoj nastavi (I - IV) ukupno je bilo 439 učenika u 17 odeljenja i to: na srpskom 287 učenika u 10 odeljenja i na mađarskom 152 učenika u 7 odeljenja. U predmetnoj nastavi (V -VIII) razreda na srpskom 253 učenika u 10 odeljenja i na mađarskom 183 učenika u 8 odeljenja.

U toku školske godine obezbeđen je visok procenat stručne zastupljenosti u nastavi, a nestručno je bilo zastupljeno samo 8 časova nemačkog jezika.

U razrednoj nastavi radilo je 17 nastavnika, u predmetnoj 26 i 2 nastavnika - defektologa u specijalnim odeljenjima. Ostali zaposleni su: direktor, 3 stručna saradnika, 2 administrativna radnika, 9 pomoćnih radnika i 2 serevirke.

Na kraju školske godine pozitivan uspeh ostvarilo je 97% učenika, a prosečna ocena je 4,00.

Za učenike generacije proglašena Ivana Isakov.

Značajno je istaći da je na školskoj zgradi i na zgradi Radničkog univerziteta izveden najveći investicioni zahvat, uvedeno je centralno grejanje na gas.

Veliki broj učenika i nastavnika učestvovalo je na raznim takmičenjima gde je osvojeno više priznanja i nagrada.

Dramska sekcija sa predstavom "Četiri eskima putuju u beli svet (a o kijavici da i ne govorimo)" plasirala se na Republičku smotru dečjeg dramskog stvaralaštva.

Škola je dobila i posebno priznanje za organizovanje Pesničke štafete, kao i za učeničko zadrugarstvo.

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1995/96. godini Osnovna škola "Josif Marinković" u Novom Bečeju radila je kao samostalna ustanova sa 25 redovnih i 4 specijalna odeljenja za lako - mentalno retardiranu decu. Školu je pohađao 681 učenik (651 u redovnim i 30 u specijalnim odeljenjima).

Ove školske godine se, posle dužeg vremena, u prvi razred upisalo 98 učenika, pa su formirana 4 odeljenja. Nosioca obrazovno-vaspitnog rada bilo je 40 i to: nastavnici razredne nastave (13), predmetni nastavnici (21), specijalna nastava (4), pedagog (1) i direktor (1). Navedeno nastavno osoblje je imalo odgovarajuću stručnu spremu a nestučno je bila zastupljena samo nastava engleskog jezika.

Prateća služba je imala 10 radnika: sekretar (1), knjigovođa (1), ložač centralnog grejanja (1), kuvarica školske kuhinje (1), pomoćno osoblje (6).

U toku godine u održavanje škole i nameštaja je uloženo oko 40.000,00 dinara. Sanirana su oštećenja na celokupnoj stolariji u 10 učionica, u dve učionice je izvršena potpuna izmena zamena dotrajalih podova novim vinfleks pločama, dopunjen je knjižni fond, nabavljen je kompletan audio-vizuelni materijal za kabinet iz muzičke kulture, a za učionicu iz informatike je nabavljeno 15 kompjutera sa monitorima.

Od 651 učenika 618 je sa uspehom završilo školsku godinu (251 odličnih, 157 vrlo dobrih, 126 dobrih i 64 dovoljna) razred je ponavljalo 17 učenika, a 7 je ostalo neocenjeno zbog ne pohađanja škole.

Srednja ocena od I-IV razreda 3,98, V-VIII razreda 3,68, a u specijalnim odeljenjima 3,49. Ukupna prolaznost u školi 98,31%. Za učenika generacije školske 1995/96. godine proglašena je Kristina Dujin iz VIII1 razreda.

Folklorna sekcija škole, koju vodi Zora Tomašev, je osvojila drugo mesto na Jugoslovenskom festivalu folklora u Čanju, dok je hor škole (diregent Zagorka Jegdić, spoljni saradnik škole) na 36. Muzičkom festivalu dece Vojvodine u Novom Bečeju dobio srebrnu plaketu.

Zlatnu plaketu škola je dobila na XIV Međunarodnoj izložbi dečjih likovnih radova "BITOLA '96".

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar"

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar" u Novom Bečeju rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije ispunjava uslove za obrazovanje profila: mašinski tehničar (IV stepen), metalostrugari, baravari, automehaničari, mehaničari privredne mehanizacije i radnih mašina, kao i za područje rada: tekstilstvo, obrazovni profil konfekcionar-krojač, (III stepen). U školi radi (po jedno) odeljenje od I do IV razreda Gimnazije iz Bečeja.

U školi radi 39 profesora, 2 administrativna radnika i 4 radnika na održavanju čistoće.

Školske 1995/96 T.Š. "Ivo Lola Ribar" je pohađalo 593 učenika od kojih je 120 učenika Gimnazije. U školi je bilo 23 odeljenja (4 gimnazije, 13 mašinske i 6 tekstalne struke).

U I razred Gimnazije upisalo se 36 učenika.

Mada je otvoreno odeljenje Gimnazije u Novom Bečeju, veliki broj učenika srednjih škola je putovao u Bečej i Zrenjanin.

Tako je početkom godine u Bečej putovao 181 učenik, a u Zrenjanin 127, da bi se taj broj u septembru 1996. godine smanjio, pa je u Bečej putovalo 132 đaka, a u Zrenjanin 121.

Za ove đake je iz opštinskog budžeta obezbeđen regres mesečne đačke karte za prevoz autobusom od 15 % od pune cene karte.

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Vaspitno obrazovni rad Predškolske ustanove "Pava Sudarski" realizuje se u sva četiri mesta u opštini, a u školskoj 1995/96 godini delatnost se obavljala u sedam objekata. Jedan od najlepših objekata "Poletarac" u krugu Industrije građevinske keramike "POLET" u ovoj nastavnoj godini nije radio.

U Novom Bečeju je u 15 vaspitnih grupa bilo obuhvaćeno 404 deteta, od toga je bilo šest grupa celodnevnog boravka. Po objektima: "Leptirić", celodnevni boravak, 6 grupa - 140 dece i poludnevni boravak, 5 grupa -138 dece.

Objekat "Kolibri" (Vranjevo) tri grupe poludnevnog boravkla sa 96 dece i u "Pčelica" (Novo Selo) 1 grupa poludnevog boravka, sa 30 dece.

U Novom Miloševu u dva objekta je obuhvaćeno 155 mališana, raspoređenih u šest grupa poludnevnog boravka. U Kumanu je u tri grupe poludnevnog boravka obuhvaćeno 96 dece, a Bočaru dve grupe sa 63 deteta.

Ukupno je u ustanovi bilo 718 dece raspoređenih u 26 grupa (22 na srpskom, 3 na mađarskom i 1 na srpskom i mađarskom jeziku).

Za mališane iz ove ustanove organizovana je jednodnevna ekskurzija do Beograda (poseta Zoološkom vrtu i vožnja brodom po Savi i Dunavu) Realizovano 5. i 10. juna 1996. godine, a obuhvaćeno je 330 mališana.

Deca mlađeg uzrasta posetili su Zoološki vrt u Adi i ergelu "Fantast" u Bečeju (190 mališana) 11. juna 1996. godine.

U školskoj 1996/97 godini u ovoj ustanovi je bilo upisano 714 dece raspoređenih u 28 grupa (24 na srpskom i 4 na mađarskom jeziku). U celodnevnom boravku 142 deteta (7 grupa), a poludnevnom 572 dece (21 grupa).

Posle četiri godine školske 1996/97. počeo je sa radom objekat "Poletarac" u krugu IGK "Polet" u njemu je bilo 91 dete raspoređeno u 4 grupe (dve u celodnevnom i dve u poludnevnom boravku). Posle dužeg vremena u objektu "Kolibri" (Vranjevo) formirana je grupa na mađarskom jeziku. U ustanovi je 1996. godini radilo 51,5 radnik od toga 26 vaspitača, 2 medicinske sestre, tri administarativna radnika, a ostalo (20,5 radnika) je pomoćno osoblje. Za direktora ustanove u četiri godine je imenovana vaspitač Marija Vrebalov.

Mesna zajednica

Rad mesne zajednice Novi Bečej u 1996. godini bazirao se na realizaciji samodoprinosa i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U drugoj godini realizacije samodoprinosa planom utroška je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Priliv mesnog samodoprinosa u 1996. godini bio je 917.206,59 dinara što je manje od planiranog iznosa. Uzrok ovom manjem ostvarenju samodoprinosa su ekonomsko privredne prilike u zemlji i odustajanje od plaćanja samodoprinosa penzionera iz Novog Bečeja. U protekloj godini učinjeni su napori od praćenja uplata obveznika samodoprinosa do sastanaka sa predstavnicima Udruženja penzionera. I pored velikog angažovanja priliv koji je ostvaren nije ispunio naša očekivanja.

Utrošak sredstava samodoprinosa:

Izgradnja puteva

Aračka ulica rađena je u dve faze:

1. faza potez od ulice Rajka Rakočevića do 7. jula. Na ovom potezu je Vojvodina put započela radove još 1995. godine i 80% trase je dovela u stanje pred asfaltiranje. Velike teškoće pretstavljalo je raskršće ulica Aračke i Svetozara Markovića te potez od ulice Svetozara Markovića do 7. jula. Na tom delu su graditelji morali da vrše izmeštanje vodovodne mreže, mreže kišne kanalizacije, izmeštanje plinske instalacije i premošćavanje instalacija oko trafo stanice. Ovaj potez odneo je najveći deo sretstava ali su sada po prvi put u toj ulici rešeni režimi atmosferskih i podzemnih voda, spojen Arački kanal, napravljena kolovozna konstrukcija...

2. faza Aračke ulice je trasa od ulice 7. jula do ulice Narodnog fronta. Obzirom na širinu i prometnost ovog dela ulice u skladu sa projektom izveden je betonski kolovoz i na tom delu su rešeni režimi odvođenja atmosferskih voda. Radove je izvodilo GZDP "Novi Bečej".

Projekat za radove na ovoj ulici je izradila JP "Direkcija" koja je i vršila nadzor nad izvođenjem radova u ovoj ulici. Radovi su izvedeni do nivoa da je trasa spremna za tehnički pregled.

U 1996. godini izvršeni su tehnički prijemi i predate su na upotrebu sledeće ulice: Maksima Gorkog, Jagićeva, Tapai Šandora i Filipa Kljajića.

Planirano je da se utroši 349.547,43 a utrošeno je 326.226,60 dinara. Ugovoreno je i urađeno je poslova još za 233.947,85 dinara što bi trebalo da se realizuje u 1997. godini.

Učešće u realizaciji programa izgradnje atmosferske kanalizacije

Planom utroška mesnog samodoprinosa predviđeno je da ova sredstva udružimo sa sredstvima JP " Direkcija" koja bi bila izdvojena za ove svrhe. JP "Direkcija" u 1996. godini nije radila na ovim poslovima niti je ostvarila planirana sredstva od Gornjeg Banata i vodoprivrede pa ni mesna zajednica nije koristila sredstva po ovom osnovu.

Izgradnja gasovodne mreže

U 1996. godini planirano je da se uradi projekat za gasovodnu mrežu u delovima Novog Bečeja u kojima to nije bilo obuhvaćeno 1. fazom gasifikacije (deo Vranjeva i Novo Selo te deo Novog Bečeja). Ovaj plan je potpuno realizovan i naručen je i izrađen navedeni projekat.

U toku izrade projekta nametnula se potreba projektovanja gasovoda u industrijskoj zoni u Novom Bečeju pa je u skladu sa odlukom Saveta i taj projekat naručen i izrađen.

Kada se pred kraj godine ustanovilo da dovoljno sredstava ne postoji za gradnju asfaltnog kolovoza u ulicama, koristeći pogodnosti koje nam je dao izvođač (odloženo plaćanje, brz rok izrade i ugovaranje bez klizne skale) ugovoreno je i izvedeno 2,5 km ulične gasne mreže.

Navedeni radovi su delimično plaćenu u 1996 godini a za njih u 1997. godini ostaje da se još plati 150.000,00 dinara.

U projektovanju ulične gasne mreže trebalo je da svoje učešće uzme i naknada za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi o čemu je sa JP "Direkcija" sklopljen ugovor o zajedničkom ulaganju. Direkcija je svoju obavezu u 1996. godini ispunila sa nešto manje od 50% ugovorenih sredstava i po tom osnovu duguje mesnoj zajednici još 67.000,00 dinara.

Ukupno planirana sredstva za ove namene u 1996. godini su 252.598,69 dinara a utrošeno je 306.937,71 dinara. Dug za 1997. godinu je 184.400,00 dinara.

Finansiranje sportskih, kulturnih aktivnosti, finansiranje rada MZ. DVD-a i udruženja građana

Finansiranje ovih aktivnosti rađeno je po utvrđenoj dinamici i po određenim procentima za te namene i ispunjeno je u potpunosti. Za ove namene planirano je 24% ili 220.129,58 dinara što je i realizovano.

Objedinjavanje aktivnosti u Novom Bečeju

Osnovna koncepcija rada u mesnoj zajednici je objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju. Stav nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Nabrojaćemo samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Autobuska stanica

Definisali smo odnose vlasništva i odgovornosti za katastrofalno kašnjenje sa završetkom autobuske stanice i na tom polju uradili sledeće:

Održano je više sastanka sa "Biro 54" koji je projektovao i gradio autobusku stanicu u Novom Bečeju. Pružena su uveravanja da će otkloniti sve nedostatke koji sprečavaju tehnički prijem objekta. Rokove za otklanjanje nedostataka nisu ispoštovali pa samo u saradnji sa ostalim suvlasnicima spremili tužbu protiv izvođača za kašnjenje i naknadu štete zbog ne funkcionisanja stanice.

Održan je sastanak i sa pokrajinskim saobraćajnim inspektorom i delom komisije za tehnički prijem autobuske stanice i razjašnjeni su mnogi detalji koji su sprečavali uspešan tehnički prijem objekta.

Savet mesne zajednice je doneo odluku o prihvatanju preuzimanja staranja o radu autobuske stanice i ovlastio sekretara Saveta da o tome potpiše ugovor sa suvlasnicima.

Vašar

Održani su vašari, u martu, aprili, maju, junu, avgustu, septembru i oktobru 1996. godine. Vašar u avgustu je odložen zbog opasnosti od širenja stočnih bolesti slinavke i šapa.

Uređen je plato vašarišta (nasut zemljom i izravnat) te uređene staze i prodajni prostori.

Izgrađen je vodovodni priključak.

Građani Novog Bečeja prihvatili su vašar i redovno se na njemu okupljaju pa treba stvorenu naviku iskoristiti i na još bolji način osmisliti organizaciju i dešavanja na vašaru.

Regrutacija i ispraćaji vojnika

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u saradnji sa vojnim odsekom.

Postignut je dogovor da se ovi ispraćaji finansiraju od strane svih MZ u opštini.

Uputili smo svim vojnicima iz N. Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Zavičajni klub

Posle višegodišnjeg lutanja sedište Zavičajnog kluba na Skupštini u 1996. godini određeno je u Mesnoj zajednici Novi Bečej.

Podstaknute su aktivnosti oko prikupljanja adresa ljudi koji su poreklom iz Novog Bečeja ili su u njemu živeli te na osmišljavanju rada ovog kluba.

Podržali smo godišnji susret zavičajaca. Pod našim pokroviteljstvom održan je i susret prve posleratne generacije OŠ "Miloje Čiplić".

Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju letopisa 1995. godine.

Kablovska televizija

Sproveli smo anketu o zainteresovanosti građana Novog Bečeja za uvođenje KBS-a koja je dala zadovoljvajuće rezultate - oko 30% zainteresovanih.

Određen je izvođač i investitor radova na KBS-u u Novom Bečeju (NB kabel iz Novog Bečeja) koji u skladu sa ugovorom i pristižućim sredstvima širi mrežu po Novom Bečeju, pa je u 1996. godini kablovska televizija u Novom Bečeju otpočela sa radom.

Razglednice Novog Bečeja

Osmislili smo i učestvovali u izdavanju Razglednica Novog Bečeja koje su objavljene u 1996. godine.

Ovo je prva publikacija ove vrste do sada. Generalni pokrovitelj izdanja bio je GZDP Novi Bečej. Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju. Fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza. Štampao je "Efekt" Beočin. Tiraž 4.000 primeraka. Izdavački odbor: Mesaroš Verica, Davidović Stevan i Džigurski Dragan.

U okviru ovog izdanja, naklonošću štamparije iz Beočina, dobili smo i dve pojedinačne razglednice Novog Bečeja i po prvi put plakat Novog Bečeja.

Održana je i promocija ovog izdanja u kojoj su svoje promocije imali "Efekt" Beočin i "Potisje" Kanjiža - majolika uz prisustvo oko 350 gledalaca.

Revija svadbarskih orkestara

Organizovali smo Reviju svadbarskih orkestara. U finalu su učestvovala tri orkestra u takmičarskom delu i jedan u revijalnom. U okviru revije promovisana je i knjiga viceva o Lali.

Pobednici prve revije su orkestar iz Melenaca "Kako mama kaže" a velike simpatije publike osvojili su i "Vranjevački petopreg " i "Ful bend" iz Novog Bečeja.

Reviju su pomogle privredne organizacije iz Novog Bečeja čiji su predstavnici bili članovi žirija.

Obavezna kompozicija za takmičare je bila pesma "Zlatan prsten od svanuća" novobečejskog pesnika Pavla Jankovića.

U revijalnom nastupu svoju novu kasetu promovisali su "Biseri" iz Temerina.

Đak generacije

Ustanovili smo nagradu i nagradili "Đake generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju.

Nagrada je prigodna diploma i knjiga starih razglednica Novog Bečeja.

Potiski gradovi

U okviru Eko dodatka NIN-a obrađena je i tema naselja pored reke Tise. Zahvaljujući i našem doprinosu Novi Bečej je predstavljen na više strana. Po pozivu autora ovih priloga učestvovali smo na promociji ovog izdanja i promociji naselja uz reku Tisu u Segedinu gde smo u privrednoj komori Segedina promovisali privredu i kulturu Novog Bečeja.

Obzorja na Tisi

U okviru "Obzorja na Tisi" ustanovili smo nagradu publike čiji je pokrovitelj mesna zajednica. Nagrada je sat sa motivima Novog Bečeja izrađen u umetničkoj radionici Milorada Josimovića iz Novog Bečeja.

Tiska akademija akvarela

Bili smo suorganizator prve Tiske akademije akvarela. Prvi "akademici" su Milorad Berbakov i Zdravko Mandić iz Zrenjanina, Grujica Lazarević iz Čačka, Dušan Maravić i Đorđe Simić iz Kraljeva.

Umetnici su slikali predele na Tisi i fundusu Radničkog doma je ostalo pet akvarela sa prve akademije.

Ozelenjavanje Novog Bečeja

Inicijativa pokrenuta na sastanku direktora škola u Novom Bečeju da svaki razred u osnovnim i srednjoj školi u 1996. godini posadi "svoje" drvo i na taj način stvore "Školske gajeve", počela je da se realizuje sadnjom 1000 sadnica bagrena na Sigetu. Ovu akciju su izveli učenici OŠ "Josif Marinković" a sadnice je obezbedio institut za topolarstvo posredstvom JP "Direkcija".

Sportista godine

Ustanovili smo sa Sportskim društvom "Jedinstvo" nagrade za sportistu godine u Novom Bečeju.

Sportistu godine Radu Đuru, državnog prvaka i reprezentativca u dizanju tegova, Đenđiku Kiš - državnu reprezentativku u kuglanju i košarkaša Vrtikapa Stojana nagradili smo prigodnim poklonima.

Uređenje Stare vranjevačke opštine

U skladu sa odlukom Saveta MZ pristupili smo realizaciji adaptacije i davanja sadržaja prostorijama Stare vranjevačke opštine. Kako je zgrada pod zaštitom, tražena je i dobijena saglasnost za adaptaciju (restauratorski uslovi) od Zavoda za zaštitu spomenika. Na osnovu tih uslova izrađen je projekat, i ugovoreni radovi za adaptaciju navedenog objekta. Adaptacijom će ovaj objekat moći da ugosti oko 200 gostiju u sali koja će imati sve propratne sadržaje (kuhinju, sanitarni blok, garderobni deo...) Da bi ostvarili rekonstrukciju ovog objekta izvršena je prodaja Protić škole pa će dobijena sredstva biti dovoljna za navedene radove. Radovi bi trebalo da otpočnu početkom 1997. godine.

Formiranje foto i video dokumentacije o MZ Novi Bečej

Izrađen je video zapis aktivnosti Mesne zajednice Novi Bečej 1996. godini i događanja u Novom Bečeju u 1996. godini.

Autori ovih zapisa su:

Nešić Dragan - snimatelj

Davidović Stevan, Slavica Kovačev i Džigurski Dragan

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1996. godini imali 500 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Telefonske govornice

Poveli smo akciju za novi početak rada telefonske govornice u Novom Bečeju i sa direktorom pošte u Zrenjaninu je dogovoreno da se na lokaciji sadašnje govornice osposobi govornica-kiosk koja bi imala svoje radno vreme i uposlenog, pa bi se čuvala i noću zaključavala.

U autobuskoj stanici bi nam instalirali još jednan ili dva aparata u zavisnosti od prostora, čim autobuska stanica bude spremna za rad.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju (3. revija paradnih konja, Savezna izložba pasa, Prvenstva Jugoslavije u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta...). Ispraćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu...

Novi Bečej je 1996. godine postao bogatiji za 178 žitelja, oko 370 naših sugrađana nas je zauvek napustilo, sklopljeno je 99 brakova.

U 1996. godini u Novom Bečeju bila su organizovana sledeća udruženja i društva: Ribolovci (220 članova), Lovci (240 članova), Udruženje zanatlija (350 članova), Udruženje penzionera (oko 2.400 članova), Udruženje filatelista (10 članova), Društvo ljubitelja pasa (75 članova), Dobrovoljno vatrogasno društvo (31 član), Aero klub (35 članova), Crveni krst (2.771 član, 1.306 dobrovoljni davalac krvi i 1.326 izbeglica), Udruženje za odgoj golubova (60 članova).

Na kraju moram da izrazim zadovoljstvo zbog uspešne saradnje sa mesnim zajednicama iz opštine kao i korektnim odnosom SO Novi Bečej koja je, u skladu sa svojim mogućnostima, nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1996. godini uradili smo uz veliku pomoć javnog preduzeća "Komunalac", Građevinskog preduzeća "Novi Bečej" i celokupne privrede našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da Ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada kojeg "nismo dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci".

1996. godina pamtiće se i po tome što su nas napustili:

Koledin Ilija 1930 - 1996. godine, dugogodišnji direktor IGK "Polet" iz Novog Bečeja, član mnogih udruženja i grupacija udruženja građevinara i ciglara Jugoslavije.

Razvoj i prosperitet IGK "Polet" iz Novog Bečeja u periodu 1959 -1984. vezuje sa za njegovo ime.

Jedan je od osnivača SO Novi Bečej i Mesne zajednice Novi Bečej. Član i osnivač Zavičajnog kluba Novi Bečej.

Svojim radom i aktivnostima svrstao se u red velikana rođenih u Novom Bečeju ili preciznije, kako je sam voleo da kaže: "rođenih u Vranjevu".

Levai Imre 1931 - 1996. godine, ostaće upamćen kao direktor Osnovne škole "Miloje Čiplić", koji je svojim radom i angažovanjem postavio norme po kojima će se vrednovati svi budući direktori škola i čijim će dometima težiti oni koji su ga na tim poslovima nasledili.

Izbori '96

Kraj 1996. godine političku scenu obeležili su izbori za poslanike Savezne skupštine AP Vojvodine i odbornike Skupštine opštine.

U novobečejskoj opštini odbornike je kandidovalo 5 političkih stranaka i 2 grupe građana. Ukupno je u Opštinskoj izbornoj komisiji kandidovano 127 građana (grupa građana 23, grupa građana politička platforma dr Šandor Pal 1, Socijalistička partija Srbije 30, Srpska radikalna stranka 15, Politička organizacija ZAJEDNO 29, Jugoslovenska levica 22 i Demokratska partija Srbije 7).

Izbori su održani 04. novembra, a od 21250 glasača koliko je bilo u biračkim spiskovima na glasanje je izašlo 14617 ili 68,79%. U prvom krugu glasanja samo su u 3 od 31 izborne jedinice izabrani odbornici i to: u Novom Bečeju mr Georgije Dujin i Stevan Đuričin i u Bočaru Boško Škrbić sva trojica sa liste Socijalističke partije Srbije.

Drugi krug izbora za odbornike i poslanike Skupštine AP Vojvodine održan je 18. novembra 1996. godine, odziv je bio mnogo slabiji, od 21262 glasača na izbore je izašlo 10530 ili 49,52%. Najviše kandidata u drugom krugu opštinskih izbora imala je Socijalistička partija Srbije 25, Koalicija ZAJEDNO 18 i grupe građana 8.

Posle drugog kruga ubedljivu izbornu pobedu odnela je SPS osvojivši još 22 odbornička mesta, kada se tome dodaju i 3 iz prvog kruga, onda je ta pobeda još ubedljivija. Grupa građana je osvojila 5, a Koalicija ZAJEDNO samo 1 odborničko mesto.

Tako su odbornici Skupštine opštine Novi Bečej sa liste SPS postali: NOVI BEČEJ: Branimir Lisičin, Dragan Popov, Dragoje Milojković, Sava Glavaški, Jovan Davidović, Stevan Boberić, Vojislav Blažin, Živa Kovačev, Jovan Stanković, Dragan Džgurski, mr Georgije Dujin, Stevan Đuričin, NOVO MILOŠEVO: dr Stojan Sekulić, dr Sredoje Stanaćev, Vojislav Nađalin, Vladimir Radović, Radovan Cucić, Milan Gucul, Živa Đukičin, Zoran Golušin, KUMANE: Jovan Kontić, Živorad Janićijević, Duško Brankov, Duško Petrović i BOČAR: Boško Škrbić.

Sa liste grupe građana: Ferenc Erdman, Ferenc Kosoruš, Laslo Ilia, Ivan Maksimčev i Dragiša Adamović, a sa liste Koalicije ZAJEDNO: dr Laslo Kovač.

Za poslanike Skupštine AP Vojvodine izabran je Duško Brankov iz Kumana.

Prvoj sednici Skupštine opštine Novi Bečej u novom sazivu prisustvovao je 31 odbornik, koliko i broji najviši organ vlasti lokalne samouprave. Socijalistička partija Srbije ima 25, grupa građana 5, a Koalicija ZAJEDNO 1 odbornika.

Sednica je održana u Radničkom domu "Jovan Veselinov -Žarko", a predsedavao je dr Stojan Sekulić najstariji odbornik.

Za predsednika Skupštine opštine izabran je Branimir Lisičin iz SPS, a za potpredsednika Radovan Cucić (SPS).

Za članove Izvršnog odbora imenovani su Branimir Lisičin (po položaju), Živa Đukičin, Dragan Džigurski, Boško Škrbić i Jovan Kontrić (svi iz SPS).

Za sekretara Skupštine opštine imenovan je Duško Petrović, diplomirani pravnik iz Kumana.

Na skupštini su imenovani Saveti i Komisije. Za predsednika Saveta za budžet i finansije imenovan je Boško Škrbić, Saveta za urbanizam i komunalne poslove Dragan Džigurski, a Saveta za društvene deletnosti Sava Glavaški.

Mesna zajednica

Izveštaj o radu Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini

Poštovani Novobečejci, veliko mi je zadovoljstvo što je u pripremi treća sveska Letopisa. Bez lažne skromnosti verujem da će ove naše sveske Letopisa ostati generacijama posle nas da ih čitaju i da će im omogućiti da na najbolji način shvate kako se živelo i radilo u ovim našim vremenima. Zbog toga svim čitaocima Letopisa podnosim izveštaj o radu u Mesnoj zajednici Novi Bečej za 1997. godinu.

Rad Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini bazirao se na realizaciji programa mesnog samodoprinosa, realizaciji programa utroška naknade za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

1. Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u Mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U 1997. godini planom utroška samodoprinosa je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Namena utroška %
Izgradnja gasovodne mreže 22,00
Realizacija programa atmosferske kanalizacije 48,00
Učešće u finansiranju projekta uređaja za prečišćavanje 6,00
Finansiranje programa kulturnih delatnosti 6,40
- rezervni deo kulture 0,80
- finansiranje učeničkih aktivnosti 0,80
Finansiranje programa sportskih aktivnosti 10,00
- rezervni deo sporta 1,00
- finansiranje učeničkih aktivnosti 1,00
Rad Mesne zajednice 3,00
Aktivnost DVD-a 0,50
Aktivnosti grupe građana 0,50

Mesni samodoprinos je realizovan u delu izgradnje gasovodne mreže i finansiranja sporta, kulture i aktivnosti udruženja građana i rada mesne zajednice. Otpočelo se sa projektom prečistača za kanalizacionu mrežu, a uređenje atmosferske kanalizacije biće izvedeno kada sufinansijeri budu mogli da izdvoje svoj deo sredstava za ove radove.

Izgradanja gasovoda

Projektovan je i izgrađen gasovod u dužini od 2,5 km u ulici Slobodana Perića, delu ulica 5. Oktobar i 1. maj. Na završenom gasovodu je urađen tehnički prijem i dobijena upotrebna dozvola pa je navedena deonica predata građanima na korišćenje. Radove na ovoj trasi izvodio je "Servo Mihalj inženjering", nadzor je vodio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej. Kompletan posao je završen i isplaćen.

Po saznanju da se sredstva za uređenje kišne kanalizacije neće moći realizovati zbog nelikvidnosti sufinansijera (JP "Direkcija" i "Gornji banat" iz Kikinde) otpočelo se sa finansiranjem nastavka izgradnje gasovoda u Novom Bečeju pa je ugovorena i izvedena deonica u ulicama Josif Marinković, delu ulice 5. Oktobar i ulice Slobodana Perića i Milošev put u dužini od 3,5 km. Navedene radove je izvodio "Servo Mihalj inžinjering" iz Zrenjanina, nadzor je vršio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej, a trasa je tehnički primljena, dobijena je upotrebna dozvola i predata je na eksploataciju građanima Novog Bečeja. Po dogovoru sa izvođačima deo ugovorene cene u iznosu oko 300.000,00 dinara za izvedene radove plaćaćemo u 1998. godini.

Velikim razumevanjem JP "Komunalac" iz Novog Bečeja uspeli smo da obezbedimo uslove za priključenje građana na postojeću gasovodnu mrežu na 15 rata. Ovu našu akciju prihvatilo je oko 90 porodica i već u grejnoj sezoni 1997/98 ove porodice koriste gas, a priključak će otplaćivati do oktobra 1998. godine.

Uređenje kišne kanalizacije

Planirano je da se u 1997. godini udruže sredstva sa JP "Direkcijom" iz Novog Bečeja i vodoprivrednom organizacijom Gornji Banat iz Kikinde i izvrši regulisanje tokova kišne kanalizacije u delu naselja Šušanj i u Novom Bečeju do ulice Brigadira Ristića. Pošto sufinansijeri nisu mogli da izdvoje svoj deo ostavljeno je da se ovaj deo samodoprinosa realizuje u 1998. godini, a umesto toga se realizovao deo samodoprinosa gasificiranja Novog Bečeja kako je prethodno rečeno.

Učešće u finansiranju projekta prečistača fekalne kanalizacije

Finansiranje projekta prečistača fekalne kanalizacije je potrebno da bi se stvorili uslovi za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Novom Bečeju. Ugovorena je izrada idejnog projekta prečistača sa institutom Jaroslav Černi iz Beograda i u ovom projektu učestvuju SO Novi Bečej, JP "Komunalac" Novi Bečej i Mesna zajednica Novi Bečej.

Finansiranje sportskih aktivnosti

Pored redovnog izdvajanja za finansiranje Sportskog društva Jedinstvo od 10% priliva mesnog samodoprinosa finansirali smo iz rezervnog dela za sport i niz drugih aktivnosti građana Novog Bečeja na sportskom polju.

Organizovali smo Prolećni kros dece i omladine koji je okupio oko 700 učesnika i već kod prvog održavanja pokazao opravdanost da ova manifestacija preraste u tradicionalnu manifestaciju.

Pomagali smo učešća naših sportista na svetskim i evropskim prvenstvima (kuglašice i dizače tegova).

Razvoj omladinskog sporta potpomogli smo nabavkom opreme za omladinske ekipe košarkaša i rukometaša.

Sportistima godine dodelili smo pehare.

Finansiranje kulturnih aktivnosti

Redovno izdvajanje za kulturnu delatnost u Novom Bečeju je 8% i ono je redovno realizovano prema dogovoru o utrošku navedenih sredstava korisnicima.

Ono čime se ponosimo je finansiranje i organizovanje kulturnih događanja u Novom Bečeju kao što su Svetosavski bal na kome je učešće uzelo oko 120 gostiju, organizovanje 2. Revije orkestara na čijoj je završnoj večeri nastupilo tri orkestra, a reviju je pratilo 350 gostiju.

Mesna zajednica je u 1997. godini dodelila nagradu publike na Vojvođanskoj smotri orkestara održanoj u Novom Bečeju te nagradu publike na "Obzorjima na Tisi".

Rad udruženja građana u DVD

Izdvajanja za rad DVD-a i udruženja građana utvrđena su programom utroška mesnog samodoprinosa i ona su realizovana u planiranom iznosu. 1997. godine pomogli smo uređenje vatrogasnog doma i učestvovali u organizovanju proslave 115-te godišnjice DVD Novi Bečej.

Bili smo sponzori i priredbi koje su organizovali konjički klub i kinološko društvo.

Rad stručne službe Mesne zajednice

Stručna služba Mesne zajednice je u 1997. godini transformisana. Odlaskom u penziju dva radnika, prelaskom radnika na rad u autobusku stanicu te novom organizacijom rada i raspodelom poslova, stručna služba mesne zajednice Novi Bečej na kraju 1997. godine upošljava 4 radnika umesto dosadašnjih 7. Obim poslova je povećan, ali se u narednom periodu broj radnika neće povećavati.

Realizacija naknade za korišćenje dobara u opštoj upotrebi

Ove godine budžetska sredstva koja se prikupe za ove namene su na budžetskom podračunu i direktno se uplaćuju korisnicima. Navedeni princip je po prvi put uveden 1997. godine i već u prvih 8 meseci takvog finansiranja pokazao je sve svoje prednosti. Sredstva koja se izdvajaju bez posrednika realizuju u skladu sa dinamikom pristizanja sredstava, i ne postoji mogućnost njihovog nekontrolisanog prelivanja iz naseljenog mesta u naseljeno mesto.

Planom utroška navedene naknade Mesna zajednica je određena da izvršava deo plana u vezi održavanja javne rasvete, izgradnje puteva, učešća u izgradnji gasovoda, uređenju grada, rada i održavanju autobuske stanice.

Autobuska stanica

Posle šest godina od prestanka sa radovima na autobuskoj stanici 1997. godine otklonili smo bitne nedostatke i otpočeli sa probnim radom autobuske stanice u Novom Bečeju. Sprečeno je dalje propadanje objekta, a putnici i vozači dobili su na korišćenje objekat kakav su dugo priželjkivali. Po otpočinjanju sa radom autobuske stanice uočeni su nedostaci koji su posledica nekvalitetne gradnje i dugog stajanja objekta pa smo i te nedostatke morali da otklanjamo. Radi se o sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže te rekonstrukciji kotlarnice.

Radi samostalnog finansiranja rada autobuske stanice sav prostor koji nije neophodan za rad autobuske stanice izdali smo drugim korisnicima za poslovni prostor čime smo pored sredstava koja dobijamo od zakupa ostvarili i to da je stanica dobila i nove sadržaje rada.

Na autobuskoj stanici postavljena je i javna telefonska govornica, a postavljanje još dve govornice je ugovoreno i čeka se Telekom iz Zrenjanina da svoje obaveze ispuni i postavi govornice u kiosku kod parka i tržnom centru.

Pošta u Novom Selu

U Novom Selu je posle transformacija pošta, na naš zahtev, produžila je sa radom pošta Novi Bečej 2. Deo objekta je renoviran i pošta Novi Bečej 2 pruža sve poštanske usluge građanima ovog dela naselja.

Radio Novi Bečej

U renoviranim prostorijama Mesne zajednice Novi Bečej otpočeo je sa radom Radio Novi Bečej. Mesna zajednica je delom finansirala nabavku opreme za rad radija i ustupila prostor u kojem radi.

Uređenje grada

Mesna zajednica je u vezi uređenja grada finansirala proširenje kolovoza u ulici Petra Drapšina, opravku klupa u parku i na keju, nabavku korpi za otpatke, postavljanje električnog kabla na keju, izgradnju govornice-kioska u parku. Poslove oko uređenja grada zajednički obavljaju Mesna zajednica, JP "Komunalac" i JP "Direkcija".

Javna rasveta

Po dobijanju javne rasvete na upravljanje u mesnoj zajednici smo se opredelili da popravimo stanje rasvete u rubnim delovima naselja pa je znatno pojačana rasveta u Novom Selu, a u ostalim delovima grada u dva maha je vršena akcija zamena pregorelih sijalica i potrošnih delova rasvete. 1997. godine deo Aračke ulice prvi put je dobio rasvetu. Izvršeno je i dekorisanje centra naselja uoči novogodišnjih praznika.

2. Objedinjavanje aktivnosti u Novom Bečeju

Osnovnu koncepciju rada u mesnoj zajednici: objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju smo sledili i u 1997. godini. Opredeljenje nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Ovakav naš koncept prihvaćen je u Novom Bečeju što nam daje nove obaveze, ali i zadovoljstvo da je naš kopncept rada prihvaćen. Nabrojaću samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Vašar

Vašar je nastavio sa održavanjima svake četvrte nedelje u mesecu od marta do novembra meseca 1997. godine.

Daljim ulaganjem u vašarište pored vodovodnog i kanalizacionog priključka obezbedili smo i struju na samom vašarištu pa je otklonjena svaka mogućnost improvizacija, po ovom pitanju, koja je ugrožavale živote posetilaca vašara.

Na vašarištu je upravo u toku projektovanje objekta vašarišne uprave, a vašar će dobiti i stočnu vagu i ogradu pa će zadovoljavati propisane uslova za održavanje regionalnog vašara.

Na lokaciji vašarišta, obzirom na sadržaje koje će imati, planira se izmeštanje stočne pijace što će ovoj lokaciji dati nove sadržaje i vidove korišćenja.

Ispraćaj regruta u vojsku

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u saradnji sa mesnim zajednicama i Skupštine opštine Novi Bečej.

Regrutima su u prisustvu starešina iz Vojnog odseka Zrenjanin, predstavnike SO Novi Bečej, Doma zdravlja i mesnih zajednica uručeni prigodni pokloni koji će ih podsećati na naš grad u toku služenja vojnog roka.

Uputili smo svim vojnicima iz Novog Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Zavičajni klub

U skladu sa odlukom Zavičajnog kluba "Novi Bečej" u mesnoj zajednici je od 1996. godine sedište kluba. Prikupljene su adrese članova kluba i Novobečejaca nastanjenih van Novog Bečeja te uspostavljeni kontakti sa njima.

Održali smo godišnji susret zavičajaca kojem je prisustvalo 70 članova kluba. Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju Letopisa 1996. godine.

Razglednice Novog Bečeja

Sproveli smo akciju na štampanju drugog izdanja Razglednica Novog Bečeja čije je prvo izdanje objavljeno u 1996. godine.

Generalni pokrovitelj i drugog izdanja je GZDP "Novi Bečej". Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju, a fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza. Štampao je "Efekt" Beočin.

Đak generacije

Dodelili smo ustanovljenu nagradu "Đak generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju.

Nagrada je prigodna diploma i knjiga "Stare razglednice Novog Bečeja".

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima. Izgrađeni su metalni korlati za krave i uređen prostor za njihovo čuvanje te je na kvalitetniji način omogućeno stočarima iz Novog Bečeja da vrše mužu krava na pašnjaku. U dogovoru sa privatnom veterinarskom ordinacijom "AVT" stvoreni su povoljni uslovi za veštačko osemenjavanje krava i poboljšanje rasnog sastava stoke.

Služba čuvara polja

Po odluci SO Novi Bečej organizovali smo službu čuvara polja, pa su polja u 1997. godini bila nadzirana od strane čuvara. Učinjen je izuzetan napor na evidentiranju i zaduženju građana koji imaju imanja te njihovom obaveštavanju o postojanju službe i obavezi njenog finansiranja.

U sezoni čuvanja 1997. čuvari su podneli prijave sudiji za prekršaje zbog krađa i nanošenja štete i izvršili uviđaje o nanetoj šteti. Opšti je zaključak da se sa čuvanjem polja mora nastaviti, jer je dalo rezultate, a da se uočeni nedostaci moraju u narednoj sezoni otkloniti.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1996. godini imali 173 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju (4. revija paradnih konja, Savezna izložba pasa, Prvenstva Jugoslavije u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta, opremanju učesnika Zaječarske gitarijade iz Novog Bečeja...) Isparaćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu...

1997. je godina u kojoj je IGK "Polet" slavio svoju 90-to godišnjicu, vatrogasci 115 godina svog postojanja, godina u kojoj je počela sa radom autobuska stanica, otvoren klub za starije sugrađane pri Gerontološkom centru, počeo je sa radom Radio "Novi Bečej", novoizabranim članovima Saveta mesne zajednice protekla prva godina mandata.

I u 1997 godini ostvarili smo uspešnu saradnju sa mesnim zajednicama iz opštine, Načelstvom za urbanizam i komunalnu delatnost i svim organima SO Novi Bečej koja je, u skladu sa svojim mogućnostima, nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1997. godini uradili smo uz veliku pomoć Javnog preduzeća "Komunalac", Građevinskog preduzeća "Novi Bečej" i celokupne privrede i građana našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da

Ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada koji "nismio dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci".