Godišnja Skupština Zavičajnog kluba 2009. godine

Aktivnosti za prethodnu godinu

Oktobar 2008. godine

Kupili smo ikonu Svetog Jovana Krstitelja kojeg je naslikao Majin – Krka 1941. godine

Decembar 2008. godine

uputili smo pismeni predlog Skupštini opštine i Domu zdravlja da naša zdravstvena ustanova u buduće nosi ime dr Laslo Pataki

Februar

Bili smo inicijatori za obeležavanje 100 godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša i učestvovali u otvaranju zavičajnog Muzeja „Glavaševa kuća“.

Povodom otvaranja Muzeja „Glavaševa kuća“ izdali smo prigodan filatelistički poštanski žig sa prigodnom kovertom i poklonili smo topografsku kartu Novog Bečeja sa atarom iz 1881. godine

Februar

U saradnji sa Gerontološkim centrom priredili smo izložbu čajnika našem članu Zavičajnog kluba Marici Kasaš. Izložba i predavanje o čajevima održana je u Klubu za dnevni boravak Gerontološkog centra.

April

Organizovali smo izložbu fotografija jednom od osnivača Zavičajnog kluba Geze Sakača, majistora fotografije.

April

Bili smo su-organizatori promocije knjige Kamendin načeg člana profesora Aleksandra Kasaša.

Juni

Organizovali smo izložbu fotografija Novobečejca Ivana Kovačeva sa tematikom iz našeg zavičaja .

Juli

Priredili smo izložbu eksponata (etno predmeti, dokumenti, fotografije i slično) iz prošlosti našeg zavičaja koja je izazvala veliko interesovanje naših sugraĎana.

Avgust

Pripremili i pustili u štampu Letopis za 2008. godinu čiji je prelom i ovaj put uradila volonterski, grafički dizajner Maja Josimović.

DOSADAŠNJI DAROVI ZA ZAVIČAJNU ZBIRKU

- Tri uramljene fotografije velikog formata fotografa Geze Sakača – Poklon Geze Sakača

- Zbirka dokumenata i fotografija štampara i bankara Gige Jovanovića iz perioda 1898 do 1949. godine – Poklonio, Karolj Andre

- Foto aparati sa torbicom iz foto radionice Lajoša Čanji što se pretpostavlja da je iz ateljea pionira fotografije Konstantina Vukova – Poklonio, Imbronjev Miloš

- Pedesetak knjiga (romani, stručna literatura) i stotinak LP gramafonskih ploča iz perioda 1960 – 1980. godine – Poklonila ...............

- Ručno izraĎen veliki lokot iz XIX veka – Poklonio, Bela Vrešćak

- Deset fotografija formata 30x40 cm – Poklonio, Ivan Kovačev

PODRŽAVAJU NAS

- Skupština opštine Novi Bečej

- Mesna zajednica

- Gerontološki centar

- JP Komunalac

- Knjigovodstvene usluge – Olivera Budić

- Zolika Alaćan, stolar

Povezani članci