Dinamika aktivnosti i radova Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana za period 2007-2013.

Dinamika aktivnosti i radova Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana za period 2007-2013.

Može se slobodno reći da je Zavičajni klub od svog postojanja (1985.) pa do današnjih dana (zima 2017.) najviše postigao u periodu od 2007. do 2013. godine. Tome nisu kumovali samo članovi Upravnog odbora nego i splet drugih okolnosti. U prvom redu mislim na neše kontinuirane aktivnosti, na restauraciju Glavaševe kuće od strane opštine Novi Bečej, a i na prepoznavanju i uvažavanju prezentovanih idaja predstavnicima lokalne samouprave. 

Krenuli smo sa sredstvima minimalne članarine ali sa velikim entuzijazmom, sa ciljevima koje smo jasno formulisali u prvom i drugom članu statuta Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji glasi:

Član 1.

ZAVIČAJNI KLUB NOVOBEČEJACA I VRANJEVČANA  (u daljem tekstu: Klub) osnovan je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj okupljanje i zbližavanje Novobečejaca i Vranjevčana, zalaganje za očuvanje i negovanje tradicije Novog Bečeja i Vranjeva, prikupljanje od članova Kluba građe, dokumenata, umetničkih sadražaja vezanih za grad. Oblasti delovanja Kluba su kultura, umetnost, istorija, nauka i humanitarni rad.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klub naročito:

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klub naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu radi ostvarivanja ciljeva Kluba;

2) organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove, savetovanja, seminare    i druge oblike edukacije za svoje članove;

3) objavljuje knjige i druge publikacije o narodnoj tradiciji i kulture, u skladu sa zakonom;

4) organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ciljeva Kluba, a radi ostvarivanja svojih ciljeva;

5) sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima.

I naravno ne na poslednjem mestu sa korpusom naših sugrađana koji su nas svesrdno podržavali i pomagali. Pored ovih fundamentalnih ciljeva prioritet nam je bio da našem klubu obezbedimo krov nad glavom, u tada još budući muzej Glavaševe kuće. U nastavku ovog teksta pokušaćemo hronološki predstaviti najznačajnije momente ovog perioda, a celukupna aktivnost Zavičajnog kluba zabeležena je na izveštajima Upravnog odbora.

  1. godina

U organizaciji Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, 14. decembra je u Galeriji „Selo" otvorena Memorijalna izložba likovnih radova novobečejskih slikara, kao jedna od prvih aktivnosti novo osnovanog Kluba.

(Izložbu pripremili: Borivoj Ćurčić, Andre Karolj, Koso Janoš)

  1. godina

Na inicijativu Borivoja Ćurčića posle dvadesetak godina ponovo smo pokrenuli izdanje Letopisa, koji je po ideji Milorada Miše Berbakova počeo da izlazi od sredine devedesetih godina XX veka, ali svega samo nekoliko godina.

Za vreme Godišnje Skupštine upriličena je izložba o Gigi Jovanoviću poznatom Novobečejcu, štamparu i direktoru Tursko-Bečejske štedionice, koju je priredio kolekcionar Andre Karolj. Tom prilikom je poklonio Zavičajnom klubu svoju zbirku fotografija, dokumenata i memorandum računa o Gigi Jovanoviću.

  1. godina

Na otvaranju muzeja Glavaševa kuća 16.02.2009. godine svoj doprinos su dali i članovi zavičajnog kluba. Uz odobrenje poštanske direkcije Zrenjanin, Zavičajni klub je izdao prigodan koverat sa prigodnim žigom povodom otvaranja muzeja Glavaševa kuća, i povodom 100 godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša. (Ištvan Sekereš i Andre Karolj)

U Galeriji „Selo" Doma kulture opštine Novi Bečej, 3. jula 2009. godine, otvorena je izložba eksponata novobečejskih kolekcionara i pojedinaca, vezana za prošlost Novog Bečeja, pod nazivom ,,lz prošlosti našeg zavičaja". Izložba zavičajaca je izazvala veliko interesovanje.

(Borivoj Ćurčić, Andre Karolj i Koso Janoš)

Da bi muzej bio dostupan građanstvu članovi Zavičajnog kluba su organizovali stalno dežurstvo od sredina avgusta meseca tekuće godine. Dežurstva su se prihvatili: Ištvan Neborovski, Radovan Popov, Milorad Azucki, Mirko Saravolac i Andre Karolj.

Na predlog Saše Vidakovića Upravni odbor je predložio lokalnoj samoupravi da prime Janoša Koso na odsluženje vojnog roka u Glavaševu kuću za domara.

Što je i urađeno.

Oktobra meseca, na zahtev Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji je predstavljao Andre Karolj, u opštini je održan sastanak kome su prisustvovali Milivoj Vrebalov, Tomislav Ratković i Dragan Rauški. Tom prilikom je dogovoreno da se Zavičajnom klubu dodele na korišćenje dve prostorije u pomoćnoj zgradi Glavaševe kuće, a da se o ostalom saradnja ostvaruje na relaciji Zavičajni klub – Dragan Rauški.

  1. godina

Useljenje Zavičajnog kluba u nusprostorije Glavaševe kuće je obavljeno 20. 02. 2009. godine. Za tu priliku zavičajci su završili prostoriju za sastanke, koja ujedno služi i kao izložbeni prostor i kao galerija. Manja prostorija je takođe spremna da primi kompletan nameštaj berbernice Ištvana Jagera – poklon muzeju od Arpada Jagera. Prilikom ove svečanosti zavičajnom klubu je poklonjen priličan broj predmeta i eksponata iz prošlosti Novog Bečeja.

Radove su izvodili: Pal Balind, Koso Janoš, Karolj Andre.

Prvi put je u Novom Bečeju, u Glavaševoj kući održana manifestacija Noć mizeja. Uz lokalnu samoupravu, Turističku organizaciju, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, učestvovao je i Zavičajni klub sa kolekcijom starih razglednica Novog Bečeja iz kolekcije Andre Karolja.

Ove godine su članovi Zavičajnog kluba po prvi put svoj godišnji susret održali u divnom ambijentu dvorišta Glavaševe kuće.

  1. godina

Kompletirana je berbernica Ištvana Jagera, a dobijeni alat bačvarskog majstora Mikloša Ružičke je smešten u prostoriju u kojoj su postavljene stare šestougaone pločice. Pločice su dobivene od Rimokatoličke opštine, a postavljali su ih Janoš Koso i Andre Karolj.

Uz podršku lokalne samouprave, po nacrtu Andre Karolja napravljene su police za arhivu Zavičajnog kluba. Konačno smo mogli smestiti na bezbedno mesto dosadašnje dokumente i razni arhivski materijal.

U tri velike najlon vreće Goran Bugarski, rođak Branislava Josimovića, fotografa – amatera i bivšeg aktiviste Zavičajnog kluba, pored fotografija, razglednica i dokumentacije, predao je još i dva foto albuma.

Priredili smo dve izložbe; izložbu slika Portreti poznatih Novobečejaca autora Milorada Miće Josimovića, i izložbu Memorandum računi novobečejskih i vranjevačkih zanatlija, trgovaca i firmi – iz zbirke Andre Karolja i arhive Zavičajnog kluba.

Na inicijativu Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, uz podršku lokalne samouprave, u subotu, 7. aprila 2011. godine, otkrivena je spomen ploča na rodnoj kući istaknutog glumca Slavka Simića.

  1. godina

Predstavlјen preuređeni podrum Glavaševe kuće, koji je urađen dobrovolјnim radom članova Kluba. Izvođači radova po sopstvenim planovima i dobrovoljnim radom bili su Andre Karolj, Janoš Koso i Bela Vrešćak uz podršku lokalne samouprave. Veliku zahvalnost dugujemo potomcima porodice Mesaroš Mihalja kaja nam je poklonila 5-6 vinskih buradi i presu za grožđe.

19. maja za Noć muzeja priredili smo izložbu povodom 130 godina DVD Novi Bečej. Za ovaj jubilej zavičajci su uspeli da renoviraju stara vatrogasna zaprežna kola, koja su dobivena zahvaljujući komandatu vatrogasne brigade, Goranu Bugarskom. Sređivanje kola je radio kovač dok je točkove Imre Korenči. Celu ovu akciju i finalne radove su pomogli: Katona Evgen, Ivan Sečkar, Koso Janoš i Andre Karolj.

U 2012. godini Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana objavio je prvu knjigu u sopstvenom izdanju "Gedeon Rohonci - gospodar Bisernog ostrva", autora Andre Karolja.

Ove godine smo po ideji Andre Karolja započeli sa novom manifestacijom; Berba grožđa i izrada vina na tradicionalni način. Manifestaciju je pomagala Turistička organizacija i Bora Gvozdenac upravnik bišeg imanja Rohonci na Bisernom ostrvu.

  1. godina

Na februarskom susretu zavičajci su prisutnima predstavili obnovljen i pun špajz-ostavu koji je bio ispunjen dobivenim eksponatima naših sugrađana. Radove na obnavljanju špajza su obavili: Janoš Koso, Andre Karolj, Mihalj Feješ i Dragić Arsen. Posetioci su mogli da vide momačko-devojačku sobu, čiji bidermajer nameštaj su restaurirali Zoltan i Magdolna Alaćan.

JP Komunalac nam je poklonio sedam drvenih klupa za dangubnik, koje je izradio majstor Imre Korenči.

Izložba starih plakata iz zbirke Zavičajnog kluba i Narodne biblioteke Novi Bečej kao i izložbu zbirke crteža Františeka Čermaka, koju je Zavičajnom klubu poklonila Rozalija Lerik, posetioci su mogli da pogledaju za Noć muzeja.

Berba grožđa i dobijanje vina na stari tradicionalni način, po drugi put.

Na predlog Andre Karolja urađena je i postavljena spomen ploča povodom 170-te godišnjice rođenja Eugena Nedića – dr Jenea Sentklraija (1843-1925) doktora teologije i znamenitog istoričara. Spomen ploča je postavljena u saradnji Turističke organizacije Novi Bečej na bivšu kuću porodice Nedić.

Fotografije

Povezani članci