54. Sastanak Upravnog odbora

09.10.2012.

Sastanku su prisutni; Andre Karolj, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Koso Janoš, Monja Jovanov i Milorad Azucki.

Dnevni red

1.Brusilica

2.Presovanje grožđa

3.Dežurstva za oktobar mesec

4.Izveštaj uvezi kriterijuma knjige “Poznati ličnosti”

5.Razno

Ad.1

Po odobrenju Upravnog odbora kupljena je brusilica za 2.000 dinara. Od sutra može da se počne sa čišćenjem pločica koja će se postaviti kao pod za ostavu-špajz Glavaševe kuće.

Ad.2

Presovanje grožđa se planira za petak 12. oktobra. Ponovno puštanje u rad “Herkules” prese /dobivene od porodice Mesaroš/ prikazaće jedan stari običaj koji će članovi upravnog odbora oživeti. Svako od aktivnih članova je zadužen da pozove nekoliko ljudi koji bi želeli da prisustvuju ovoj maloj atrakciji. Mirko Saravolac je izabra za glavnog tehnologa presovanja, pošto je tu tehnologiju izučio prilikom svog dugogodišnjeg rada na Bisernom ostrvu. Posle berbe grožđa svako od prisutnih moći će da proba slatko vino „MUŠT- ŠIRU”

Ad.3

Preventivni spisak za subotnja dežurstva za oktobar mesec ;

13.10. Monja Jovanov

20.10. Saravolac Mirko

27.10. Milorad Azucki i Andre Karolj

03.11. Milorad – Mića Josimović

Ad.4

U vezi kriterijuma buduće knjige Poznati ličnosti, predsednik je pročitao 4 osnovna kriterijuma koji su na predhodnom vanrednom sastanku radne grupe prihvaćeni.

Ad.5

Janoš Koso je upoznao prisutne o poklonu 97 knjiga (Srpska književnost) os našeg sugrađana Mimike Kiselički.

Povezani članci