53. Sastanak Upravnog odbora

11.09.2012.

Proširenom sastanku su prisustvovali: Nataša Josimović, Milorad Josimović, Koso Janoš, Karolj Andre, Radovan Popov i Monja Jovanov

Dnevni red

  1. Rezime godišnjeg skupa
  2. Obaveštenje u vezi APR
  3. Subotnja dežurstva
  4. Formiranje sekcija
  5. Formiranje grupe za prednacrt kriterijuma o znamenitim ličnostima
  6. Razno

Ad.1

I pored dobre organozacije članovi Upravnog odbora nisu u potpunosti zadovoljni prisustvom zavičajaca na godišnjem letnjem skupu. Od pozvatih 150, odazvalo se osamdesetak članova i simpatizera Zavičajnog kluba. Da li je tome doprinela nezapamćena vrućina ili nešto drugo za sada nije nam poznato, no u svakom slučaju svi koji su došli bili su zadovoljni.

Nataša Josimović je skrenula pažnju da bi dogodine trebalo uvesti, ili vratiti neke običaje iz prethodnih susreta, posebno što se tiče doček gostiju.

Ad.2

Pretsednik kluba, Karolj Andre referisao je o dostavi sređenih formulara našim knjigovođama o izvršenim kadrovskim promenama, koje će oni proslediti u Agenciju za Privredne Registre.

Ad.3

Na predlog Karolja Andre, rešeno je da zbog boljeg funkcionisanja i efikasnosti od sada, subotom dežuraju već unapred određeni članovi Upravnog odbora. Oni bi dežurali po dva sata tako, da bi prvi od 9 do 11h, a drugi od 11 do 13 časova. Dežurstva bi se određivala unapred za mesec dana prilikom mesečnih sastanaka, koja se održavaju svakog drugog utorka u mesecu.

Ad.4

Da bi klub efikasnije funkcionisao pogodno bi bilo podeliti članove Upravnog odbora na grupe po sekcijama kao nekada, da svako radi ono što zna i voli, predložio je predsednik.

Ovaj predlog je prihvaćen sa tim, da se o njemu konačno izjasne na sledećem sastanku koji će se održati oktobra meseca. Ovome treba još dodati da svako od članova Zavičajnog kluba koji želi može se pridruži u odgovarajuće sekcije.

Ad.5

Ideja Borivoja Ćurčića da Zavičani klub izda knjigu o poznatim Novobečejcima i Vranjevčanima konačno se pretvara u stvarnost. Na ovom sastanku formirana je radna grupa koja će izraditi prednacrt kriterijuma za selektovanje potencijalnih kandidata znamenitih ličnosti. Radnu grupu čine: Radovan Popov, Slavica Kovačev, Stevan Davidović, Milorad Josimović i Karolj Andre. Za konsultante se predlažu, Profesor dr Aleksandar Kasaš i Milorad Azucki.

Prvi sastanak grupe je najavljen za iduću nedelju.

Ad.6

U narednim nedeljama članovi kluba organizuju berbu grožđa u dvorištu Glavaševe kuće. Ovo je prva godina da nam trogodišnja loza daje povoda za to. Ipak, glavna atrakcija bi trebalo da bude presovanje grožđa na staroj presi Mihalja Mesaroša, što nam je poklonila Monja Jovanov. Presa, zvana Herkules izrađena je u prvim decenijama XX veka, a zavičajci su je ovog leta osposobili za rad i jedva čekaju da je puste ponovo u rad.

Povezani članci