50. Sastanak Upravnog odbora

28.05.2012.

Sastanku su prisutni: Nataša Vidaković, Karolj Andre, Milorad Azucki, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Janoš Koso, Arpad Švaner i Branislav Vojnov.

Dnevni red

  1. Analiza izložbe 130 Godišnjice DVD Novi Bečej održanoj povodom Noć muzeja
  2. Pripreme za Letopis 2011. godinu
  3. Novosti u Glavaševoj kući
  4. Određivanje portparola Zavičajnog kluba
  5. Konkurs za donaciju
  6. Razno

Ad.1

Članovi Upravnog odbora su sa zadovoljstvom konstatovali da je izložba izazvala veliko interesovanje među posetiocima. Udeo Zavicajnog kluba u programu Noć muzeja bio je značajan. Manjih primedbi je bilo od strane Mirka Saravolca oko dežerstva za vreme manifestacije.

Ad.2

Dogovoreno je da se još jednom apeluje osobama koji pripremaju tekst za Letopis. Kao krajni rok za dostavu teksta određen je 30.06.2012. godina. Karolj Andre je zadužen da za sledeći sastanak donese spisak naslova što ulazi u Letopis. Govorilo se o finansijskoj konstrukciji za štampanje i svaki član UO je preuzeo na sebe obavezu da kontaktira potencijalne donatore.

Ad.3

O novostima u Glavaševoj kući referisao je Janoš Koso. Spomenuo je da je Zoltan Alaćan završio restauraciju bidermajer ormana i bidermajer kanabe pa se od nedelje očekuje njihova dostava. Konačno su sređena i vatrogasna kola-pumpa, što su odradili Imre Korenči i Dobrivoj Rajić, Feješ Mihalj, Janoš Koso i Karolj Andre. Od Erike Janković dobivena je veća količina fotografija i dokumenata. Mirko Saravolac je sredio mermer za stari metalni umivaonik. Po svemu sudeći sprema se rekonstrukcija video nadzora za Glavaševu kuću i dvorište.

Ad.4

Za istupanje u javnosti i kontakt sa medijima u ime našeg udruženja, jednoglasno je odlučeno da to budu predsednik Zavičajnog kluba i Janoš Koso član Upravnog odbora koji je ujedno i domar Glavaševe kuće.

Ad.5

Naš davni san da stvorimo elektronsku arhivu našeg zavičaja možda se i ostvari, naime predat je zahtev za donaciju. Sada nam preostaje da se nadamo povoljnom rešenju.

Ad.6

Ideja o štampanju knjige o poznatim Novobečejcima Popov Radovana i Borivoj Ćurčića ne sme da ostane prazno slovo na papiru nego ga treba razvijati. Na idućem sastanku će se odrediti grupa ljudi koja će sačiniti kriterijum pomoću koga će se vršiti odabir ličnosti. Posle usvajanja kriterijuma od strane Upravnog odboru pristupiće se sasavljanju liste.

Po sugestiji Mirka Saravolca usvojeno je da se u jednoj posebnoj svesci zavedu svi dobitnici zahvalnica.

Povezani članci