48. Sastanak Upravnog odbora

10.04.2012.

Sastanku su prisutni: Mirko Saravolac, Karolj Andre, Milorad Josimović, Arpad Švaner, Janoš Koso i Branislav Vojnov.

Dnevni red

  1. Radovi u Glavaševoj kući
  2. Priprema za Noć muzeja 2012
  3. Ovlašćenje za potpis
  4. Izveštaj o radu
  5. Informacija o otkazivanju sastanka .....
  6. Razno

Ad.1

O radovima u Glavaševoj kući referisao je Janoš Koso; Restauriran je stari metalni umivaonik, ofarban i dopunjen ogledalom, postavljen je u toalet. Stubovi za lozu su ispravljeni – naknadnim betiniranjem istih. Stubovi su ofarbani sivom zaštitnom podlogom, a žice su zategnute pomoću zateznica. U bačvarskoj radionici su postavljena dva drvena nosača za rendla. Napravljeni su držači za dva alata koji su i postavljeni na zid od arhive.

Ad.2

U dogovoru sa Turistiĉkom organizacijom opštine pripreme za Noć muzeja su u toku. Tema za izložbu je 130. godišnjica od osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva u Novom Beĉeju. Tu će nam mnogo pomoći Jožef Mesaroš, dosadašnji predsednik DVD i upravnik profesionalne vatrogasne brigade Goran Bugarski. Slike su odštampane, kaširane i uramljene. Eksponati se prikupljaju radi dopunjavanja naših. Pregovori sa ĉlanovima limenog orkestra su takoĊe u toku. Vatrogasna pumpa – kola iduće nedelje stiže sa popravke. Popravku rade Rajić i Korenĉi. Posle toga nam sledi ĉišćenje i farbanje. Redari za pojedine prostorije su odreĊeni. O datumu održavanja te manifestacije naknadno ćemo biti obavešteni.

Ad.3

Da se pojednostavi procedura oko podizanja novca sa bankovnog raĉuna UO je dao svoju saglasnost da i Janoš Koso bude nosilac tog ovlašćenja.

Ad.4

Karolj Andre je podneo iscrpan izveštaj o svom dosadašnjem radu u Zaviĉajnom klubu od 2006 – 2012. godine. Na kraju svog izveštaja je istakao; „da biti ĉlan UO znaĉi, više angažovanja više rada i više obaveza”.

Ad.5

Subotnji sastanak u vezi „poznatih liĉnosti našeg mesta” je otkazan zbog iznenadne bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurĉića. Sastanak je odložen za neka bolja vremena.

Ad.6

Predloženo je naknadno štampanje 10+10 zahvalnica, što je jednoglasno prihvaćeno. Ĉlanovi UO koji nisu izmirili ĉlanarinu za 2012. godinu zamoljeni su da to uĉine u skorije vreme.

Pošto se približava vreme štampanja Letopisa za 2011. godinu napravljen je raspored za prikupljanje ĉlanaka. Za krajnji datum dostavljanja tekstova odreĊen je 15. juni tekuće godine.

Povezani članci