47. Sastanak Upravnog odbora

14.03.2012.

Sastanku su prisutni: Borivoj Ćurčić, Nataša Vidaković, Milorad Azucki, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Arpad Švaner, Janoš Koso i Branislav Vojnov.

Dnevni red

  1. Sedište Zavičajnog kluba
  2. Godišnji finansijski izveštaj
  3. Knjiga poznatih Novobečejaca
  4. Razno

Ad.1

Predsednik Borivoj Ćurčić je informisao članove Upravnog odbora da je promena sedišta Zavičajnog kluba u toku.

Ad.2

Tokom februara, knjigovoñe su predale godišnji finansijski izveštaj Zavičajnog kluba za 2011. godinu. Pošto nam knjigovoñe to rade volonterski, u znak pažnje Karolj Andre je u ime kluba 8. marta, ženskom osoblju, a njih je pet, poklonio po jednu ružu. Upravni odbor je odobrio taj izdatak.

Ad3

Upravni odbor će na sledećem „vanrednom” sastanaku, sedmog aprila, doneti i usvojiti kriterijume za spisak potencijalnih kandidata koji će se objaviti u knjizi. Za taj sastanak će se pozvati: Agneš ðukičin Pataki, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić, Aleksandar Kasaš, Radovan Popov, Karolj Andre, Milorad Azucki i Branislav Vojnov.

Ad4

Zbog mnogobrojnih darodavaca muzeju i Zavičajnom klubu kao i volontera koji nam pomažu, predlaže se doštampavanje zahvalnica na oba pisma, srpski i mađarski.

Povezani članci