44. Sastanak Upravnog odbora

13.12.2011.

Sastanku su prisustni: Borivoj Ćurčić, Karolj Andre, Milorad Azucki, Nataša Vidaković, Branislav Vojnov, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Janoš Koso, Arpad Švaner i Radovan Popov

Dnevni red

  1. 160 godina od roñenja Ognjeslava Kostovića – podsećanje na velikog pronalazača
  2. Pečat za evidentiranje arhive i dogovor oko oznake
  3. Radovi na obnovu podruma
  4. Lista predloga znamenitih Novobečejaca i odreñivanje kriterijuma
  5. Razno

Ad.1

Članovi Upravnog odbora su sa velikim žaljenjem konstatovali što se ovo podsećanje na našeg poznatog pronalazača Ognjeslava Kostovića nije upriličilo na nivou grada. Posle kratke biografije i spomenutih samo nekoliko izuma i patenata, članovi su se dogovorili da će prvom prilikom, a možda već 2012. godine postaviti spomen ploču na porodičnu kuću Kostović.

Ad.2

Pečat za obeležavanje i evidentiranje dokumenata, fotografija, razglednica i svega što čini zbirku i arhivu kluba nedavno je izrañen i može se početi sa popisom. Karolj Andre je dao predlog kako i na koji način da se vrši obeležavanje, što je i prihvaćeno.

Ad.3

Što se tiče radova oko podruma Glavaševe kuće raferat je podneo Janoš Koso. Radovi su dosta uznapredovali tako da će se prvi – veći deo posla završiti do kraja decembra 2011. godine a svečano otvaranje se planira za zimski susret Zavičajnog kluba koji će se održati 18. februara 2012. godine.

Ad.4

Spisak o znamenitim ličnostima Novobečejaca i Vranjevčana se dopunjuje te će se posle postavljenih kriterijuma odrediti njihova konačna lista. Predsednik Borivoj Ćurčić je prisutne upoznao sa konceptom kriterijuma koji će se razraditi do sledećeg sasatanka.

Razno

Prilikom korišćenja velikog flexa kod sečenja cigli za flesterisanja podruma, zaribali su ležaji. Upravni odbor je doneo odluku da se iz blagajne pokriju troškovi opravke. Isto tako Upravni odbor je odobrio kupovinu jastučića za pečat kao i pet sveske A4 formata sa tvrdom koricom, dve olovke i jedan marker.

Povezani članci