43. Sastanak Upravnog odbora

08.11.2011. godine

Sastanku su prisustni: Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Mirko Saravolac, Milorad Josimović, Janoš Koso i Radovan Popov

Dnevni red

  1. Program za susret zavičajaca za 2012. godinu
  2. Predložena lista imena novobečejskih velikana za monografiju
  3. Podela posla oko exponata ( kratak opis ) u „Glavaševoj kući“
  4. Razno

Ad.1

Upravni odbor kluba doneo je odluku da će za susret zavičajaca koji će se odražati avgusta 2012. godine jedan od glavnijih tema, meñu ostalim, istorijat plivačkog sporta u Novom Bečeju. Za pripremu i organizaciju ove teme se prihvatio Branislav Vojnov uz moguću saradnju Stevana Davidovića.

Ad.2

Razmatrani su kriterijumi ličnosti koji su afirmisali Novi Bečej i šire. Predložena je lista koja će se još korigovati; Aleksandar Berić, Ognjeslav i Vladislav Kostović, Josif Marinković, Dr. Vladimir Glavaš Jene Sentklarai, Joca Savić, Slavko Simić, Ban Milorad Vlaškalin, Episkop Bokokotorski – Boberić, Dr. Laslo Pataki, Jovan Knežević, Ćiplići, Ištvan Ištvanfi, Miša Berbakov, Teodora Arsenović, Madama, Gedeon Rohonci, Giga Jovanović, Lazar Mečkić, Dragiša Bunjevački, Feher Mikloša Jožef, dr Farago Janoš, Janković Pavle – Šole, Tomislav Kurbanjev, Nađ Šandor

Ad.3

Što se tiče početnog popisa oko eksponata, Andre Karolj i Koso Janoš prihvataju da napišu sastav o bačvarsko-pinterskom i stolarskom zanatu, a Mirko Saravolac o nekadašnjim poljoprivrednim mašinama i alatima koji će se moći pročitati prilikom posete „Glavaševe kuće“.

Razno

Pečat za popisivanje exponata kluba je na izradi kod Maletin Velemira, saopštio je prethodno Andre Karolj i ovih dana će biti izrađen.

Trosed bidremajer iz Glavaševe kuće i šifonjer-garderober poklon od Kiš Karolja je sa odobrenjem Zavoda za zaštitu spomenika Zrenjanin, odnešen na restauraciju kod Alaćan Zoltana stolar-restauratora. Marta meseca 2012. godine je rok ya yavršetak restauriranih eksponata. Restauraciju finansira Opštinska Uprava Novog Bečeja, zahvaljujući vernim i razumnim predstavnicima.

Povezani članci