41. Sastanak Upravnog odbora

13.09.2011. godine

Sastanku su prisustni: Borivoj Ćurčić, Radovan Popov, Milorad Azucki, Nataša Josimović, Milorad Josimović, Mirko Saravolac, Arpad Švaner i Janoš Koso

DNEVNI RED

  1. Odluka o blagajni
  2. Sastanci
  3. Informacije o dogañajima
  4. Razno

Ad.1

Doneta je jednoglasna odluka o blagajničkom maksimumu, što iznosi 5.000,00 dinara.

Ad.2

Sastanci Upravnog odbora Zavičajnog kluba od sada – pa do dalnjeg će se održavati svakog drugog utorka u mesecu.

Ad.3

Janoš Koso je izvestio prisutne o radovima koji su u toku i koji predstoje. Trenutno se radi nivelacija podruma. Posle toga se postavlja flaster cigla u izvoñenju Balint Palike.

Ad.4

Nataša Vidaković je referisala o broju članstva i plaćanju članarine. Ove 2011. godine 72 člana su uplatila članarinu od ukupno 140 evidentiranih članova.

Povezani članci