39. Sastanak Upravnog odbora

10.08.2011. godine

Prisutni: Nataša Vidaković, Radovan Popov, Karolj Andre, Mirko Saravolac, Milorad Josimović i Janoš Koso

Dnevni red

 1. Izveštaj o Letopisu 2010
 2. Konačan dogovor oko programa za godišnji skup Zavičajaca
 3. Dinamika i podela zaduženja za godišnji skup Zavičajaca
 4. O prispeloj sejalici od Miloša Imbronjeva
 5. Razno

Ad.1

Izveštaj o prispelim tekstova i finansijskoj pomoći kao i o štampanju Letopisa, podneo je Karolj Andre. On je obavestio članove Upravnog odbora da sve teče po planu i da će Letopis za 2010. godinu izaći iz štampe najkasnije do 25.08.2011. godine.

Ad.2

Kao što je već dogovoreno program ovogodišnjeg susreta sastojaće iz dva dela. Prvi pesnički deo ovih dana treba da se finalizira uz dogovor Nataše, Slavice i čika Rade.

Drugi deo, o memorandum računima Novobečejskih i Vranjevačkih trgovaca, zanatlija i firmi pripremaju Karolj Andre i Janoš Koso.

Ad.3

 • Okupljanje od 8 do 10 časova u muzeju „Glavaševa kuća”
 • Program počinje u 10 a trajaće do 12-12,30 časova.
 • Ručak je u 13 časova kod „Kuma”

Zaduženja:

 • Čika Rada i Karolj treba da obave razgovor u vezi svečanog ručka.
 • Čika Rada će da naruči štrudlu sa makom i sirom.
 • Karolj je zadužen da pripremi piće, čaše i salvete za godišnji skup.
 • Janoš Koso donosi flašu kajsijevače što je pečeno od kajsija iz dvorišta „Glavaševe kuće”

Ad.4

Ovih dana se naša postavka poljoprivrednih mašina obogatila sa jednom starom sejalicom. Naš član Miloš Imbronjev ju je poklonio u ime svih Imbronjeva. Sejalica je smeštena pod krov pored starih zaprega i uskoro će se očistiti i zaštititi.

Ad.5

Janoš Koso je obavestio članove Upravnog odbora o nabavci cigala i grede za podrum kao i o restauraciji nekoliko buradi. Takoñe, od strane Mirka Saravolca očišćene su dve stare mesingane pumpe i slavine za točenje piva. U toku su razgovori sa restauratorom o sređivanju bidermajer ormana i stola što je pripadalo porodici dr Vladimira Glavaša.

Dogovoreno je da se odštampaju pozivnice za godišnji skup i da se blagovremeno pošalju članovima. Takoñe je dogovorena da se na oficijelni sajt opštine, na link NAŠ ZAVIČAJ postavi sledeće obaveštenje.

„U okviru Veliko Gospojinskih dana od 25.08. do 28.08.2011. godine, Zavičajni klub će intenzivirati svoja dežurstva u muzeju „Glavaševa kuća”. Tako da će kapije Glavaševe kuće pored ustaljenog dežurstva od 07 do 15 časova biti otvorena i posle podne u vremenu od 17 do 19,30 časova.”

Povezani članci