33. Sastanak Upravnog odbora

30.03.2011. godine

Prisutni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Karolj Andre, Janoš Koso,

Predložen je i usvojen sledeći Dnevni red:

  1. Analiza zimskog susreta
  2. Otvaranje novog žiro računa – kod Razvojne banke Vojvodine
  3. Završetak restauracije
  4. Postavljanje spomen ploče na rodnu kuću Slavka Simića
  5. Dogovor oko korišćenja zavičajnog fonda
  6. Pokloni za Muzej i zavičajnu zbirku
  7. Razno

Ad.1

U subotu 19. februara 2011. godine održan je svečani skup povodom druge godišnjice otvaranja Muzeja i prve godišnjice useljenja u prostorije Zavičajnog kluba. U prisustvu većeg broja članova Zavičajnog kluba svečani skup je otvorio Borivoj Ćurčić koji je pozdravio prisutne, zahvalio se na dobrom odzivu i dao reč predsedniku Popov Radovanu.

Predsednik je govorio o jednogodišnjem radu kluba, istakao dogañaje i aktivnosti vredne pažnje, ukratko nagovestio planove rada i svečano je uručio 19 zahvalnica za priznanje dragocenom doprinosu za stvaranje zavičajne zbirke.

Nakon pozdrava koji su dali nekolicina članova kluba meñu kojima i profesor dr Aleksandar Kasaš, druženje i razgovor gostiju se nastavio uz piće i gibanice.

Ad.2

Borivoj Ćurčić upoznao je članove o otvaranju žiro računa u Razvojnoj Banci Vojvodine tako da se više ne mora putovati u Bečej u Komercijalnu banku.

Ad.3

Janoš Koso je obavestio članove o zavrpšetku restauratorskih radova među kojim su; dve bidermajer stolice, alt dojč sto, tacna za voće i zidni plakar sa intarzijom. Restauratorske radove izveli su restauratori iz Novog Sada o trošku opštine Novi Bečej.

Ad. 4

Dogovor oko postavljanja spomen ploče na rodnu kuću Slavka Simića je usaglašen u smislu da Borivoj Ćurčić i Karolj Andre što pre sa sinom pokojnog Slavka Simića – Nenadom Simić definitivno utanače dan postavljanja i program sa sadržajem i učesnicima. Spisak značajnijih ličnosti koji će biti pozvani na svečanost postavljanje spomen ploče takođe spremiti.

Ad.5

Članovi su saglasni da se bilo koji predmeti, eksponati i slično ne daju nikome van kluba na korišćenje, tako da se zainteresovana lica mogu služiti u prostorijama Zavičajnog kluba u toku radnog vremena.

Ad.6.

Konstatuje se da su od poslednjeg sastanka primljeni pokloni od donatora: Kiš Karolja, Darinke Bunjevački, Čanji Marije, ostavština Branislava Josimovića, Ivana Kovačeva, Karolj Andre i pokojne gospoñe Smiljke Gak.

Povezani članci