32. Sastanak Upravnog odbora

17.02.2011. godine

Sednici su prisustvovali׃ Popov Ing. Radovan, Borivoj Ćurčić, Nataša Vidaković, Janoš Koso i Karolj Andre

Za sastanak je predložen i utvrđen sledeći Dnevni red:

  1. Priprema i dogovor za obeležavanje i proslavu dana Zavičajnog kluba i godišnjicu otvaranja Zavičajnog muzeja
  2. Ovlašćenje lica za zastupanje i potpisivanje

Ad.1

Dogovoreno je da se na danu Zavičajnog kluba koji će se održati u subotu 19.02.2011. godine uruče Zahvalnice licima koja su utvrñena na prošloj sednici Upravnog odbora.

Dogovoren je sadržaj i način obeležavanja.

Ad.2

Za lica ovlašćena za zastupanje i potpisivanje imanovani su, Borivoj Ćurčić, zamenik predsednika i Karolj Andre član.

Povezani članci