31. Sastanak Upravnog odbora

26.01.2011. godine

Prisutni: Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Milorad Azucki, Nataša Vidaković, Karolj Andre, Janoš Koso, Mirko Saravolac

Predložen je i usvojen sledeći

Dnevni red

  1. Efikasnije voñenje zapisnika sastanaka UO
  2. Priprema za februarski skup
  3. Izveštaj o postavljanju spomen ploče na rodnu kuću Slavka Simića
  4. Razno

Ad.1

Usvojen je zaključak da se zapisnik izradi na samom sastanku UO, i da se odmah može postaviti na Zavičajni sajt.

Ad.2

Andre Karolj izveštava da su izvršene skoro sve pripreme za februarski skup članova, pa: završeno je štampanje zahvalnica, račun memorandumi su odštampani i uramljeni, o trošku Turističke organizacije Novi Bečej. Sledi izrada polica za knjige u izvedbi Alaćan Zolike sa finansiranjem od strane kluba.

Za sam skup koji će biti 19. februara 2011. godine sa početkom u 10 časova, pripremiti zakusku – ponuda jela i pića o trošku kluba - .

Upravni odbor usvojio je izveštaj i dogovor oko februarskog skupa.

Zahvalnice dodeliti osamnaestorici fizičkih lica i za četiri pravna lica po priloženom spisku: Mirko Saravolac, Aleksandar Kasaš, Maja Josimović, Homola Marija, Kiš Karolj, Nemet Šandor, Mikloš Ružička, Svetislav Arbutinov, Isai Safet, Milan Rackov, Lazarević Slavica, Dragan Kiselički, Guljaš Ferenc, Milan Vujackov, Čejtei Robert, Vrešćak Bela, Vrešćak Srđan Vatrogasna brigada, Mesaroš predstavnik DVD, Gerontološki centar, JP Komunalac, Novobečejska rim. crkvena opština, Vranjevačka pravoslavna crkvena opština

Ad.3

Usvojen je zaključak da se postavi ploča na rodnoj kući Slavka Simića koju je već izradio Milorad Josimović. Kao dan postavljanja ploče određen je 30. april subota.

O aktivnostima za ovaj događaj biće reči u narednim sastancima.

Ad. 4

Stupiti u kontakt sa direkrorom OŠ „Josif Marinković” u vezi programa postavljanja spomen ploče na rodnu kuću Slavka Simića. Razgovaralo se o Joci Saviću i o postavljanju spomen ploče na njegovu radnu kuću u ulici Jaše Tomića u organizaciji Zavičajnog kluba.

Povezani članci