29. Sastanak Upravnog odbora

22.11.2010.

Prisutni: Milorad Azucki, Radovan Popov, Borivoj Ćurčić, Branislav Vojnov, Karolj Andre, Nataša Vidakovi i Janoš Koso

Dnevni red

  1. In memoriam
  2. Dogovor oko novog predsednika Zavičajnog kluba
  3. Počasno predsedništvo
  4. Usklañivanje Statuta prema novim propisima
  5. Radno pravni status Koso Janoša
  6. Spomen ploča na rodnu kuću Slavka Simića
  7. Izveštaj o dogañanjima u Zavičajnom klubu i muzeju za prethodnih dva meseca

1.

Članovi Upravnog odbora odali su počast premonulm član Upravnog odbora i jedom od zaslužnijih hroničara Novog Bečeja Ištvan Sekereš koji je preminuo posle teške bolesti 15.11.2010. godine. Pored mnogobrojnih publikacija što je obljavljivao bavio se i istraživačkim radom o svom zavičaju. Bio je član Filatelističkog društa Novi Bečej od njenog osnivanja i zaslužan je za izdavanje mnogih prigodnih koverata. Zavičanom klubu je darivao nekoliko eksponata i aktivno je učestvovao u radu Upravnog odbora. Njegovim odlaskom, Zavičajni klub je izgubio jednog vrednog čoveka punog ideja.

2.

U ime Upravnog odbora, zbog novo nastale situacije u radu kluba, Borivoj Ćurčić je zatražio od Branislava Vojnova da svoje mesto predsednika prepusti Radovanu Popovu. Ova promena bi bila potrebna radi efikasnijeg funkcionisanja Zavičajnog kluba. Branislav Vojnov je ispoštovao tu molbu i odrekao se predsedničkog položaja. Radovan Popov je prihvatio da će obavljati tu dužnost do godišnje Skupštine koja će se održati krajem avgusta 2011. godine.

3.

Branislav Vojnov je predložio da Upravni odbor, na sledećoj Skupštini izađe sa predlogom biranja počasnog predsedništva. Oko ovog predloga čula su se oprečna mišljenja. O ovome će biti reči na nekom od sledećih sastanaka i tada će se o tome odlučivati.

4.

Sva udruženja u Srbiji treba da se prilagode novim propisima zaključno sa aprilom 2011. godine. Borivoj Ćurčić i Branislav Vojnov su se prihvatili da to usaglašavanje sprovedu da bi pravni status udruženje bio validan i u narednom periodu. Po mogućnosti to će odraditi do kraja decembra 2010. godine.

5.

Radno pravni status Koso Janoša bi trebalo da se reguliše, rekao je novi predsednik Radovn Popov. Upravni odbor je tu inicijativu podržao tako da će čika Rada tokom sledeće nedelje obaviti razgovor sa predstavnicima opštine.

6.

Upravni odbor je odlučio da uputi predlog Opštini za postavljanje spomen ploče na rodnu kuću Slavka Simića, istaknutom pozorišnom glumcu – umetniku rođenom u Novom Bečeju, koji je svoju kuću adaptirao i restaurirao, tako da može da služi kao obeležje kuće njegovog roñenja i detinjstva. Dogovoreno je da se pismeni zahtev uputi, sa predlogom da tekst spomen ploče bude na pismu ćirilice.

7.

Proteklih meseci restauratori iz Novog Sada započeli su rad ne nekoliko eksponata u muzeju Glavaševa kuća. Između ostalih restauriraju se dve bidermajer stolice i furnirani plakar sa intarzijama. Završetak radova se očekuje januara 2011. godine. Što se prostora za arhivu tiče to je urađeno i njeno popunjavanje je u toku. JP Komunalac je zasadio 140 ruža u dvorištu Glavaševe kuće a ostali radovi oko ureñenja dvorišta nastavljaju se u proleće. Šestougaone cigle dobijene od rimokatoličke crkvene opštine su prečišćene i spremne su za postavljanje. To je obavio Koso Janoš, a popravku ulaznih vrata u muzej je uradio Mihalj Feješ član Zavičajnog kluba.

Povezani članci