26. Sastanak Upravnog odbora

12.07.2010.

Prisutni: Branislav Vojnov, Karolj Andre, Radovan Popov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić, Slavica Kovačev, Ištvan Sekereš, Janoš Koso.

DNEVNI RED:

  1. Štampanje Letopisa za 2009. godinu
  2. Program i satnica godišnje Skupštine Zavičajnog kluba
  3. Promena adrese prebivališta Zavičajnog kluba
  4. Razno

Ad.1

Ištvan Sekereš je obezbedio još 11.000 dinara za štampanje Letopisa.

Borivoj Ćurčić predlaže da se letopis štampa latinicom jer nemamo sredstava da se izda dvojezično.

Radovan Popov se zalaže za ćirilicu, ali ne dozvoljava da nas ucenjuju. Ne smeta mi da se ovaj letopis štampa latinično.

Predlog je da se letopis štampa latinicom jer nema sredstava za štampanje na oba jezika. Upravni odbor je glasao sa ZA sa 7 : 1 i odlučeno je da se letopis štampa latinicom.

Finansijska konstrukcija:

11.000 Ištvan Sekereš

2.000 GZRO Novi Bečej (Milorad Azucki)

9.000 Borivoj Ćurčić

1.000 Budić Mali Pijac (S.Kovačev)

2.000 STR Blažin (S.Kovačev)

Sastanak 19.07.2010. u 19,00

Ad.2

Predlaže se da se ručak organizuje u kafani KUM, preko puta Muzeja pošto je kuhinja izvanredna a i cena je pristupačna.

Program i satnica:

Muzej Glavaševa kuća 28.08.2010.

10.00 Skup zvanica

11.00 Godišnja skupština

13.00 Ručak i druženje

Andre Karolj i Janoš Koso prirediće prigodnu izložbu iz arhive Zavičajnog kluba.

Branislav Vojnov predlaže da se predstavi istorijat novobečejskog veterinarstva i zadužen je da razgovara sa Teodorom Dujinim.

Ad.3

Predsednik treba da u Policijskoj stanici prijavi novu adresu Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana u Muzeju Glavaševa kuća, da uzme potvrdu i odnese kod nadležnih u Bečej.

Ad.4

Česma je sazidana u dvorištu muzeja i ostava je malterisana. Nepotreban inventar iz suvog ulaza odnešen.

Povezani članci