24. Sastanak Upravnog odbora

30.06.2010.

Prisutni: Karolj Andre, Ištvan Sekereš, Janoš Koso, Slavica Kovačev, Milorad Azucki, Branislav Vojnov.

Dnevni red:

  1. Letopis, finansijska konstrukcija i način štampanja
  2. Mišljenje Zavičajnog kluba o oglasnim tablama koje su postavljene u gradu, mađarska gramatika na tabli na opštini, autobuskoj stanici i nazivi ulica, mapa grada-mesto postavljanja
  3. Česma u Muzeju Glavaševa kuća
  4. Razno

Ad.1

Branislav Vojnov predlaže Štampariju Bačkalić Novi Bečej jer je to najpovoljnije za donatore, jer svi rade kod njega. Predlaže da radimo 120 do 150 primeraka letopisa na srpskom i 30 do 60 na mañarskom jeziku. Smatra da Letopis mora da izañe. Voja Blažin 2.000,00. Azucki obezbedio od Mladena Stojanovića 2.000,00 dinara da Štamparija Bačkalić fakturiše imenovanom.

Mesna zajednica ne može da učestvuje u finansiranju letopisa.

Male pijace Budić Nenad 1.000,00 dinara, STR Blažin 2.000,00.

Andre Karolj je došao do saznanja da je cena prevoda na mađarski jedne strane oko 600,00 dinara. Predlaže 120 primeraka na srpskom i 40 na mađarskom.

Letopis će biti štampan u Štampariji Bačkalić Novi Bečej.

Andre Karolj se slaže da izađe ćirilicom i na mađarskom jeziku ili latinicom ako materijalna sredstva ne dozvole prvo rešenje.

Azucki Milorad smatra da za donaciju treba upitati Graditelj Kikinda.

Slavica Kovačev posetiće donatore Miki knjižara, Apoteka Jovčić i Ranđelović Zoran.

Zadaci:

Andre Karolj i Slavica Kovačev pripremaju tekstove za Letopis.

Godišnji sastanak zavičajaca će biti odrćan u subotu 28.08.2010.godine u 10,00 časova u prostorijama Zavičajnog kluba u Glavaševoj kući – Josifa Marinkovića 69.

Ad.2.

Zavičajni klub smatra da oglasne table treba postaviti, ali ove koje su sada stavljene narušavaju izgled grada i nisu postavljene na adekvatnom mestu. Za uzor treba uzeti pečurku u centru grada, ispred bivše pivare.

Predlažemo da se izvrše ispravke jezičkih grešaka u tekstovima na mađarskom jeziku na zgradi opštine, autobuskoj stanici i nazivi ulica, kao i na putokazima.

Predlažemo da se mapa grada stavi na odgovarajuće mesto, na autobuskoj stanici.

Ad.3.

Predlažemo da JP Komunalac Novi Bečej u što skorije vrema postavi česmu u dvorištu Muzeja i adekvatno reši odvod vode.

Povezani članci