23. Sastanak Upravnog odbora

22.06.2010.

Prisutni: Branislav Vojnov, Karolj Andre, Milorad Azucki, Mirko Saravolac, Janoš Koso, Slavica Kovačev.

Dnevni red:

  1. Dogovor oko finansiranja štampanja letopisa
  2. Poklon Mikloša Ružičke – pinterska radionica
  3. Poklon katoličke crkvene opštine-šestougaone podne opeke
  4. Radovi u pomoćnim prostorijama i muzeju
  5. Poklon Dobrovoljnog vatrogasnog društva
  6. Razno

Ad.1.

Branislav Vojnov je ostvario dogovor sa Štamparijom Bačkalić, gratis priprema i štampanje po prošlogodišnjoj ceni od 27.000,00 dinara. Andre Karolj će kontaktirati Mesnu zajednicu, a Borivoj Ćurčić Gerontološki centar.

Andre Karolj je kontaktirao Lux print color Bečej, cena je 29.000,00 dinara, a pripremu bi radio Srđan Vrešćak besplatno.

Branislav Vojnov predlaže da se letopis štampa srpski ćirilicom i mađarski.

Andre Karolj se slaže sa time ali potseća da će to u priličnoj meri poskupeti objavljivanje letopisa. Naime u tom slućaju treba platiti prevodioca sa srpskog na mađarski, a obim letopisa će se udvostručiti što će cenu štampanja povećati. Milorad Azucki predlaže da, ukoliko se ne pronađu sredstva za paralelno štampanje (Srpski-mađarski) neka se štampa latinicom kao protekle dve godine. Branislav Vojnov ne želi da se letopis štampa latinicom.

Zaduženja za zatvaranje finansijske konstrukcije za letopis:

Rok je sreda 30.juni u 19.00 časova te će se posle toga odlučivati kako će biti štampan letopis za 2009. godinu.

Ad.2.

Pintersku radionicu svoga oca poklonio je Mikloš Ružička Muzeju i Zavičajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana, sa kompletnim alatom i raznim buradima o čemu postoji zapisnik. Sve je preneto u muzej, a Zavičajni klub predlaže da se ta radionica smesti u slobodnu pomoćnu prostoriju u dvorištu muzeja.

Ad.3.

Šestougaone podne opeke katolička crkvena opština poklonila je Muzeju i Zavičajnom klubu, a iste su prenete dobrovoljnim radom zavičajaca. Zavičajci predlažu da se ove podne opeke postave u pomoćnu prostoriju-buduću bačvarsku radionicu i da se poploča špajz u glavnom objektu Glavaševe kuće.

Ad.4.

U pomoćnim prostorijama pri završetku su police za arhivsku grañu Novog Bečeja, biće gotove do kraja sedmice, Mičik Ištvan je popravio klupu koja se ove nedelje završava, farba.

Ad.5.

Vatrogasci su poklonili veliki stari gipsani ram, koji je volonterski restaurirao Milorad Josimović i uramio portret Josifa Marinkovića, čiji je Josimović i autor, kao i dva drvena rama velikog formata i memorijalnu mermernu ploču iz 1920.godine sa tekstom: U ovom domu je 5.11.1918.godine osnovan Srpski narodni odbor, a 17.11.1918.godine održao je svoju prvu javnu sednicu.

Ad.6.

Prilikom skeniranja Glavaševe diplome pronañene su dve litografije formata A3 koje je muzej i Zavičajni klub dobio od sveštenika Pravoslavne crkvene opštine Vranjevo na korišćenje – izlaganje u Glavaševoj kući.

Obaviti razgovor sa Opštinskom upravom da se iz suvog ulaza sklone stvari-kancelarijski nameštaj iznet iz podruma.

Obavestiti nadležne u opštini da plafon oko odžaka pomoćne rostorije prokišnjava. Janoš Koso je bio na tavanu i konstatovao je da odžak nije opšiven limom.

Povezani članci