19. Sastanak Upravnog odbora

28.12.2009. godine

Sastanku prisutvuju: Branislav Vojnov, Radovan Popov, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje programa delatnosti za 2010. godinu
  2. Useljenje u prostorije Zavičajnog kluba
  3. Katalog za Muzej „Glavaševa Kućaˮ
  4. Osvrt na održano veče radio drame „San Joce Savićaˮ
  5. Promena adrese Zavičajnog kluba
  6. Izveštaj o dobivenim predmetima-eksponatima od Arpada Jagera
  7. Razno

- Useljenje u prostorije Zavičajnog kluba na godišnjicu otvaranja Muzeja „Glavaševe kuće“ - oko 16. februara

- Repriza drame „San Joce Savića“ – februara

- Izložba slika Aleksandra Kasaša – proleće

- Otvaranje „berbernice“ u maloj prostoriji Zavičajnog kluba – krajem aprila

- Letopis za 2009. godinu – do Velike Gospojine

- Održavanje godišnjeg susreta zavičajaca u dvorište Glavaševe kuće – 28.08.2010.

- Otvaranje druge prostorije sa izložbenom postavkom – avgust

- Susret old tajmera ispred Glavaševe kuće – avgust, Janoš Koso

- Obeležavanje 100 godišnjice Zemljoradničke zadruge Vranjevo – oktobar, Radovan Popov

- Književno veče sa izložbom slika i Bogdanom Ibrajter Tanetom i Rašom Popovim – početkom godine, Borivoj Ćurčić

- U sopstvenoj režiji organizovati svečano useljenje. Pozvati dosadašnje donatore i darodavce i podeliti im zahvalnice. Po mogućnosti odštampati pozivnice.

- Tekst i fotografije predate Saši Šućureviću radi štampanja kataloga za Muzej „Glavaševa kuća“. Dogovoreni rok februar 2010. godine.

- Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana je bio su organizator sa Radio nb, Narodnom bibliotekom i Domom kulture, radio drame „San Joce Savića“. Veče je bilo interesantno ali odziv nije bio baš zadovoljavajući.

- Za promenu adrese Zavičajnog kluba potrebno je obezbediti broj fiksnog telefona i tablu sa nazivom našeg kluba. Posle toga će Branislav Vojnov odraditi promenu adrese

- Početkom decembra meseca Arpad Jager je poklonio Muzeju „Glavaševa kuća“ i Zavičajnom klubu razne interesantne predmete – eksponate. Da se potsetimo da je Jager prilikom otvaranja Muzeja poklonio inventar berberske radionice svoga oca Ištvana, a najavio je da će poklonici uskoro još neke starine.

Razno:

Radovan Popov predlaže da se subotom u prostorijama Zavičajnog kluba sakupljaju kolekcionari i ljubitelji istorije Novog Bečeja. Na taj način ušli bi u trag raznim zbirkama, a postojala bi i mogućnost da posredstvom kolekcionara obogatimo i našu zbirku o Novom Bečeju. Predlog je prihvaćen i od proleća 2010. godine subotom od 9,30 do 13 časova održavaće se skupovi kolekcionara.

Povezani članci