17. Sastanak Upravnog odbora

09.10.2009. godine

Prisutni: Ištvan Sekereš, Karolj Andre, Slavica Kovačev i Milorad Azucki

Dnevni red

- Izveštaj o dogovoru u vezi prostorija u okviru Glavaševe kuće

- Predat zahtev DOO „POLET" Keramika za 36m² podnih pločica

- O radnom vremenu dežurnih članova Zavičajnog kluba u Glavaševoj kući

- O vojniku koji bi zamenio Janoša Koso u Muzej „Glavaševa kuća"

- Poklon Radio NB Zavičajnom klubu

- Pomoć Mesne zajednice

- Dopunjena arhiva o Štampariji i Potisju

- Razno

- Na zahtev Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, koji je predstavljao Karolj Andre, u opštini je održan sastanak kome su prisustvovali Milivoj Vrebalov, Tomislav Ratković i Dragan Rauški. Tom prilikom je dogovoreno da se Zavičajnom klubu dodele na korišćenje dve prostorije u pomoćnoj zgradi Glavaševe kuće, a da se o ostalom saradnja ostvaruje na relaciji Zavičajni klub – Dragan Rauški.

- Zahtev za pločice za pod u prostorijama koje su dodeljene Zavičajnom klubu predat je direktoru Zoranu Đeloševiću i očekuje se povoljno rešenje.

- Članovi Zavičajnog kluba koji dežuraju u Glavaševoj kući predložili su da se u zimskom periodu izvrši korekcija popodnevnog radnog vremena i da to bude od 16 do 18 časova.

- Janoš Koso završava civilni vojni rok krajem novembra meseca i potrebno je da pronaĎemo adekvatnu zamenu, odnosno novog vojnika. Radi se na tome.

- Radio NB poklonio je Zavičajnom klubu dvadesetak kaširanih fotografija Geze Sakača, velikog formata formata, sa novobečejskim motivima.

- Mesna zajednica Novi Bečej je odobrila i uplatila Zavičajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana novčana sredstva u visini od 20.000 dinara na ime štampanja Letopisa i za ostale aktivnosti tokom ove godine.

- Prilikom rušenja zgrade nekadašnje štamparije Andre Karolj je preuzeo sve što je našao na tavanu. MeĎu dokumentima su najinteresantnije plakate iz 1950-1953. godine.

- Prihvatanje i organizovanje prenosa darivnih eksponata od Vatrogasne ustanove i Rozine Lerik u Muzej „Glavaševa kuća". Zaduženi Janoš Koso i Karolj Andre.

Povezani članci