15. Sastanak Upravnog odbora

12.08.2009. godine

Sastanku prisustvuju ׃Branislav Vojnov, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić, Azucki Milorad, Saša Vidaković, Janoš Koso i Andre Karolj

Dnevni red

- Izveštaj o Muzeju „Glavaševa kućaˮ

- Još jednom o godišnjoj Skupštini zavičajaca

- Letopisu za 2008. godinu

- Veĉe posvećeno Ognjeslavu Kostoviću i Joci Kneževiću

- Razno

Ad.1 U Glavaševoj kući radi vojnik na odsluženju vojnog roka, Janoš Koso, po predlogu Zaviĉajnog kluba. Predlažemo da se prostorija Zavičajnog kluba poploča, da od Poleta zatražimo donaciju, pločice, a Pal Balint privatni keramiĉar će ih postaviti.

Ad.2 Zadaci: Doĉek gostiju – piće i kafa – Borivoj Ćurčić

Ĉlanarina – 300,00 i kotizacija za piće 50,00 dinara – Slavica Kovačev, Janoš Koso i Nataša Vidaković.

Radno predsedništvo: Branislav Vojnov, Borivoj Ćurĉić i Milorad Azucki Prigodno izlaganje na temu Tisa – Vasa Popović ( videobim Andre Karolj)

Snimak izložbe iz prošlosti Novog Bečeja – Saša Vidaković.

Taxi prevoz do Glavaševe kuće – Borivoj Ćurčić.

Ruĉak – Branislav Vojnov i Andre Karolj

Pozivanje zavičajaca – Slavica Kovaĉev

Ad.3 Finansije – trećinu će pokriti Komunalac, a zahtev je podnet Mesnoj zajednici i Gerontološkom centru.

Zamoliti Gerontološki centar za novi tekst koji bi bio objavljen u Letopisu za 2008. godinu – razgovor će obaviti Borivoj Ćurčić. Ukoliko tekst ne dobijemo na zadnjoj strani Letopisa ostaće Beleške.

Letopis za 2008. godinu će se štampati latiniĉnim pismom zbog tehniĉkih i finansijskih problema, a urađeno je na ovaj naĉin u skladu sa dogovorom iz 2007. godine.

Ad.4 Branislav Vojnov je kontaktirao telefonom sa bivšim direktorom Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, koji je ponudio da održi predavanje o Ognjeslavu Kostoviću. Drugi razgovor je obavljen sa Milanom Mađarevim koji je ponudio da održi predavanje o Joci Kneževiću i osnivanju Srpskog narodnog pozorišta. Milan Mađarev će prisustvovati Zavičajnom danu, kada će se utanačiti datum.

Ad.5 Saša Vidaković – postavio je pitanje kakav stav imamo o pismu na kome će se štampati Letopis i predlaže da se odluka o tome stavi na sajt. Upravni odbor je za tu temu odredio termin za sledeći ili neki od narednih sastanaka.

Povezani članci