12. Sastanak Upravnog odbora

18.03.2009. godine

Prisutni: Slavica Kovačev, Branislav Vojnov, Milorad Azucki, Saša Vidaković, Janoš Koso i Karolj Andre

Dnevni red:

- Izveštaj o vođenju knjigovodstva za 2008. godinu /kontakt osoba sa knjigovoñama Branislav Vojnov/.

- Uraditi interni finansijski izveštaj do otvaranja žiro računa za Zavičajni klub.

- Izveštaj o predaji projekta Elektronski zapis (arhiv) o istoriji našeg zavičaja.

- Razgovor oko funkcionisanja Muzeja „Glavaševa kuća" – predlozi Pojedinosti o izložbi fotografija Ivice Kovačeva za maj mesec 2009. godine.

- Dogovor oko pripreme tekstova za Letopis za 2008. Godinu.

- Uspostavljen kontakt sa unukom Arsena Pecarskog, Zoricom.

- Poklon Koste Živkovića u vidu malog dnevnika Fudbalskog kluba Jedinstvo za 1964. godinu.

Razno:

- Završni račun urañen od strane ovlašćenih knjigovoña, na ime troškova uplaćeno 1.200,00 dinara. Kontakt sa knjigovoñama ostvarivaće predsednik Kluba Branislav Vojnov.

- Interni finansijski izveštaj o finansijskom poslovanju za 2008. godinu uradiće Andre Karolj i Slavica Kovačev u roku od mesec dana.

- Projekat Elektronski zapis (arhiv) o istoriji našeg zavičaja predat je, a rezultati se očekuju krajem marta meseca ove godine.

- Muzej „Glavaševa kuća" je otvoren. Zavičajni klub predlaže:

- Za noćno obezbeñenje nije potrebno angažovati čuvara, jer postoje kamere a postojeće zidove treba samo osigurati. U toku dana potrebno je organizovati rad, svakodnevno u odreñeno vreme, što znači Muzej treba da je otvorenog tipa.

- Branislav Vojnov predlaže da Zavičajni klub u vidu dežurstva organizuje rad u Muzeju, dva dana u nedelji, po četiri sata, obzirom da će prostorije Kluba biti u pomoćnim prostorijama. Milorad Azucki predlaže da se imovina Muzeja osigura.

- Saša Vidaković predlaže da se obezbedi zaposleno lice u Muzeju ili predlaže da se civilni vojni rok služi u Muzeju, kad istekne vojni rok dolazio bi sledeći vojnik, pri čemu voditi računa o izboru vojnika i njegovim sklonostima.

- Upravni odbor je pri stavu da će članovi Zavičajnog kluba nedeljno dva puta po četiri sata (a možda i više) boraviti u svojim prostorijama. Isto tako je prihvatio ideju Saše Vidakovića da mesto „domara" obavlja osoba koja služi civilni vojni rok.

- Ivica Kovačev uramljuje fotografije, ali se izložba odlaže za letnji period, kada umetnik bude mogao da prisustvuje, obzirom da isti živi u Nemačkoj.

- Rok za dostavljanje rukopisa je 1. juni, a za mesec dana članovi Upravnog odbora treba da predlože spisak tema za Letopis.

- Unuka Arsena Pecarskog, Zorica, kontaktirala je Sašu Vidaković, dostavila je odreñeni pisani materijal, koji je postavljen na sajt, prošlost Novog Bečeja. Saradnja se nastavlja.

- Kosta Živković je poklonio Zavičajnom klubu dnevnik Fudbalskog kluba Jedinstvo za 1964. godinu u kome je bio član i rukovodeći radnik.

- Organizovati prikupljanje članarine, koje i ove 2009. godine ostaje 300 dinara. Pripreme za izložbu eksponata o Novom Bečeju teku odreñenom dinamikom

Povezani članci