11. Sastanak Upravnog odbora

28.01.2009. godine

Prisutni: Slavica Kovačev, Milorad Azucki, Branislav Vojnov, Saša Vidaković, Janoš Koso, Borivoj Ćurčić i Karolj Andre

Dnevni red:

- Izveštaj o obeležavanju godišnjice smrti novobečejskog pisca Tomislava Kurbanjeva i o izdanju njegove knjige pesama. Narodna biblioteka Novi Bečej, 16.02.2009. godine u 18,00 časova. Slavica Kovačev.

- Izveštaj o dobijanju dozvole od Poštanske uprave Srbije za prigodan žig i koverat u vezi obeležavanja 100-godišnjice od smrti dr Vladimira Glavaša. Dogovor sa opštinom o zajedničkom obeležavanju i finansiranju iste. Pošta odobrila upotrebu prigodnog žiga 16.02.2009. godine na pošti Novi Bečej, a da se izradi prigodan koverat u tiražu od 200 do 250 primeraka. Branislav Vojnov i Karolj Andre.

- Svečanost u vezi obeležavanja 100-godišnjice smrti dr Vladimira Glavaša održaće se 16.02.2009. godine u Glavaševoj kući, čime bi i budući Muzej »Glavaševa kuća« bio otvoren. Postignut je dogovor sa opštinom oko finansiranja prigodnog koverta sa žigom u visini od oko 10.000 dinara. Karolj Andre.

- Zavičajni klub će pozvati dr Aleksandra Kasaša, člana Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, da govori o dr Vladimiru Glavašu. Pozvati: Muzej iz Zrenjanina, Kikinde, Bečeja, dr Aleksandra Kasaša, predstavnike Matice srpske, rodbinu, sveštenika Pravoslavne crkve u Vranjevu, članove Zavičajnog kluba, novobečejske advokate; Borivoja Ćurčića i Zlatoja Marića. Zavičajni klub će položiti cveće na grob dr Vladimira Glavaša.

- U martu mesecu u Domu u Šušanju je moguće organizovati skup istraživača kulturne baštine i istorije, sa teritorije Vojvodine u organizaciji KUD »Jokai Mor«. Novobečejce će predstavljati Ištvan Sekereš. - Branislav Vojnov.

- Izveštaj o mogućoj donaciji za projekt aktivnih lokalnih zajednica. Diskusija o tome i dogovor o učesnicima i voñi projekta. Pripremu dokumentacije uradiće Saša Vidaković, Karolj Andre, Borivoj Ćurčić i Slavica Kovačev.

- Izveštaj o mogućoj izložbi fotografija Ivana-Iveka Kovačeva. Ivan Kovačev prezentovao bi petnaestak svojih umetničkih fotografija 50x70 cm, koje bi sam pripremio, odnosno uramio, sa motivima iz Novog Bečeja. Postavka se predviña za drugu polovinu maja. Organizator izložbe će biti Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana. – Branislav Vojnov.

Razno:

- Saša Vidaković predlaže da se članovi Zavičajnog kluba aktiviraju u popunjavanju Zavičajnog sajta podacima o Novom Bečeju i Novobečejcima.

- Borivoj Ćurčić je zadužen za pronalaženje testamenta ili ugovora o poklonu dr Vladimira Glavaša u vezi sa njegovom kućom u Vranjevu.

- Pismo u vezi sa štampanjem knjige o novobečejskim Jevrejima uputiti: Jevrejska opština Beograd, Jevrejska opština Novi Sad, Zajednica jevrejskih opština Srbije u Beogradu Efraim Zurof.

Povezani članci