9. Sastanak Upravnog odbora

09. septembra 2008. godine

Prisutni: Andre Karolj, Branislav Vojnov, Borivoj Ćurĉić, Ištvan Sekereš i Slavica Kovaĉev.

Dnevni red:

Izveštaj o Godišnjoj skupštini i učlanjavanju.

U Zavičajni klub se učlanilo i platilo članarinu 75 zavičajaca.

- Na skupštini je bilo reči o mogućoj saradnji zavičajnih klubova iz mesta u kojima žive Novobečejci, konkretno sa Novim Kneževcom; o izdavanju knjige o znamenitim Novobečejcima; o knjigama koje su napisali Novobečejci i o knjigama koje govore o Novom Bečeju; o osnivanju podružnica Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana, konkretno u Novom Sadu.

- Registracija Zavičajnog kluba. Odlučeno je da Branislav Vojnov, u svojstvu predsednika kluba lično ode u Beograd u Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obzirom da je prošlo više od godinu dana od podnošenja zahteva za registraciju. Troškove u visini od 3.000,00 dinara snosi Zavičajni klub od sredstava prikupljenih uplatom članarine.

- Poklon porodice Imbronjev – fotoaparati iz vremena fotografa Čanji Lajoša Zaviĉajnom klubu Novobečejaca i Vranjevčana.

- Izrada Zahvalnice Zavičajnog kluba tekst će pripremiti Slavica Kovačev, a dizajn Andre Karolj i Saša Vidaković.

- Izložba o Gigi Jovanoviću. Posle otvaranja u Domu kulture izložba o Gigi Jovanoviću preseljena je u Klub „Skladište“, a posle toga će biti postavljena u Klub za dnevni boravak Gerontološkog centra.

Razno:

- Predloženo je da se pronađe i popiše sve što je do sada poklanjano Zavičajnom klubu i ukoliko postoji, vrati to u njegovo vlasništvo, radi formiranja Zavičajne zbirke.

- Ištvan Sekereš je postavio pitanje šta se desilo sa spomenicima koji su uklonjeni tokom istorije sa trgova u Novom Bečeju i gde se tačno nalazila rodna kuća Sentklarai Jenea, što podrazumeva proveru u zemljišnim knjigama.

Povezani članci