6. Sastanak Upravnog odbora

21.05.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Rada Popov, Milorad Azucki, Borivoj Ćurčić i Slavica Kovčev.

Dnevni red:

- Dogovor oko Letopisa

- Inicijativa da se Domu zdravlja dodeli ime dr. Lasla Patakija

- Urgencija da se izvrši registracija kluba (zadužen Borivoj Ćurčić)

Povezani članci