5. Sastanak Upravnog odbora

16.04.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Branislav Vojnov, Rada Popov, Slavica Kovaĉev, Milorad Azucki.

Dnevni red:

- Dogovor oko štampanja Letopisa (tekstove predati 25. Juna.).

- Izložba Geze Sakaĉa (dogovor oko pripreme i postavljanja, izložbu otvara Borivoj Ćurĉić).

- Promocija knjige A. Kasaša (zadužena Narodna biblioteka).

- Članska karta je odštampana.

- Dopuna spiska ĉlanova Zaviĉajnog kluba za pozivanje na izložbu i promociju knjige.

Povezani članci