4. Sastanak Upravnog odbora

19.03.2008. godine

Prisutni: Karolj Andre, Rada Popov, Branislav Vojnov, Slavica Kovačev, Borivoj Ćurčić.

Dnevni red:

- Aktivnosti Kluba – Izložba fotografija i slika Geze Sakača 18.04.2008. godine u Galeriji „Selo“, Doma kulture u 19 časova.

- Promocija knjige Aleksandra Kasaša „Kamendin“, u Domu kulture 18.04.2008. godine u 20 časova.

- Informacija da je MZ Novi Bečej odobrila Zavičajnom klubu pomoć u visini od 20.000 dinara za štampanje članskih karata (200 na srpskom i 100 komada na mađarskom jeziku).

Povezani članci