srenhu
Izveštaj o radu Društva pčelara Novi Bečej

Izveštaj o radu Društva pčelara Novi Bečej

Protekla godina 2016. je bila što se tiče pčelarstva veoma teška. Sa početkom godine, vremenske prilike nisu bile naklonjene pčelama i nadolazećim pašama. Zime ja bila blaga što je pogodovalo ranom razvoju legla i povećanom potrošnjom hrane u košnicama. Povećana vlaga i puno kišnih dana sa početkom proleća, loše su uticali na razvoj društava te su društva na ulјanoj repici stagnirala jer je bilo svega par dana lepog vremena za izlazak pčela na ulјanu repicu. Bagremova paša je takođe loše prošla zbog vremenskih prilika koje su bile loše naklonjene pčelama. Pčelari su razmestili svoje pčele na suncokretovu pašu, a samo medobranje je bilo različito u zavisnosti od jačine društava i lokacija pčelinjaka. Imali smo seleće pčelare koji su bili iz drugih opština, i svi pčelari koji su se uredno javili, bili su raspoređeni na bezbedne lokacije. Naravno kao i svake godine, imali smo i nesavesne pčelare koji se nisu nikome javlјali i postavlјali su svoje pčelinjake kako su stigli. Pečlari su uredno dobijali obaveštenja o tretiranju komaraca i većina pčelinjaka je prebačena u zimovnike tek posle Velikogospojinskih dana, kada je tretiranje komaraca prošlo. Veterinarska služba je na vreme odradila prolećni i jesenji pregled pčelinjaka, što je bio i jedan od uslova da se dobiju subvencije. Nismo imali pojavu zaraznih bolesti na pčelinjacima niti prijavu masovnog trovanja na suncokretovoj paši.

Društvo pčelara Novi Bečej u protekloj godini je imalo pet sastanaka izvršnog odbora. Od drugih aktivnosti, imali smo nabavku šećera, dvodnevnu ekskurziju, na koju je išlo 40 naših članova, Velikogospojinske dane na kojima su pčelari pozvani da izlažu svoje pčelarske proizvode, počela je škola pčelarstva u decembru i predavanja tokom godine od strane; Polјoprivredne stručne službe, predstavnika otkuplјivačke kuće "Medino", Pokrajinskih predstavnika za agrar i finansiranje u polјoprivredi, pčelara gospodina Milјka Šlјivića, i predstavnika "Medne šume" gospodina profesora Bogdana Stefanovića.Takođe je pčelarima ponuđeno da plasiraju svoj med na Spensu u okviru projekta "Selo u gradu" kao i da krenu u pakovanje meda u tegle i plasman pod projektom porodičnog gazdinstva. Kao što znamo, cena meda u 2016-oj godini je varirala od 4e za bagrem pa do 1,5e za suncokret da bi u jesenjim danima dobili obaveštenje o prestanku otkupa meda od strane otkuplјivačke kuće "Medino".

Broj članova Društva pčelara Novi Bečej se povećao sa 57 iz 2015-te na 66 redovnih članova u 2106-oj godini od kojih je bilo 25 članova SPOS-a. Naše Društvo pčelara Novi Bečej je nastavilo saradnju sa pčelarskim društvima: "UP Tisa Bečej"; "Nektar" Novo Miloševo; "Milivoj Bugarski" Zrenjanin; "Jovan Živanov" Novi Sad; Društvo pčelara "Pomoravlјe" Jagodina. Broj polaznika škole pčelarstva je deset, a od strane optine smo imali finansijsku pomoć u ftampanju promotivnog materijala za školu kao i dotaciju koju smo dobili na osnovu pisanja projekta za ekskurziju. Turistička organizacija Novog Bečeja je uplatija našem društvu jedan mesec zakupa tezge na SPENS-u u okviru projekta "Porodično gazdinstvo", a izlagalo je dva člana svoju robu. Mesna zajednica nam je izašla u susret i koristili smo salu kako za sve naše sastanke tako i za školu pčelarstva. Društvo pčelara Novi Bečej je imalo jednu humanitarnu akciju, a to je prikuplјanje meda za decu u dečijem selu u Sremskoj Kamenici, i tom prilikom je prikuplјeno 20 kilogarama meda.

Povezani članci