srenhu
Veterinarska stanica ''VETVRANJEVO'' d.o.o. Novi Bečej

Veterinarska stanica ''VETVRANJEVO'' d.o.o. Novi Bečej

Veterinarska stanica '' Vetvranjevo '' doo Novi Bečej, od svog formiranja 2002. godine radi na području Novog Bečeja i Bočara. Pre toga, od 1996. godine, bila je privatna veterinarska ambulanta.

Veterinarska stanica radila je do sredine jula ove 2016. godine sa 4 zaposlena doktora veterinarske medicine. Nažalost, sredinom jula iznenada nas je napustio naš kolega dr Kiš Janoš koji je preminuou 58 godini života.

Inače, veterinarska stanica je locirana na Velikom sokaku u Vranjevu ( ul. Josifa Marinkovića 125a ). i brinemo o zdavstvenom stanju malih i velikih životinja, živine i pratimo zdravstveno stanje divlјači i pčela. Pored zdravstvenog stanja tu je i hirurgija, zatim porodilјstvo i osemenjavanje domaćih životinja, goveda i svinja, poslovi iz oblasti D.D.D.  ...

Od 2002. godine, država počinje sa uvođenjem reda u stočarskoj proizvodnji. Da bi se obezbedila tačna kontrola zdravstvenog stanja životinja koja se koriste za ishranu lјudi, država je uvela rigorozniju kontrolu zdravstvenog stanja životinja. Te godine je formirana i centralna baza podataka životinja u Ministarstvu polјoprivrede, odnosno Uprave za veterinu. Od tada, svake godine se vrši kontrola zdravstvenog stanja goveda, ovaca i koza, konja, svinja, živine, pasa i mačaka i pčela. Vršimo kontrolu titra na brucelozu, vađenjem krvi, kod goveda, ovaca i koza. Vršimo tuberkulinizaciju goveda, kontrolu leukoze kod goveda starijih od 24 meseca, takođe kontrolu zaklanih i uginulih krava starijih od 24 meseca na bolest ludih krava. Svinje vakcinišemo protiv klasične kuge svinja. Živinu vakcinišemo protiv atipične kuge živine ( Newcastl disease ). Psi i mačke se čipuju i vakcinišu protiv besnila. Konji se čipuju i vrši se kontrola titra na zarazni pobačaj kobila i infektivnu anemiju. Spisak bolesti je poduži. Ako tome dodamo i kontrolu zaraznih pobačaja kod goveda i ovaca , kontrolu trihineloze kod svinja i dva puta godišnje brze mlečne probe i kntrola ispravnosti mleka, dobija se neka slika o obimu poslova. Da bi se sve to moglo kontrolisati životinje se obeležavaju ušnim markicama ili čipom. Posle toga, sve to se unosi u formulare i na kraju opet sa formulara u cenralnu bazu, preko kompjutera. Svaki vlasnik životinje dobija svoj veterinarski broj pod kojim je zaveden u centralnu bazu tako da se konačno formira kompletna slika o nekom domaćinstvu, odnosno vlasniku životinja. Na osnovu tih podataka država dobija potpunu sliku o tome da li su životinje u nekom gazdinstvu zdrave ili nisu. Ako je sve u redu država po nekim svojim pravilima vlasnicima, držaocima životinja vrši isplatu subvencija  i stiče potpuni uvid u zdravstveno stanje životinja na terenu.

Pre stavlјanja u promet životinje (prodaja životinje novom vlasniku ili klanici ), njoj se izdaje Uverenje o zdravstvenom stanju u koji se unose svi podaci o njoj i o vlasniku životinje. Broj ušne markice, tačan datum obavlјenih mera zdravstvene zaštite i njihov rezultat, tako da inspektor u klanici dobija kompletne podatke o gazdinstvu i životinji. Sledeći korak je da se na svakom truplu ili komadu mesa upisuje bar kod sa tim podacima, tako da potrošač kod kupovine mesa tačno dobija uvid o kretanju od štale do trpeze. Ovim se krug zatvara. Na ovaj način mi tačno, svakog momenta možemo znati gde se neka životinja nalazi i kakav joj je bio zdravstveni status u momentu kontrole. Ovako se u prvom redu,  vrši kontrola širenja zaraznih bolesti koje su od značaja za celu zemlјu. Zbog toga i kažemo da lekari vode računa o zdravlјu lјudi, a veterinari o zdravlјu čovečanstva, jer masa tih bolesti koje napadaju životinje zajedničke su i lјudima i životinjama (zoonoze).

Sav taj posao obavlјaju trojica doktora veterinarske medicine ( veterinara ). Vojislav Blažin, koji je direktor i vlasnik stanice, Nemanja Bojić i Miloš Milojković. Da bi sve to bilo i odrađeno stanica ima zaposlena i tri veterinarska tehničara, Živu Jovanova, Radmilu Stefanović, Ivana Kubeta i Jovicu Matića kao pomoćnog radnika. Od polovine godine u ispomoć je bila zaposlena, na određeno vreme, Elvira Šlјapić koja je radila kao administrativni radnik.

Da bi taj posao mogli da radimo država na svakih par godina raspisuje Konkurs za dodelu terena. Postavlјa uslove i propozicije koji su dosta rigorozni, a mi se trudimo da sve te uslove i ispunimo, konkurišući za poverene poslove.

Klimatske promene koje se dešavaju i kod nas, dovele su do pojave i novih bolesti. Letos smo imali pojave Bolesti kvrgavosti kože kod goveda i bolesti plavog jezika kod ovaca . Da bi se sprečilo širenje bolesti i sprečile ekonomske štete, ove godine se pristupilo vakcinaciji ove dve bolesti. Pošto bolesti plavog jezika nismo imali na našem terenu, ove godine nismo  vakcinisali životinje.

Međutim, ovog leta je bilo izvedeno vakcinisanje kompletnog zapata goveda u Srbiji protiv Bolesti kvrgave kože goveda.

U  periodu prve polovine avgusta, vakcinisali smo ukupno 4.198 grla svih kategorija goveda na našem terenu protiv Bolesti kvrgave kože goveda (  Nodularni dermatitis, Lumpy Skin Disease ) u 246 domaćinstava. ( podaci se odnose na Novi Bečej i Bočar ).

Da bi veterinar mogao samostalno da radi mora da ima položen stručni ispit i da poseduje licencu. Svaki veterinar mora da posećuje edukacije i kurseve i da se na neki način permanentno obrazuje, da prikuplјa  bodove, koji se zbrajaju tokom 5 godina, da bi mogao obnoviti licencu.

Dr Vojislav Blažin je i predsednik okružnog odbora Veterinarske Komore Srbije za srenjebanatski okrug. Zahvalјujući tome, uspeo je za ovih nekoliko godina da organizuje 8 - 9 edukacija za veterinare u Novom Bečeju i na taj način je afirmisao Novi Bečej i  stavio ga na mapu prepoznatlјivih mesta za veterinare.

2015. godine smo tako uspeli da organizujemo i 3 – dnevni '' Simpozijum iz oblasti DDD u Novom Bečeju ''. Novi Bečej tako uspeo da ostavi iza sebe i mnogo razvijenije turističke destinacije od naše. Na seminarima obično bude prisutno u proseku između 100 – 150 veterinara koji proborave u Novom Bečeju i uglavnom odnose prijatne utiske iz naše sredine.

Ovo je kratki prikaz rada naše veterinarske stanice koja se bavi jednim plemenitim poslom, baveći se zdravstvenom zaštitom životinja i na taj način, kao što sam već rekao,  veterinari vode računa o zdravlјu i životinja i lјudi, jer masa tih bolesti koje napadaju životinje, zajedničke su i nama i životinjama (zoonoze).

Povezani članci