srenhu

Ni cigla ne ostade od Gigine štamparije

Samo dokumenti i fotografije svedoče o njoj

Septembar 2009.

Ni cigla ne ostade od Gigine štamparije

Sredinom septembra 2009. godine otpočelo je rušenje zgrade bivše štamparije Gige Jovanovića, osnovane 1898. godine, a posle drugog svetskog rata Državne štamparije ,,1. maj“. O tome da su je, pre dve godine, u roku od dva dana ispraznili, već je pisano, sa napomenom da je od vlasnika objekta dobijena preostala, manja količina dokumenata za zavičajnu zbirku. I ovom prilikom dopušteno je bilo (od strane vlasnika i nadzornika rušenja zgrade) Andre Karolju da pročešlja tavan i sve što želi ponese za arhivu Zavičajnog kluba. Na raspolaganju je imao dva popodneva, po dva sata. Trud se isplatio, naišao je na bezbroj plakata iz 1950, 1951. i 1952. godine. Pronašao je nekoliko ponuda, materijala i mašina u vidu kataloga, pre i posle 1918. godine i još dosta interesantnih dokumenata.

U produžetku štamparije na tavanu zgrade (na uglu ulica Gimnazijska i Sonja Marinković) u kojoj je 1964. godine otvorena „druga" samousluga u Novom Bečeju (a zatvorena 1972. godine), naišao je na mnoštvo dokumenata iz tog i ranijeg perioda trgovine na veliko i malo „Potisje".

Inače, Trgovinsko preduzeće na veliko „Potisje" u Novom Bečeju osnovano je 19. januara 1954. godine rešenjem Narodnog odbora opštine Novi Bečej pod brojem 153/54. Preduzeće je registrovano kod Okružnog privrednog suda u Zrenjaninu 23. januara iste godine. S obzirom na nastalu integraciju tokom 1963. godine preduzeće je registrovalo nastale promene kod Okružnog privrednog suda u Zrenjaninu pod brojem Fi - 447/63 od 31. maja 1963. godine, a ujedno registrovalo promenu naziva u Trgovinsko preduzeće na veliko „Potisje". Sedište radne zajednice je bilo u Novom Bečeju, a imalo je svoje prodavnice i u Novom Miloševu, Kumanu i Bočaru. Uprava radne zajednice nalazila se u Novom Bečeju u ulici Maršala Tita broj 8 i 9.

Sva ova dokumenta će naći svoje mesto u prostorijama Zavičajnog kluba u okviru Muzeja „Glavaševa kuća" u ulici Josifa Marinkovića broj 69 i posle sređivanja biće dostupna svim zainteresovanim.

Povezani članci