srenhu

Stanјe u stočarstvu u Novom Bečeju

Oživeli salaši

U Novom Bečeju, 2014. godina, kao uostalom i u celoj Srbiji, karakteriše dalјe propadanje u stočarstvu. Mali, sitni proizvođači nestaju, a nastavlјa se tendencija ukrupnjavanja proizvođača goveda i mleka.

U Medanjači imamo izgrađene 4 mini farme brojlera (tovnih pilića), koje godišnje tržištu isporuče od 250 - 275.000 gril pilića. Zbog ukupne situacije i trenda proizvodnje što jeftinije stočne hrane, izgrađuju se novi i aktiviraju stari salaši. Na nekadašnjoj staroj farmi Sokolca na Bisernom ostrvu Dragolјub i Ankica Vijatov gaje oko 150 krava muzara. Bogdan Đuričin poseduje farmu muznih krava pored velike brane na Tisi, odmah sa desne strane, sa oko 70 muznih grla krava. Vlada i Mladen Dragić su na salašu Pet frtalјa i drže oko 20-tak muznih krava. Georgije Dujin je u komšiluku sa svojih 300 grla plemenitih, umatičenih ovaca i uzornim salašem. Vodu izvlače vetrenjačom koja se vidi na daleko sa kumanačkog puta. Na istom putu, sa leve strane od bunkera, Arsen Vijatov napasa svoju stoku. Stevan Pozdan je svoju farmu svinja sagradio na nekadašnjem Kovačićevom salašu, takođe tu na kumanačkom putu.

Na bašaidskom putu, kod Poštine kopovi, sa leve strane prema Bašaidu, Duško Popov je sagradio mali etno salaš sa svojim kravama i ovcama. Bečejske livade, dalјe levo, su Tošica i Jovica Pejin, Mesaroš, Almaši, Atila Babo, Lajoš Čanji... Sa desne strane puta, Vlada i Aleksandar Marčićev su na dedinom, Šašinom salašu; dalјe Reznići, pa Saša Knežev prema kanalu DTD sa preko 50 grla muznih krava. Desno od njega je Dragan Josimović, a levo je Galamboš. Svaki od njih ima od 30 i više grla goveda. Tu kod njih je i Melinda Guba koja je uvezla tovnu rasu goveda Aberdin angus i tovi junad.

Na Mateju su braća Radovan i Dragan Belјuc, Tika Šijački, Vlada Garčev, Žarko Golušin Na čuvarnici u Ritu je Duško Tašin, pa Miloš Bunjevački, a Atila Olah i Levai Marton su skroz kod B.P. Sela, uz Tisu. Novica Pejin je na Šimuđu, i neka mi oproste oni koje nisam pobrojao. To su poslednji neimari u polјu koji pokušavaju da prežive u ovim teškim vremenima.

Veterinarska služba

U samom naselјu imamo više desetina mlađih lјudi koji svoju stoku drže u intenzivnim uslovima, na jaslama, ali o njima ćemo pričati drugom prilikom. Oni bar imaju elementarne uslove struje, vode i tvrdog puta. Naši salašari retko su sastavili ta sva tri dobra. Ako imaju put; nemaju struju i obrnuto. Ako i sve to imaju obično ih cena proizvoda ubija sve podjednako.

Veterinarsku službu objedinjava veterinarska stanica "Vetvranjevo " doo Novi Bečej sa Velikog sokaka. Ima zaposlena četiri veterinara, četiri vet. tehničara i jednog pomoćnog radnika.

Država preko Ministarstva polјoprivrede i Uprave za veterinu, raspisuje Konkurs za dodelu poslova iz oblasti zdravstvene zaštite životinja na određenom terenu. Tim programom mera obuhvaćene su određene bolesti životinja koje ugrožavaju celu zemlјu. Ovaj posao u Novom Bečeju radi naša veterinarska stanica od početka. Za svaku životinjsku vrstu predviđena je određena vrsta kontrole ili vakcinacije protiv određenih bolesti. Tako je za goveda obavezna kontrola TBC-a, bruceloze, lekuoze i zaraznog zasušenja vimena. Kod konja to je kontrola infektivne anemije. Ovcama i kozama se vrši kontrola na brucelozu Svinje se vakcinišu protiv svinjske kuge, psi se vakcinišu protiv besnila, a živina protiv Nju Kastl bolesti (kuga živine).

Da bi se mogla vršiti evidencija i kontrola, sve životinje, osim živine se trajno obeležavaju ušnim markicama (goveda, svinje, ovce i koze) ili mikročipovima (psi, mačke i konji). Za njih postoji određena evidencija i dokumentacija, tako da se preko centralne baze Ministarstva polјoprivrede, Uprave za veterinu, vrlo jednostavno može prekontrolisati zdravstveni status svakog grla koje je pregledano; evidentirano i podaci pohranjeni u bazu.

Ovo dobija sve više na značaju zbog mogućnosti da se životinja prati od štale do trpeze. Svaka trgovina se takođe evidentira, a podaci o zdravstvenom stanju prate životinju do odredišta. Ovakvim načinom efikasno se drže pod kontrolom sve te bolesti koje su zajedničke i lјudima i životinjama (ZOONOZE). Tako da obično kažemo da mi veterinari vodimo brigu o zdravnju čitave zajednice.

U 2014. godini izvađeno je 2.221 krvi kod krava i junica, 3.558 krvi kod ovaca i koza. Vakcinisano je 5.179 svinja, 484, psa i mačaka i 251.670 živine, zajedno sa brojlerima u Medenjači.

U 2014. godini stanica je kadrovski pojačana zaposlio se Nemanja Bojiće, DVM, koji je diplomirao na Departzmanu za veterinarsku medicinu pri Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Kolega Nemanja Bojić ili dr Dikana, kako ga zovu i znaju kod nas, je rođen i odrastao je u Vranjevu i od malih nogu privržen je ovom plemenitom poslu.

Sastav članova veterinarske stanice "Vetvranjevo" doo Novi Bečej: Vojislav Blažin, dr vet. - spec, direktor, Milorad Avdalović DVM; Janoš Kiš DVM, Nemanja Bojić DVM, veterinarski tehničari: Živa Jovanov; Saša Konstantin, Radmila Stefanović; Ivan Kubet i pomoćni radnik Jovica Matić.

Povezani članci