srenhu

Obrazovanјe

Osnovna škola „Miloje Čiplić"

U školskoj 2012/2013. godini OŠ „Miloje Čiplić" je imala 563 učenika i 28 odelјenja (25 redovnih i 3 za nastavu po specijalnom programu). Od 28 odelјenja, u 17 se nastava odvijala na srpskom jeziku (385 učenika), a u 8 odelјenja na mađarskom nastavnom jeziku (164 učenika), dok je u 3 odelјenja po specijalnom programu bilo 14 učenika. U proces rada bilo je uklјučeno 72 radnika od toga, 13 nastavnika razredne nastave, 31 nastavnik predmetne nastave, 3 nastavnika za realizaciju specijalnog programa i 1 nastavnik u produženom boravku.

Za versku nastavu bila su angažovana 3 sveštenika, a pored direktora i sekretara, škola je imala 1 psihologa i 1 pedagoga.

Direktor škole bila je Zorica Garčev.

U ovoj školskoj godini, u svim učionicama, uveden je internet sa nastavničkim kompjuterom, u 9 učionica postavlјeni su veliki LCD televizori, a kompletiran je i informatički kabinet.

Nastavlјen je rad produženog boravka u jednom odelјenju. U ovoj školskoj godini obnovlјena je razmena učenika sa bratskom školom „Dimitrije Todorović Kaplar" iz Knjaževca, a ono na šta je ova škola posebno ponosna je činjenica da su, osim redovnog odlaska deset učenika, u januaru 2013. godine, u Trogen, u Švajcarsku, po projektu „Pestalozzi children" fondacije, petoro najbolјih učenika: Selena Pandurović, Melinda Farkaš, Selena Garčev, Vesna Tatić i Bojana Tatić, boravile, u julu mesecu, u Dečijem selu u Trogenu, u Švajcarskoj, preko istog projekta, kao nagrada za uspeh koji su postigli kao najbolјi đaci.

Đaci generacije ove škole godini bili su Selena Pandurović i Melinda Farkaš, kojima je lokalna samouprava dodelila novčanu nagradu od 15.000 dinara.

Osnovna škola „Josif Marinković"

U školskoj 2012/2013. godini OŠ „Josif Marinković" pohađalo je 427 učenika u 21 odelјenju. Od toga 21 učenik je u tri odelјenja pohađao nastavu po specijalnom programu. U školi je bilo angažovano 56 radnika, od toga 11 nastavnika razredne nastave, 26 nastavnika i tri defektologa i jedan pedagog. Funkciju direktora škole obavlјao je Vladimir Davidović.

Đak generacije ove školske godine bio je Nemanja Pecarski.

Srednja škola Novi Bečej

U Srednjoj školi školske 2012/2013. godine bilo je 384 učenika. U 4 odelјenja gimnazije bilo je 90, a 4 odelјenja ekonomskih tehničara 113 učenika. U četiri odelјenja tehničara mehanotronike 80, a u dva za dizajnere odeće 40 učenika. U trećem stepenu (automehaničara, mehaničara privredne mehanizacije i bravara) nastavuje pohađalo 48 učenika. Srednja škola je imala 56 zaposlenih radnika, od toga u nastavi 47 radnika. Škola je imala sekretara, pedagoga i psihologa, a direktor je bio Jovan Stanković.

Đak generacije bila je Dijana Filipov.

Povezani članci