logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Javno preduzeće za komunalno - stambene poslove „Komunalac“ Novi Bečej

Javno preduzede za komunalno – stambene poslove „Komunalac“ je u 2011. godini, u okviru svoje redovne delatnosti, vršilo uredno snabdevanje potrošača pijaćom vodom, odvođenje otpadnih voda, distribuciju prirodnog gasa, poslove na održavanju gradskog zelenila, poslove na održavanju čistoće užeg centra grada, poslove pružanja pogrebnih i pijačnih usluga i poslove komunalne higijene, a stekli su se uslovi i za obnovu licence za distribuciju prirodnog gasa.

Pored navedenih poslova „Komunalac“ je nastavio da vrši poslove vezane za održavanje gradskog stadiona, poslove gazdovanja gradskom marinom, nizvodno od skele, poslove iz domena pružanja usluga drugim pravnim licima, te poslove na čišćenju i košenju prilaznih puteva i glavnih pravaca kroz naseljeno mesto Novi Bečej. Navedene poslove u 2011. godini „Komunalac“ je vršio kontinuirano, bez značajnijih prekida, u skladu sa tehničkim i kadrovskim potencijalom preduzeća.

U proteklih godinu dana, uprkos velikoj ekonomskoj krizi, uloženo je mnogo napora i materijalnih sredstava za realizaciju velikih projekata. Između ostalog, u saradnji sa lokalnom upravom i Mesnom zajednicom Novi Bečej, putem konkursa, obezbeđena su finansijska sredstva, te je na teritoriji naseljenog mesta Novi Bečej, posađeno oko 1.500 sadnica zimzelenog i listopadnog drveta.

Skromno opremljeni, u odnosu na veličinu zimske elementarne nepogode koja nas je zadesila, u prvoj godini rada, na zimskom održavanju puteva, uloženo je mnogo napora, te su angažovani svi raspoloživi resursi, kako bi Novi Bečej i Kumane bili što prohodniji.

Započeta je i realizacija projekta sanacije kolovoza u naseljenim mestima novobečejske opštine, krpljenjem udarnih rupa tehnologijom hladnog asfalta, sa namerom da ova delatnost preraste u stalnu aktivnost javnog preduzeća. Potpisan je i ugovor sa Direkcijom za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej o postavljanju nove i održavanju postojeće vertikalne saobraćajne signalizacije, što će građanima omogućiti sigurnije učešće u saobraćaju na lokalnim putevima u naseljenim mestima Novi Bečej i Kumane.

Krajem 2011. godine, putem konkursa, obezbeđena su finansijska sredstva za realizaciju projekta novih pijačnih tezgi na Gradskoj pijaci u Novom Bečeju.

Između ostalog, realizovani su projekti vezani za kopanje i čišdenje gradske kišne kanalizacione mreže, kao i za nasipanje ulica u kojima nema asfaltnog puta, pečenim lomom, čime je obezbeđen nesmetan pristup pojedinim delovima grada.

Radno su ispraćene i pomognute sve manifestacije u Novom Bečeju.

Realizovani su projekti zamene krovnog pokrivača na upravnoj zgradi “Komunalca” i obnavljanja enterijera i eksterijera objekata na izvorištu “Siget”.

Što se tiče tekućeg održavanja realizovane su 154 intervencije na vodovodnoj mreži, 75 zamena vodomera, 30 intervencija na kanalizacionoj mreži, 217 intervencija na gasovodnoj mreži i 25 zamena gasomera. Osim toga, uvedeno je 18 novih vodovodnih priključaka, 64 kanalizaciona priključka, 6 gasnih priključaka, te su odrađene 1.124 provere kućne gasne instalacije.

U toku prošle godine organizovano je 156 pijačnih dana i obavljeno 208 sahrana na gradskom groblju u Novom Bečeju. Napravljeno je i blagovremeno postavljeno preko 100 šaht poklopaca na mestima gde su isti otuđeni, te je sanirana svaka nastala šteta na parkovskom i gradskom mobilijaru, izazvana nepažnjom ili sa namerom da se ista načini.

Tokom 2011. godine, uprkos krizi i besparici, učinjeno je sve da grad bude čistiji, sređeniji i lepši, košenjem javnih površina, orezivanjem uređenih drvoreda, ozelenjavanjem javnih površina, formiranjem novih cvetnjaka i postavljanjem, sada već nezaobilaznih, cvetnih piramida u centru grada.

Iz godine u godinu standardi poslovanja, o čemu svedoči i mišljenje sertifikacione komisije, u vezi sa kvalitetom pružanja usluga iz delokruga poslovanja regulisanog u okviru standarda ISO 9001:2008, sve su viši, a sve u cilju zadovoljenja potreba građana u smislu rešavanja lokalne komunalne problematike.

Iz prošlosti našeg zavičaja

160 godina od rođenja Josifa Marinkovića i Ognjeslava Kostovića

Članovi Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana obeležili su tokom ove godine, na prigodan i skroman način jubilarnu godišnjicu rođenja dva novobečejska velikana, kompozitora Josifa Marinkovića i inženjera i konstruktora Ognjeslava Kostovića.

Znameniti srpski kompozitor i dirigent Josif Marinković rodio se 15. septembra 1851. godine u Vranjevu gde je proveo rano detinjstvo i mladalačke dane. U rodnom Vranjevu je upoznao i svoju suprugu Leposavu koja je bila snažna podrška njegovom stvaralaštvu i toplom porodičnom životu. Dečak sa vranjevačkih sokaka zadužio je našu kulturu, ali i svoje Novobečejce koji su njegovim imenom nazvali osnovnu školu i glavnu ulicu u Vranjevu, kao i manifestaciju „Obzorja na Tisi“ – Dane Josifa Marinkovića.

Iste godine, ali u Visbadenu u Austriji, rodio se Ognjeslav Kostović, sin novobečejskog žitarskog trgovca, Stevana Kostovida, čija je plemićka porodica živela u, sada ved oronuloj kući, u ulici Žarka Zrenjanina broj 6 (pored zgrade opštine).

Škole je učio u Pešti, a tokom boravka u Novom Bečeju otac ga je učio da upravlja brodom i trguje žitom. Emigrirao je 1877. godine u Rusiju, gde u Petrogradu, u svojoj radionici sam konstruiše svoje pronalazačke izume koji su bili usmereni ka vazduhoplovstvu. Projektovao je dirižabl (vazdušni brod) od lakog materijala koji je sam stvorio, sa prvim benzinskim motorom.

Ovaj, retko talentovan čovek, ostvario je pravo na još oko stotinu izuma, među kojima je i hidroavion, kao i njegov izum za izvlačenje potonulih brodova.

Kao priznati ruski naučnik ne retko je svraćao u Novi Bečej, kod svoje majke.

Tursko-bečejsko dobrotvorno udruženje žena

Tursko-bečejsko dobrotvorno udruženje žena osnovano je 01. oktobra 1878. godine pod predsedništvom gospođe Steingasner. Statut je potpisan i overen od strane ministra unutrašnjih poslova Kraljevine Mađarske i uveden pod brojem 39208.

Ciljevi udruženja su obuhvatali: pomoć pojednicima i porodicama u različitim poteškoćama putem raznih dobrotvornih akcija, dostavljanje pomoći napuštenim udovicama, siročadi, nezbrinutim bolesnicima i materijalno podržavanje ustanova koje služe za vaspitanje i školovanje dece na teritoriji Tursko-bečejske opštine.

Po saznanjima iz dokumenata koji to potvrđuju, ovo udruženje je funkcionisalo i obavljalo svoje ciljeve sve do početka Drugog svetskog rata.

O Jevrejskoj zajednici

Članak iz Mađarskog jevrejskog leksikona 1929. godine, Petera Ujvarija, u kratkim crtama upoznaje nas sa novobečejskom Jevrejskom zajednicom.

»Novobečejska Jevrejska zajednica je pripadala Vranjevačkoj verskoj opštini pod glavnim rabinom iz Ade, a samostalno radi od 1845. godine. Čevru kadišu i groblje ima od 1827. godine.

Prvi glavni rabin koji je vodio duhovni život zajednice bio je Filip Emanuel. Verska zajednica je, od priloga svojih članova, 1865. godine izgradila svoju crkvu (sinagogu), a 1871. godine ju je preuredila i opremila. Ritualno kupatilo je izgrađeno 1887. godine, a zimsku molitvenu kudu sa kancelarijom izgradio je Izidor Šlezinger 1911. godine. Matičnom uredu Novobečejske verske zajednice, koja je brojala 1929. godine 130 duša iz 43 porodice pripadala su: Beodra, Karlovo, Kumane, Melenci, Taraš i Torda. U tom vremenu glavni rabin je bio Emanuel Polak, predsednik dr Grin Mor, potpredsednik Bernat Nej, blagajnik Đula Bergl, a skrbnici Geza Veis i Karolj Eisenberg«.

Sinagoga se nalazila u sadašnjoj ulici Žarka Zrenjanina, pod brojem 16. Preživela je Drugi svetski rat da bi je, posle 1945. godine, njen vlasnik porušio radi zidanja stambene zgrade.

O novobečejskoj pošti

Pouzdano se zna da je pošta u Velikom Bečkereku otvorena 1737. godine. Na jednoj karti iz 1778. godine poštanskim rogom su obeležena mesta koja imaju poštu. Tim znakom je označeno i naše mesto pod imenom Bechei. Na današnjoj teritoriji Banata, Veliki Bečkerek je prvi dobio (uveo) telegraf i to 26. aprila 1858. godine.

Banat dobija osnovnu telegrafsku mrežu 1860. godine, na koju su priključena i veća naselja ovog područija, tako i Novi Bečej.

Za uvođenje telefonske linije između Novog Bečeja i salaša Šoljmoš i Borđoš, dužine oko 11 km, saznajemo iz dozvole iz 1889. godine, izdate od strane ministarstva za trgovinu, pod čijom nadležnošću se nalazila i pošta.

Prva međugradska telefonska veza između Novog Bečeja i Velikog Bečkereka uspostavljena je 18. oktobra 1897. godine.

Telefonsku centralu Novi Bečej dobija 1902 – 1903. godine.

Automatizacijom telefonskog saobraćaja na ovom području, Novi Bečej 21. decembra 1963. godine dobija automatsku centralu, sa ukopčanih 68 pretplatnika.

Jedna od prvih lokacija pošte (sredinom XIX veka) bila je kuća u ulici Revolucije pod brojem 11, sada u vlasništvo Draginje Koledin (Ekice). Zgrada pošte je zidana od tvrdog materijala. Imala je podrum, a za drvenariju je korišteno drvo spušteno Tisom iz šuma Erdelja – Transilvanije. U velikom dvorištu bile su šupe za poštanske kočije, štale za konje, kao i prostorija za konjušara.

Početkom XX veka i neko vreme između dva svetska rata pošta se nalazila u zgradi Ivana Glavaša, sadašnje opštine, da bi kasnije i za vreme okupacije (1941-1944) zauzimala mesto u Luksederovoj kući, na uglu ulica M.Tita i Narodnog fronta.

Posle Drugog svetskog rata pošta se useljava u kudu advokata Šafranja (koju je izgradio advokat dr Bogdan Davidović početkom XX veka) u ulici M.Tita, gde se i danas nalazi.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com