Osnovna škola „Miloje Čiplić“

Osnovna škola „Miloje Čiplić“ u školskoj 2010/ 2011. godini brojala je 607 učenika. Učenici su bili raspoređeni u 30 odeljenja. Po nacionalnoj strukturi odeljenja su bila raspoređena na slededi način:

  • 17 odeljenja na srpskom nastavnom jeziku
  • 10 odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku
  • 3 odeljenja za decu sa smetnjama u razvoju

U kvantitativnom smislu raspored dece je bio sledeći:

  • odeljenja na srpskom nastavnom jeziku brojala su 396 učenika i to u 8 odeljenja od I-IV razreda 184 učenika, a u 9 odeljenja od V-VIII razreda 212 učenika.
  • u odeljenjima na mađarskom nastavnom jeziku bilo je 196 učenika i to u 4 odeljenja od I-IV razreda 85 učenika, a u 6 odeljenja od V-VIII razreda 111 učenika.
  • u 3 odeljenja dece sa smetnjama u razvoju na srpskom nastavnom jeziku bilo je 15 učenika.

Što se tiče nastavnog kadra u školi je školske 2010/2011. godine bilo zaposleno 78 radnika i to:

  • nastavni kadar je brojao 60 zaposlenih
  • administrativno osoblje je brojalo 4 zaposlenih
  • radnika na održavanju higijene škole sa domarom i ložačem bilo je 14

U ovoj školskoj godini OŠ “Miloje Čiplić“ je, pored niza ostvarenih rezultata i aktivnosti, mogla da se pohvali izdavanjem Monografije, kojom je zaokružena proslava stogodišnjice postojanja, iz prethodne, 2010. godine. Monografija je promovisana za Dan škole, 20. maja 2011. godine, kаdа је recenzent Milan Micić , dao uvodnu reč i u pohvalnom smislu se izrazio o knjizi, ističudi da je ovo izdanje opisalo rad škole kroz vek postojanja i dalo smernice budućim generacijama za dalji uspešan rad.Posebno je istakao da je velika zasluga direktora škole Zorice Garčev i svih zaposlenih koji su uzeli učešća na izradi monografije, jer su svi autori tekstova sadašnji ili bivši radnici škole.

Povezani članci