Meteorološke prilike u 2011. godini

Sneg koji je pao 23. decembra 2010. godine, ostao je do 7. januara 2011. godine. U toku januara bilo više dana sa snegom, a od 29. januara do 5. februara usledili su “ledeni dani”. Sneg je padao i februara, a od 26. februara do 2. marta bilo je suvo i toplo. Zahladnelo je 2. marta, kada se temperatura spustila na -12 C, a onda je otoplilo. April mesec je bio suv, ali bez mrazeva, što je pogodovalo cvetanju i oplođavanju voda. Maj je bio sa dosta padavina, dok je kiša pala u prvoj dekadi juna, a onda je usledilo suvo vreme sve do kraja juna. U julu je bilo vrlo toplo, od 5. do 12. jula temperatura se kretala i do + 38°C. Kiše je bilo 29. i 30. jula. Avgust je bio suv i bez padavina. Suvo vreme se nastavilo i u septembru, sve do 7. oktobra. Ceo novembar je bio bez padavina. Kiša je pala 5. i 17.decembra, pa se ukupno uzevši 2011. smatra kao “sušna” godina.

Povezani članci