Samodoprinos na deset godina

Posle neuspelog referenduma za produženje mesnog samodoprinosa u 2010. godini, Savet Mesne zajednice Novi Bečej doneo je odluku, da se početkom 2011. godine, raspiše referendum o uvođenju mesnog samodoprinosa u Novom Bečeju, na period od deset godina.

Referendum je održan od 14. do 23. januara 2011. godine na četiri biračka mesta. Od 11.343 građana sa biračkim pravom, na referendum je izašlo njih 6.320 ili 55,72 %. Za uvođenje samodoprinosa izjasnilo se 5.828 građana, što je 51,38 %, protiv 451 ili 3,98%, dok je 28 glasačkih listića bilo nevažeće.

Kako se za uvođenje mesnog samodoprinosa izjasnilo više od 50 % izašlih građana, Komisija za sprovođenje samodoprinosa je, 24. januara 2011. godine, objavila rezultate i proglasila da je referendum uspeo. Na ove rezultate bilo je više žalbi građana, koje su, u postupku koji je trajao nekoliko meseci, odbačene kao neosnovane, nakon čega je Odluka o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Novi Bečej objavljena u „Službenom listu opštine Novi Bečej“ broj 8 od 22. aprila 2011. godine, prema kojoj se samodoprinos uvodi na deset godina i to od 3. maja 2011. do 31. decembra 2020. godine.

Utvrđena stopa samodoprinosa je 3 % na neto zaradu zaposlenih, koliko de izdvajati na svoj prihod lica koja obavljaju samostalnu delatnost, odnosno autori ili nosioci srodnih prava. Stopa samodoprinosa za poljoprivrednike je katastarski prihod od poljoprivrede i šumarstva pomnožen sa koeficijentom tri. Data je mogudnost da samodoprinos dobrovoljno pladaju i penzioneri, koji su inače oslobođeni plaćanja ove obaveze, uz potpisanu izjavu, po stopi od 1 %.

Ubrana sredstava samodoprinosa uložiće se za izgradnju i održavanje puteva, staza, kanalizacije i ostalih infrastrukturnih objekata u visini od 60 %, za društvene delatnosti (sport i kultura) 25 %, učešće u projektima 10 %, dok se 5 % sredstava usmerava za pokrivanje troškova doprinosa i rada stručne službe.

Povezani članci