Godišnja skupština Zavičajnog kluba Novobečejaca i Vranjevčana

Godišnja skupština Zavičajnog kluba Novobečajaca i Vranjevčana, kojoj je prisustvovalo sedamdesetak članova, održana je u okviru godišnjeg susreta, 27. avgusta 2011. godine, u dvorištu Glavaševe kuće, a predsedavao joj je aktuelni predsednik, Radovan Popov.

Na dnevnom redu skupštine našao se finansijski izveštaj za prethodnu godinu, poslovanje je pozitivno, sa dve hiljade dinara na računu, te je izveštaj, bez primedbi, usvojen.

Upravni odbor Zavičajnog kluba predložio je Skupštini novi sastav članova za Upravni odbor i kandidata za predsednika kluba. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Borivoj Čurčić, Milorad Azucki, Mirko Saravolc, Nataša Josimović, Milorad Josimović, Andre Karolj, Branislav Vojnov, Koso Janoš i Švaner Arpad. Za predsednika Zavičajnog kluba izabran je Borivoj Čurčić.

Novo izabrani predsednik je informisao članove Zavičajnog kluba o usklađivanju statuta Kluba sa novim propisima o udruženjima građana, koji je usvojen na vanrednoj sednici Skupštine, jula meseca ove godine.

Nakon sednice skupštine usledio je program koji se sastojao iz dva dela. U prvom delu prisutni su imali priliku da čuju stihove novobečejskih pesnika o Novom Bečeju, a u drugom je otvorena izložba „Memorandum računi novobečejskih i vranjevačkih zanatlija, trgovaca, advokata i firmi“, autora Andre Karolja. Po završetku programa usledilo je druženje i svečani ručak.

Povezani članci