Mesna zajednica

Izveštaj o radu Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini

Poštovani Novobečejci, veliko mi je zadovoljstvo što je u pripremi treća sveska Letopisa. Bez lažne skromnosti verujem da će ove naše sveske Letopisa ostati generacijama posle nas da ih čitaju i da će im omogućiti da na najbolji način shvate kako se živelo i radilo u ovim našim vremenima. Zbog toga svim čitaocima Letopisa podnosim izveštaj o radu u Mesnoj zajednici Novi Bečej za 1997. godinu.

Rad Mesne zajednice Novi Bečej u 1997. godini bazirao se na realizaciji programa mesnog samodoprinosa, realizaciji programa utroška naknade za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

1. Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u Mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U 1997. godini planom utroška samodoprinosa je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Namena utroška %
Izgradnja gasovodne mreže 22,00
Realizacija programa atmosferske kanalizacije 48,00
Učešće u finansiranju projekta uređaja za prečišćavanje 6,00
Finansiranje programa kulturnih delatnosti 6,40
- rezervni deo kulture 0,80
- finansiranje učeničkih aktivnosti 0,80
Finansiranje programa sportskih aktivnosti 10,00
- rezervni deo sporta 1,00
- finansiranje učeničkih aktivnosti 1,00
Rad Mesne zajednice 3,00
Aktivnost DVD-a 0,50
Aktivnosti grupe građana 0,50

Mesni samodoprinos je realizovan u delu izgradnje gasovodne mreže i finansiranja sporta, kulture i aktivnosti udruženja građana i rada mesne zajednice. Otpočelo se sa projektom prečistača za kanalizacionu mrežu, a uređenje atmosferske kanalizacije biće izvedeno kada sufinansijeri budu mogli da izdvoje svoj deo sredstava za ove radove.

Izgradanja gasovoda

Projektovan je i izgrađen gasovod u dužini od 2,5 km u ulici Slobodana Perića, delu ulica 5. Oktobar i 1. maj. Na završenom gasovodu je urađen tehnički prijem i dobijena upotrebna dozvola pa je navedena deonica predata građanima na korišćenje. Radove na ovoj trasi izvodio je "Servo Mihalj inženjering", nadzor je vodio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej. Kompletan posao je završen i isplaćen.

Po saznanju da se sredstva za uređenje kišne kanalizacije neće moći realizovati zbog nelikvidnosti sufinansijera (JP "Direkcija" i "Gornji banat" iz Kikinde) otpočelo se sa finansiranjem nastavka izgradnje gasovoda u Novom Bečeju pa je ugovorena i izvedena deonica u ulicama Josif Marinković, delu ulice 5. Oktobar i ulice Slobodana Perića i Milošev put u dužini od 3,5 km. Navedene radove je izvodio "Servo Mihalj inžinjering" iz Zrenjanina, nadzor je vršio ing. Čanji Lajoš iz JP "Komunalac" Novi Bečej, a trasa je tehnički primljena, dobijena je upotrebna dozvola i predata je na eksploataciju građanima Novog Bečeja. Po dogovoru sa izvođačima deo ugovorene cene u iznosu oko 300.000,00 dinara za izvedene radove plaćaćemo u 1998. godini.

Velikim razumevanjem JP "Komunalac" iz Novog Bečeja uspeli smo da obezbedimo uslove za priključenje građana na postojeću gasovodnu mrežu na 15 rata. Ovu našu akciju prihvatilo je oko 90 porodica i već u grejnoj sezoni 1997/98 ove porodice koriste gas, a priključak će otplaćivati do oktobra 1998. godine.

Uređenje kišne kanalizacije

Planirano je da se u 1997. godini udruže sredstva sa JP "Direkcijom" iz Novog Bečeja i vodoprivrednom organizacijom Gornji Banat iz Kikinde i izvrši regulisanje tokova kišne kanalizacije u delu naselja Šušanj i u Novom Bečeju do ulice Brigadira Ristića. Pošto sufinansijeri nisu mogli da izdvoje svoj deo ostavljeno je da se ovaj deo samodoprinosa realizuje u 1998. godini, a umesto toga se realizovao deo samodoprinosa gasificiranja Novog Bečeja kako je prethodno rečeno.

Učešće u finansiranju projekta prečistača fekalne kanalizacije

Finansiranje projekta prečistača fekalne kanalizacije je potrebno da bi se stvorili uslovi za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Novom Bečeju. Ugovorena je izrada idejnog projekta prečistača sa institutom Jaroslav Černi iz Beograda i u ovom projektu učestvuju SO Novi Bečej, JP "Komunalac" Novi Bečej i Mesna zajednica Novi Bečej.

Finansiranje sportskih aktivnosti

Pored redovnog izdvajanja za finansiranje Sportskog društva Jedinstvo od 10% priliva mesnog samodoprinosa finansirali smo iz rezervnog dela za sport i niz drugih aktivnosti građana Novog Bečeja na sportskom polju.

Organizovali smo Prolećni kros dece i omladine koji je okupio oko 700 učesnika i već kod prvog održavanja pokazao opravdanost da ova manifestacija preraste u tradicionalnu manifestaciju.

Pomagali smo učešća naših sportista na svetskim i evropskim prvenstvima (kuglašice i dizače tegova).

Razvoj omladinskog sporta potpomogli smo nabavkom opreme za omladinske ekipe košarkaša i rukometaša.

Sportistima godine dodelili smo pehare.

Finansiranje kulturnih aktivnosti

Redovno izdvajanje za kulturnu delatnost u Novom Bečeju je 8% i ono je redovno realizovano prema dogovoru o utrošku navedenih sredstava korisnicima.

Ono čime se ponosimo je finansiranje i organizovanje kulturnih događanja u Novom Bečeju kao što su Svetosavski bal na kome je učešće uzelo oko 120 gostiju, organizovanje 2. Revije orkestara na čijoj je završnoj večeri nastupilo tri orkestra, a reviju je pratilo 350 gostiju.

Mesna zajednica je u 1997. godini dodelila nagradu publike na Vojvođanskoj smotri orkestara održanoj u Novom Bečeju te nagradu publike na "Obzorjima na Tisi".

Rad udruženja građana u DVD

Izdvajanja za rad DVD-a i udruženja građana utvrđena su programom utroška mesnog samodoprinosa i ona su realizovana u planiranom iznosu. 1997. godine pomogli smo uređenje vatrogasnog doma i učestvovali u organizovanju proslave 115-te godišnjice DVD Novi Bečej.

Bili smo sponzori i priredbi koje su organizovali konjički klub i kinološko društvo.

Rad stručne službe Mesne zajednice

Stručna služba Mesne zajednice je u 1997. godini transformisana. Odlaskom u penziju dva radnika, prelaskom radnika na rad u autobusku stanicu te novom organizacijom rada i raspodelom poslova, stručna služba mesne zajednice Novi Bečej na kraju 1997. godine upošljava 4 radnika umesto dosadašnjih 7. Obim poslova je povećan, ali se u narednom periodu broj radnika neće povećavati.

Realizacija naknade za korišćenje dobara u opštoj upotrebi

Ove godine budžetska sredstva koja se prikupe za ove namene su na budžetskom podračunu i direktno se uplaćuju korisnicima. Navedeni princip je po prvi put uveden 1997. godine i već u prvih 8 meseci takvog finansiranja pokazao je sve svoje prednosti. Sredstva koja se izdvajaju bez posrednika realizuju u skladu sa dinamikom pristizanja sredstava, i ne postoji mogućnost njihovog nekontrolisanog prelivanja iz naseljenog mesta u naseljeno mesto.

Planom utroška navedene naknade Mesna zajednica je određena da izvršava deo plana u vezi održavanja javne rasvete, izgradnje puteva, učešća u izgradnji gasovoda, uređenju grada, rada i održavanju autobuske stanice.

Autobuska stanica

Posle šest godina od prestanka sa radovima na autobuskoj stanici 1997. godine otklonili smo bitne nedostatke i otpočeli sa probnim radom autobuske stanice u Novom Bečeju. Sprečeno je dalje propadanje objekta, a putnici i vozači dobili su na korišćenje objekat kakav su dugo priželjkivali. Po otpočinjanju sa radom autobuske stanice uočeni su nedostaci koji su posledica nekvalitetne gradnje i dugog stajanja objekta pa smo i te nedostatke morali da otklanjamo. Radi se o sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže te rekonstrukciji kotlarnice.

Radi samostalnog finansiranja rada autobuske stanice sav prostor koji nije neophodan za rad autobuske stanice izdali smo drugim korisnicima za poslovni prostor čime smo pored sredstava koja dobijamo od zakupa ostvarili i to da je stanica dobila i nove sadržaje rada.

Na autobuskoj stanici postavljena je i javna telefonska govornica, a postavljanje još dve govornice je ugovoreno i čeka se Telekom iz Zrenjanina da svoje obaveze ispuni i postavi govornice u kiosku kod parka i tržnom centru.

Pošta u Novom Selu

U Novom Selu je posle transformacija pošta, na naš zahtev, produžila je sa radom pošta Novi Bečej 2. Deo objekta je renoviran i pošta Novi Bečej 2 pruža sve poštanske usluge građanima ovog dela naselja.

Radio Novi Bečej

U renoviranim prostorijama Mesne zajednice Novi Bečej otpočeo je sa radom Radio Novi Bečej. Mesna zajednica je delom finansirala nabavku opreme za rad radija i ustupila prostor u kojem radi.

Uređenje grada

Mesna zajednica je u vezi uređenja grada finansirala proširenje kolovoza u ulici Petra Drapšina, opravku klupa u parku i na keju, nabavku korpi za otpatke, postavljanje električnog kabla na keju, izgradnju govornice-kioska u parku. Poslove oko uređenja grada zajednički obavljaju Mesna zajednica, JP "Komunalac" i JP "Direkcija".

Javna rasveta

Po dobijanju javne rasvete na upravljanje u mesnoj zajednici smo se opredelili da popravimo stanje rasvete u rubnim delovima naselja pa je znatno pojačana rasveta u Novom Selu, a u ostalim delovima grada u dva maha je vršena akcija zamena pregorelih sijalica i potrošnih delova rasvete. 1997. godine deo Aračke ulice prvi put je dobio rasvetu. Izvršeno je i dekorisanje centra naselja uoči novogodišnjih praznika.

2. Objedinjavanje aktivnosti u Novom Bečeju

Osnovnu koncepciju rada u mesnoj zajednici: objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju smo sledili i u 1997. godini. Opredeljenje nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Ovakav naš koncept prihvaćen je u Novom Bečeju što nam daje nove obaveze, ali i zadovoljstvo da je naš kopncept rada prihvaćen. Nabrojaću samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Vašar

Vašar je nastavio sa održavanjima svake četvrte nedelje u mesecu od marta do novembra meseca 1997. godine.

Daljim ulaganjem u vašarište pored vodovodnog i kanalizacionog priključka obezbedili smo i struju na samom vašarištu pa je otklonjena svaka mogućnost improvizacija, po ovom pitanju, koja je ugrožavale živote posetilaca vašara.

Na vašarištu je upravo u toku projektovanje objekta vašarišne uprave, a vašar će dobiti i stočnu vagu i ogradu pa će zadovoljavati propisane uslova za održavanje regionalnog vašara.

Na lokaciji vašarišta, obzirom na sadržaje koje će imati, planira se izmeštanje stočne pijace što će ovoj lokaciji dati nove sadržaje i vidove korišćenja.

Ispraćaj regruta u vojsku

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u saradnji sa mesnim zajednicama i Skupštine opštine Novi Bečej.

Regrutima su u prisustvu starešina iz Vojnog odseka Zrenjanin, predstavnike SO Novi Bečej, Doma zdravlja i mesnih zajednica uručeni prigodni pokloni koji će ih podsećati na naš grad u toku služenja vojnog roka.

Uputili smo svim vojnicima iz Novog Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Zavičajni klub

U skladu sa odlukom Zavičajnog kluba "Novi Bečej" u mesnoj zajednici je od 1996. godine sedište kluba. Prikupljene su adrese članova kluba i Novobečejaca nastanjenih van Novog Bečeja te uspostavljeni kontakti sa njima.

Održali smo godišnji susret zavičajaca kojem je prisustvalo 70 članova kluba. Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju Letopisa 1996. godine.

Razglednice Novog Bečeja

Sproveli smo akciju na štampanju drugog izdanja Razglednica Novog Bečeja čije je prvo izdanje objavljeno u 1996. godine.

Generalni pokrovitelj i drugog izdanja je GZDP "Novi Bečej". Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju, a fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza. Štampao je "Efekt" Beočin.

Đak generacije

Dodelili smo ustanovljenu nagradu "Đak generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju.

Nagrada je prigodna diploma i knjiga "Stare razglednice Novog Bečeja".

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima. Izgrađeni su metalni korlati za krave i uređen prostor za njihovo čuvanje te je na kvalitetniji način omogućeno stočarima iz Novog Bečeja da vrše mužu krava na pašnjaku. U dogovoru sa privatnom veterinarskom ordinacijom "AVT" stvoreni su povoljni uslovi za veštačko osemenjavanje krava i poboljšanje rasnog sastava stoke.

Služba čuvara polja

Po odluci SO Novi Bečej organizovali smo službu čuvara polja, pa su polja u 1997. godini bila nadzirana od strane čuvara. Učinjen je izuzetan napor na evidentiranju i zaduženju građana koji imaju imanja te njihovom obaveštavanju o postojanju službe i obavezi njenog finansiranja.

U sezoni čuvanja 1997. čuvari su podneli prijave sudiji za prekršaje zbog krađa i nanošenja štete i izvršili uviđaje o nanetoj šteti. Opšti je zaključak da se sa čuvanjem polja mora nastaviti, jer je dalo rezultate, a da se uočeni nedostaci moraju u narednoj sezoni otkloniti.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1996. godini imali 173 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju (4. revija paradnih konja, Savezna izložba pasa, Prvenstva Jugoslavije u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta, opremanju učesnika Zaječarske gitarijade iz Novog Bečeja...) Isparaćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu...

1997. je godina u kojoj je IGK "Polet" slavio svoju 90-to godišnjicu, vatrogasci 115 godina svog postojanja, godina u kojoj je počela sa radom autobuska stanica, otvoren klub za starije sugrađane pri Gerontološkom centru, počeo je sa radom Radio "Novi Bečej", novoizabranim članovima Saveta mesne zajednice protekla prva godina mandata.

I u 1997 godini ostvarili smo uspešnu saradnju sa mesnim zajednicama iz opštine, Načelstvom za urbanizam i komunalnu delatnost i svim organima SO Novi Bečej koja je, u skladu sa svojim mogućnostima, nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1997. godini uradili smo uz veliku pomoć Javnog preduzeća "Komunalac", Građevinskog preduzeća "Novi Bečej" i celokupne privrede i građana našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da

Ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada koji "nismio dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci".

Povezani članci