srenhu

Rashodi veći od prihoda

Privreda i društvene delatnosti okom statistike

Privreda Opštine Novi Bečej po godišnjem računu za 1997. godinu iskazalo je finansijske rezultate koji ukazuju da su ukupni rashodi za 0.5% veći od ukupnih prihoda, zatim, da je iskazani gubitak za 52,0% veći od iskazanog dobitka. Broj zaposlenih, mereno na bazi časova rada, je u padu prema 1996. godini za 7,2%, dok obaveze i potraživanja beleže rast koji je brži od rasta cena.

Iskazni ukupni prihodi za 1997. godinu iznose 423.153 hiljade dinara, i manji su od iskaznih ukupnih rashoda za 2.115 hiljada dinara, jer su rashodi dostigli nivo od 425.268 hiljada dinara.

Poslovni prihodi i poslovni rashodi kroz svoju međuzavisnost određuju uspešnost poslovanja privrede. Na 100 dinara poslovnih rahoda privreda ostvaruje samo 95 dinara poslovnih prihoda, znači tržište ne prihvata sve nastale poslovne troškove kod određenog broja preduzeća, usled čega nastaje gubitak.

Ukupni poslovni rashodi iznose 401.976 hiljada dinara i veći su od poslovnih prihoda za 5,1%.

Naime, poslovni prihodi koji iznose 382.452 hiljade dinara mogu se u celini pokriti rashodi direktnog materijala i robe koji iznoss 207.549 hiljada dinara i dobar deo drugih poslovnih rashoda koji iznose 194.427 hiljada dinara, ali deo od 19.524 hiljade dinara ostaje nepokriven.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi za nivo privrede Opštine Novi Bečej, najvećim delom (preko 59%) se ostvaruje u industriji, zatim u poljoprivredi (preko 24,0%), te u trgovini (preko 10,0%), dok se na sve ostale oblasti odnosi oko 7,0%.

Industrija i poljoprivreda kao nosioci privredne aktivnosti imaju veće ukupne rashode od ukupnih prihoda, a ista pojava prisutna je u oblasti saobraćaja. Preduzeća i zadruge po godišnjem računu za 1997. godinu iskazala su dobitak u iznosu od 4.064 hiljade dinara, koji je manji od iskazanog gubitka za 34,2%.

Dobitak iskazan u industriji iznosi 2.293 hiljade dinara (proizvodnja hemijskih proizvoda 579 hiljada dinara i proizvodnja građevinskog materijala 1.567 hiljada dinara), zatim u poljoprivredi 165 hiljada dinara u trgovini 1.166 hiljada dinara, a u stambeno komunalnoj delatnosti 174 hiljade dinara.

Najveći iznos dobiti od 1.567 hiljada dinara, što prestavlja 38,6% ukupne dobiti, ima jedno pravno lice iz grane proizvodnja građevinskog materijala.

Po godišnjem računu za 1997. godinu na nivou preduzeća i zadruga Opštine Novi Bečej iskazan je gubitak u iznosu od 6.179 hiljada dinara. Ovaj gubitak u ukupnim rashodima privrede opštine učestvuje, sa 1,5%, a veći je od iskazane dobiti za 52,0%.

Gubitke, odnosno veće prihode od rashoda iskazala su 22 pravna lica ili 23,9% ukupnog broja pravnih lica, u njima je zaposleno 1.004 radnika ili 28,3% ukupno zaposlenih u privredi Opštine.

Posmatrano po privrednim oblastima najveći gubici su u industriji 4.758 hiljada dinara (u mašinogradnji 2.610 hiljada dinara, u proizvodnji prehrambenih proizvoda 1.722 hiljade dinara), u poljoprivredi 521 hiljada dinara, a u trgovini 610 hiljada dinara, što pokazuje sledeći pregled.

Na nivou privrede Opštine Novi Bečej tokom 1997. godine, mereno na bazi časova rada, bilo je zaposleno 3.547 radnika, što je za 7,2% manje u odnosu na 1996. godinu ili manje za 276 radnika.

Zaposlenima je na ime bruto zarada obračunato 52.960 hiljada dinara, što predstavlja 13,2% poslovnih rashoda, odnosno 12,5% ukupnih rashoda privrede.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom za 1997. godinu na nivou privrede iznosi 726 dinara, za šest meseci 1997. godine bila je 682 dinara, a po godišnjem računu za 1996. godinu iznosila je 592 dinara.

Povećanje prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u 1997. godini prema 1996. godini iznosi 22,6%, što uz rast troškova života od 22,0% upućuje na ocenu da realne zarade stagniraju odnosno beleže rast od 0,5%.

Društvene delatnosti i državni organi

U grupu društvenih delatnosti i državnih organa, 29 je iz obrazovanja i kulture, 5 iz zdravstvene i socijalne zaštite i 50 iz društvenih organizacija, sva pravna lica u celini ili delimično prihode za finansiranje svoje delatnosti ostvaruju iz javnih prihoda (poreza, doprinosa ili indirektno preko fondova za socijalnu zaštitu) ili iz članarina.

Ukupno 84. pravna lica iz ove grupe po godišnjem računu za 1997. godinu iskazala su sledeće finansijske rezultate poslovanja:

- Ukupne prihode 47.959 hilj. dinara
- Ukupne rashode 48.566 hilj. dinara
- Višak prihoda – dobitak 492 hilj. dinara
- Gubitak 1.099 hilj. dinara
- Prosečan broj zaposlenih (na bazi časova rada) 727 (apsolutan broj)
- Prosečna mesečna neto zarada po 1. zaposlenom 1.078 dinara

Višak prihoda - dobitak ostvaren je u obrazovanju sa 151 hiljadom dinara, u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti sa 73 hiljade dinara, a u društvenim organizacijama sa 268 hiljada dinara.

U okviru ove grupacije u opštini Novi Bečej gubitke je iskazalo 6. pravnih lica u ukupnom iznosu od 1.099 hiljada dinara, a zapošljavaju 165 radnika. To su 1 pravno lice iz zdravstvene zaštite - Dom zdravlja Novi Bečej čiji gubitak iznosi 1.051 hiljadu dinara, a koji zapošljava 163 radnika, čiji prosek neto zarade po zaposlenom iznosi 1.344 dinara, zatim 4. pravna lica iz grane fizička kultura i sport čiji gubitak iznosi 47. hiljada dinara, od kojih jedan ima 2. zaposlena sa prosečnom mesečnom neto zaradom od 292 dinara i jedno pravno lice, odnosno sindikalna podružnica jednog pravnog lica sa gubitkom od 1. hiljade dinara.

Tokom 1997. godine, mereno na bazi časova rada, bilo je u proseku zaposleno 727 radnika, što je za 2,8% više u odnosu na 1996. godinu ili za 20 radnika. Povećanje broja radnika zabeleženo je u sve tri grupe pravnih lica: obrazovanju i kulturi za 2,3%, u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za 3,2%, a u društvenim organizacijama za 3,3%.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom na nivou ove grupacije iznosi 1.078 dinara i to u: obrazovanju i kulturi 1.007 dinara u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 1.194 dinara, a u društvenim organizacijama 972 dinara.

Povezani članci