Obrazovanje i društvena briga o deci

Osnovna škola "Miloje Čiplić"

U školskoj 1996/97. godini OŠ "Miloje Čiplić" u Novom Bečeju je pohađalo 877 učenika koji su nastavu slušali na srpskom i mađarskom jeziku.

U razrednoj nastavi, od prvog do četvrtog razreda, ukupno je bilo 429 učenika u 16 odeljenja, nastavu na srpskom jeziku slušalo je 292, učenika razvrstanih u 10 odeljenja, a 139 učenika nastavu je pohađalo na mađarskom jeziku, a formirano je 7 odeljenja.

U predmetnoj nastavi, od petog do osmog razreda na srpskom jeziku nastavu js pohađalo 217 učenika u 9 odeljenja i na mađarskom jeziku u 8 odeljenja.

Ukupno u školi je radilo 35 redovnih i 2 specijalna odeljenja za lako mentalno - retardiranu decu.

U ovoj školskoj godini u prvi razred se upisalo daleko manje dece nego ranijih godina. Đaka prvaka bilo je 91, tako su formirana dva odeljenja na srpskom (62) i jedno odeljenje na mađarskom jeziku sa 29 učenika.

Škola je sa uspehom realizovala nastavni program i plan na mnogobrojnim takmičenjima ostvarila značajne rezultate i osvojila više priznanja i nagrada.

Na kraju školske godine proglašeni su i učenici generacije, a ovo priznanje pripalo je Dragani Šećerov i Klari Dvorski.

Osmogodišnje školovanje u ovoj školi 21 učenik je završio kao nosilac Diplome "Vuk Karadžić" to su: Nataša Milovac, Mirjana Ninković, Isidora Veskov, Dubravka Njegovan, Marija Rigo, Dragana Iličić, Marina Kurjakov, Bojana Stanisavljev, Tatjana Šutka, Miljan Abramović, Marina Doroslovac, Dragana Šećerov, Čila Ereš, Čila Nađ, Šandor Nađ, Aniko Tot, Agota Balgo, Lidija Doroci, Kristina Dinčić, Klara Dvorski i Gabrijela Karačonji.

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1996/97. godini OŠ "Josif Marinković" u Novom Bečeju radila je kao samostalna ustanova sa 25 redovnih i 3 specijalna odeljenja za lako mentalno-retardiranu decu. Školu je pohađalo 682 učenika (653 u redovnim i 29 u specijalnim odeljenjima).

U ovu školsku godinu se u prvi razred upisalo 88 učenika, 10 manje nego prethodne godine, pa je formirano 3 odeljenja.

Učenici ove škole imali su zapažene nastupe na mnogobrojnim takmičenjima, a po tradiciji folklorna sekcija ove škole koju vodi Zora Tomašev, kao i hor škole (dirigent Zagorka Jegdić, spoljni saradnik) su na 37 Muzičkom festivalu dece Vojvodine u Somboru osvojili srebrnu plaketu.

Posebno zapažene rezultate imali su članovi likovne sekcije koji su na mnogobrojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu kao po pravilu osvajali najviša priznanja. Srednja ocena od 1 do 4 razreda je 4,06, a viših odeljenja od 5 do 8 razreda je 3,73 što daje prosečnu ocenu za celu školu 3,90. U specijalnim odeljenjima ostvaren je prosek 3,79.

Za đaka generacije proglašena je Danijela Boberić.

Dobitnika Diplome "Vuk Karadžić" u ovoj školi bilo je 9 i to su: Angelina Vučetić, Danijela Glavaški, Danijela Boberić, Biljana Glavaški, Dragana Ignjatov, Ljubica Popov, Kaća Perić, Miloš Fodok i Ivana Cvejin.

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar"

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar" u Novom Bečeju rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije u potpunosti je ispunila uslove za obrazovanje učenika za mašinske tehničare (četvrti stepen), metalostrugare, bravare, automehaničare, mehaničare privredne mehanizacije i radnih mašina kao i za područje tekstilstva, obrazovni profil konfekcionar - krojač (treći stepen).

U školi radi po jedno odeljenje od prvog do četvrtog razreda Gimnazije iz Bečeja.

Školske 1996/97. školu je pohađalo 592 učenika od kojih je 119 učenika Gimnazije. U školi je bilo 23 odeljenja, (4 gimnazije 13 mašinske i 6 tekstilne struke).

Tri učenika Gimnazije na kraju četvorogodišnjeg školovanja nosioci su Diplome "Vuk Karadžić" i to: Branislava Džigurski, Svetlana Glavaški i Srđan Tornjanski.

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Vaspitno-obrazovni rad PU "Pava Sudarski" realizuje se u sva četiri mesta u opštini, a u školskoj 1996/97. godini delatnost se obavljala u 8 objekata od kojih su 4 namenski građena, a 4 su adaptirane za potrebe delatnosti koju obavlja ustanova.

Predškolska ustanova ima za cilj da u skladu sa naučnim dostignućima i opštim ciljem najmlađim generacijama obezbedi uslove za normalan fizički, intelektualni, socijalni, emocionalni i moralni razvoj, a takođe i uspešno vaspitanje i obrazovanje.

Predškolska ustanova ostvaruje i širu funkciju nego što je vaspitanje i obrazovanje, a to je nega, ishrana, preventivna zdravstvena i socijalna zaštita dece od 1-7 godina.

Posle nekoliko godina sa radom je počeo jedan od najlepših objekata "Poletarac" u krugu IGK "Polet" u Novom Bečeju.

Inače ukupno u Ustanovi je ove nastavne godine bilo 718 dece, 629 (24 grupe) vaspitno obrazovni rad je pratilo na srpskom, a 89 (četiri grupe) na mađarskom jeziku. Od toga 407 mališana je bilo u Novom Bečeju i to u objektu "Leptirić" 194 u 8 grupa (dve grupe sa 23 dece u jaslenom uzrastu, tri grupe sa 89 mališana u celodnevnom boravku i tri grupe sa 82 dece u poludnevnom boravku).

U objektu "Poletarac" bilo je obuhvaćeno 94 deteta (jedna grupa sa 12 dece u jaslicama, jedna grupa sa 28 u celodnevnom i dve grupe sa 54 deteta u poludnevnom boravku).

Objekat "Kolibri" (Vranjevo) u četiri grupe obuhvatio je 88 mališana, a tri odeljenja su bila na srpskom i jedno na mađarskom jeziku. U delu naselja Novo selo, u objektu "Pčelica" formirana je jedna grupa poludnevnog boravka sa 31 detetom.

U ustanovi je 1997. godine radilo 55 radnika od toga 28 vaspitača, 4 medicinske sestre, 1 negovateljica, 13 pomoćnih radnika, 1 kuvar, 2 servirke, 1 ložač - ekonom, 1 majstor, 2 administrativna radnika, sekretar i direktor.

TRKA MIRA 97

Kej na Tisi, 20. maja 1997.

Od 1987. svake dve godine SVETSKA TRKA MIRA organizuje ultramaratonsku štafetu preko celog sveta koja inspiriše i neguje osećanja prijateljstva, sklada, saradnje, i jedinstva među ljudima bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, političku pripadnost ili ubeđenja.

Trka mira je maratonska štafetna trka u olimpijskom duhu u kojoj hiljade ljudi, žena i dece iz preko 80 zemalja sveta nose i predaju iz ruke u ruku Baklju mira.

Tradicionalna Trka mira, čiji je tvorac Šri Činmoj, pisac, umetnik, sportista i svetski priznat ambasador mira, stigla je u Novi Bečej. 20. maja u 14,15 časova, nošena rukama mladih novobečejaca.

Na Letnju pozornicu Baklju mira su doneli Marija Rigo, odlična učenica osmog razreda OŠ "Miloje Čiplić" i članica kadetske karate reprezentacije Jugoslavije i Nikola Stanisavljev, odličan učenik petog razreda OŠ "Miloje Čiplić" karatista nosilac mnogobrojnih medalja u pionirskoj konkurenciji.

Kulturno umetnički program povodom Trke mira 97, pripremili su mališani PU "Pava Sudarski" i učenici OŠ "Josif Marinković" i "Miloje Čiplić".

Posle kraćeg zadržavanja Baklja mira je nastavila svoj put, a poneli su je Danijela Boberić učenica osmog razreda OŠ "Josif Marinković" i učesnik Republičkog takmičenja iz istorije i Ivica Vujackov učenik trećeg razreda Tehničke škole "Ivo Lola Ribar", učesnik Republičkog takmičenja metalaca u Smederevu i aktivni sportista FK "Jedinstvo".

Povezani članci