Ratarstvo

Uslovi privređivanja u poljoprivredi su u 1996. godini bili vrlo teški. Hronična nestašica novca i skupi bankarski krediti, neadekvatna primena savremenih agrotehničkih mera i zastarela mehanizacija smanjili su rentabilnost proizvodnje, kao i sve raišreniji disparitet cena ulaznih komponenti i gotovih proizvoda.

U proizvodnu 1996. godinu društvena preduzeća iz poljoprivrede ušla su sa znatno manjim oraničnim površinama nego ranijih godina, s obzirom da je postupak vraćanja poljoprivrednog zemljišta, oduzetog po osnovu konfiskacije bio pri kraju. Najveće društveno preduzeće „Sokolac" po ovom osnovu, vratilo je ranijim vlasnicima negde oko 2340 hektara vrlo kvalitetnog oraničnog zemljišta, što je predstavljalo oko 30 % njegovih ukupnih površina.

U klimatskom pogledu, 1996. godina je bila uglavnom povoljna, izuzev što je u julu, u periodu intenzivnog nalivanja zrna pšenice i ječma bilo nekoliko dana sa vrlo visokim dnevnim temperaturama, što je prouzrokovalo prekid nalivanja zrna. Zbog toga je u mnogome smanjen prinos ovih kultura, a i kvalitet zrna je bio izuzetno loš. U "Sokolcu" je ostvaren prinos nešto ispod 20 mc po hektaru, što se ne pamti u poslednjih tridesetak godina.

U septembru je bilo 110 l padavina po 1 m2 u 11 kišnih dana što je izazvalo truljenje grožđa pa su očekivani prinos i kvalitet bili umanjeni.

Ovakvi klimatski uslovi izuzetno su pogodovali voću, tako da je rod krušaka bio na nivou višegodišnjeg proseka, a rod jabuka je bio rekordan - 330 mc po hektaru.

Nažalost, zbog velike ponude jeftinog južnog voća, jabuke su se u zimu 1997. godine prodavale za 1,00 dinar po kilogramu, što je ispod cene koštanja, pa su za proizvođače izostali očekivani finansijski efekti.

Stočarstvo

Loše stanje u stočarstvu koje je karakterisalo prethodni period, ni u 1996. godini se nije promenilo.

Nasleđeni i sistematskim merama nerešeni problemi u stočarstvu, uticali su na stagnaciju proizvodnje.

Niske cene, nerešeno efikasno kreditiranje ove proizvodnje, kašnjenje u isplati, skupa hrana i ostali repromaterijal, problemi sa plasmanom - uticali su da se ne poveća fizički obim proizvodnje u ovoj grani.

Epidemija šapa, koja je u leto 1996. godine pogodila južne krajeve naše zemlje, na sreću nije zahvatila naš region, zbog izuzetnih mera predostrožnosti.

Promet goveda i ovaca odvijao se samo između pravnih lica pod izuzetnim nadzorom sanitarnih i veterinarskih službi.

Stanje u svinjarstvu nije bilo ništa bolje nego u govedarstvu. U "Sokolcu" su kupljene 54 suprasne nazimice, tako da je u 1996. godini isporučeno oko 42.000 kg tovljenika, po prosečnoj ceni od 6,00 dinara po kilogramu.

Od pre dve godine Novi Bečej je dobio i prvu privatnu veterinarsku ordinaciju "A.V.T.", koju je otvorio dr Vojislav O. Blažin vet. specijalista. Ordinacija radi u Vranjevu i bavi se problematikom zdravlja malih i velikih životinja.

Povezani članci