Obrazovanje i društvena briga o deci

Osnovna škola "Miloje Čiplić"

U školskoj 1995/96. godini O.Š. "Miloje Čiplić" u Novom Bečeju radila je kao samostalna ustanova sa 35 redovnih i 2 specijalna odeljenja za lako mentalno-retardiranu decu. Školu je pohađalo 890 učenika koji su nastavu slušali na srpskom i mađarskom jeziku.

U razrednoj nastavi (I - IV) ukupno je bilo 439 učenika u 17 odeljenja i to: na srpskom 287 učenika u 10 odeljenja i na mađarskom 152 učenika u 7 odeljenja. U predmetnoj nastavi (V -VIII) razreda na srpskom 253 učenika u 10 odeljenja i na mađarskom 183 učenika u 8 odeljenja.

U toku školske godine obezbeđen je visok procenat stručne zastupljenosti u nastavi, a nestručno je bilo zastupljeno samo 8 časova nemačkog jezika.

U razrednoj nastavi radilo je 17 nastavnika, u predmetnoj 26 i 2 nastavnika - defektologa u specijalnim odeljenjima. Ostali zaposleni su: direktor, 3 stručna saradnika, 2 administrativna radnika, 9 pomoćnih radnika i 2 serevirke.

Na kraju školske godine pozitivan uspeh ostvarilo je 97% učenika, a prosečna ocena je 4,00.

Za učenike generacije proglašena Ivana Isakov.

Značajno je istaći da je na školskoj zgradi i na zgradi Radničkog univerziteta izveden najveći investicioni zahvat, uvedeno je centralno grejanje na gas.

Veliki broj učenika i nastavnika učestvovalo je na raznim takmičenjima gde je osvojeno više priznanja i nagrada.

Dramska sekcija sa predstavom "Četiri eskima putuju u beli svet (a o kijavici da i ne govorimo)" plasirala se na Republičku smotru dečjeg dramskog stvaralaštva.

Škola je dobila i posebno priznanje za organizovanje Pesničke štafete, kao i za učeničko zadrugarstvo.

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1995/96. godini Osnovna škola "Josif Marinković" u Novom Bečeju radila je kao samostalna ustanova sa 25 redovnih i 4 specijalna odeljenja za lako - mentalno retardiranu decu. Školu je pohađao 681 učenik (651 u redovnim i 30 u specijalnim odeljenjima).

Ove školske godine se, posle dužeg vremena, u prvi razred upisalo 98 učenika, pa su formirana 4 odeljenja. Nosioca obrazovno-vaspitnog rada bilo je 40 i to: nastavnici razredne nastave (13), predmetni nastavnici (21), specijalna nastava (4), pedagog (1) i direktor (1). Navedeno nastavno osoblje je imalo odgovarajuću stručnu spremu a nestučno je bila zastupljena samo nastava engleskog jezika.

Prateća služba je imala 10 radnika: sekretar (1), knjigovođa (1), ložač centralnog grejanja (1), kuvarica školske kuhinje (1), pomoćno osoblje (6).

U toku godine u održavanje škole i nameštaja je uloženo oko 40.000,00 dinara. Sanirana su oštećenja na celokupnoj stolariji u 10 učionica, u dve učionice je izvršena potpuna izmena zamena dotrajalih podova novim vinfleks pločama, dopunjen je knjižni fond, nabavljen je kompletan audio-vizuelni materijal za kabinet iz muzičke kulture, a za učionicu iz informatike je nabavljeno 15 kompjutera sa monitorima.

Od 651 učenika 618 je sa uspehom završilo školsku godinu (251 odličnih, 157 vrlo dobrih, 126 dobrih i 64 dovoljna) razred je ponavljalo 17 učenika, a 7 je ostalo neocenjeno zbog ne pohađanja škole.

Srednja ocena od I-IV razreda 3,98, V-VIII razreda 3,68, a u specijalnim odeljenjima 3,49. Ukupna prolaznost u školi 98,31%. Za učenika generacije školske 1995/96. godine proglašena je Kristina Dujin iz VIII1 razreda.

Folklorna sekcija škole, koju vodi Zora Tomašev, je osvojila drugo mesto na Jugoslovenskom festivalu folklora u Čanju, dok je hor škole (diregent Zagorka Jegdić, spoljni saradnik škole) na 36. Muzičkom festivalu dece Vojvodine u Novom Bečeju dobio srebrnu plaketu.

Zlatnu plaketu škola je dobila na XIV Međunarodnoj izložbi dečjih likovnih radova "BITOLA '96".

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar"

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar" u Novom Bečeju rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije ispunjava uslove za obrazovanje profila: mašinski tehničar (IV stepen), metalostrugari, baravari, automehaničari, mehaničari privredne mehanizacije i radnih mašina, kao i za područje rada: tekstilstvo, obrazovni profil konfekcionar-krojač, (III stepen). U školi radi (po jedno) odeljenje od I do IV razreda Gimnazije iz Bečeja.

U školi radi 39 profesora, 2 administrativna radnika i 4 radnika na održavanju čistoće.

Školske 1995/96 T.Š. "Ivo Lola Ribar" je pohađalo 593 učenika od kojih je 120 učenika Gimnazije. U školi je bilo 23 odeljenja (4 gimnazije, 13 mašinske i 6 tekstalne struke).

U I razred Gimnazije upisalo se 36 učenika.

Mada je otvoreno odeljenje Gimnazije u Novom Bečeju, veliki broj učenika srednjih škola je putovao u Bečej i Zrenjanin.

Tako je početkom godine u Bečej putovao 181 učenik, a u Zrenjanin 127, da bi se taj broj u septembru 1996. godine smanjio, pa je u Bečej putovalo 132 đaka, a u Zrenjanin 121.

Za ove đake je iz opštinskog budžeta obezbeđen regres mesečne đačke karte za prevoz autobusom od 15 % od pune cene karte.

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Vaspitno obrazovni rad Predškolske ustanove "Pava Sudarski" realizuje se u sva četiri mesta u opštini, a u školskoj 1995/96 godini delatnost se obavljala u sedam objekata. Jedan od najlepših objekata "Poletarac" u krugu Industrije građevinske keramike "POLET" u ovoj nastavnoj godini nije radio.

U Novom Bečeju je u 15 vaspitnih grupa bilo obuhvaćeno 404 deteta, od toga je bilo šest grupa celodnevnog boravka. Po objektima: "Leptirić", celodnevni boravak, 6 grupa - 140 dece i poludnevni boravak, 5 grupa -138 dece.

Objekat "Kolibri" (Vranjevo) tri grupe poludnevnog boravkla sa 96 dece i u "Pčelica" (Novo Selo) 1 grupa poludnevog boravka, sa 30 dece.

U Novom Miloševu u dva objekta je obuhvaćeno 155 mališana, raspoređenih u šest grupa poludnevnog boravka. U Kumanu je u tri grupe poludnevnog boravka obuhvaćeno 96 dece, a Bočaru dve grupe sa 63 deteta.

Ukupno je u ustanovi bilo 718 dece raspoređenih u 26 grupa (22 na srpskom, 3 na mađarskom i 1 na srpskom i mađarskom jeziku).

Za mališane iz ove ustanove organizovana je jednodnevna ekskurzija do Beograda (poseta Zoološkom vrtu i vožnja brodom po Savi i Dunavu) Realizovano 5. i 10. juna 1996. godine, a obuhvaćeno je 330 mališana.

Deca mlađeg uzrasta posetili su Zoološki vrt u Adi i ergelu "Fantast" u Bečeju (190 mališana) 11. juna 1996. godine.

U školskoj 1996/97 godini u ovoj ustanovi je bilo upisano 714 dece raspoređenih u 28 grupa (24 na srpskom i 4 na mađarskom jeziku). U celodnevnom boravku 142 deteta (7 grupa), a poludnevnom 572 dece (21 grupa).

Posle četiri godine školske 1996/97. počeo je sa radom objekat "Poletarac" u krugu IGK "Polet" u njemu je bilo 91 dete raspoređeno u 4 grupe (dve u celodnevnom i dve u poludnevnom boravku). Posle dužeg vremena u objektu "Kolibri" (Vranjevo) formirana je grupa na mađarskom jeziku. U ustanovi je 1996. godini radilo 51,5 radnik od toga 26 vaspitača, 2 medicinske sestre, tri administarativna radnika, a ostalo (20,5 radnika) je pomoćno osoblje. Za direktora ustanove u četiri godine je imenovana vaspitač Marija Vrebalov.

Povezani članci