logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Mesna zajednica

Rad mesne zajednice Novi Bečej u 1996. godini bazirao se na realizaciji samodoprinosa i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Realizacija mesnog samodoprinosa

Mesni samodoprinos u mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U drugoj godini realizacije samodoprinosa planom utroška je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

Priliv mesnog samodoprinosa u 1996. godini bio je 917.206,59 dinara što je manje od planiranog iznosa. Uzrok ovom manjem ostvarenju samodoprinosa su ekonomsko privredne prilike u zemlji i odustajanje od plaćanja samodoprinosa penzionera iz Novog Bečeja. U protekloj godini učinjeni su napori od praćenja uplata obveznika samodoprinosa do sastanaka sa predstavnicima Udruženja penzionera. I pored velikog angažovanja priliv koji je ostvaren nije ispunio naša očekivanja.

Utrošak sredstava samodoprinosa:

Izgradnja puteva

Aračka ulica rađena je u dve faze:

1. faza potez od ulice Rajka Rakočevića do 7. jula. Na ovom potezu je Vojvodina put započela radove još 1995. godine i 80% trase je dovela u stanje pred asfaltiranje. Velike teškoće pretstavljalo je raskršće ulica Aračke i Svetozara Markovića te potez od ulice Svetozara Markovića do 7. jula. Na tom delu su graditelji morali da vrše izmeštanje vodovodne mreže, mreže kišne kanalizacije, izmeštanje plinske instalacije i premošćavanje instalacija oko trafo stanice. Ovaj potez odneo je najveći deo sretstava ali su sada po prvi put u toj ulici rešeni režimi atmosferskih i podzemnih voda, spojen Arački kanal, napravljena kolovozna konstrukcija...

2. faza Aračke ulice je trasa od ulice 7. jula do ulice Narodnog fronta. Obzirom na širinu i prometnost ovog dela ulice u skladu sa projektom izveden je betonski kolovoz i na tom delu su rešeni režimi odvođenja atmosferskih voda. Radove je izvodilo GZDP "Novi Bečej".

Projekat za radove na ovoj ulici je izradila JP "Direkcija" koja je i vršila nadzor nad izvođenjem radova u ovoj ulici. Radovi su izvedeni do nivoa da je trasa spremna za tehnički pregled.

U 1996. godini izvršeni su tehnički prijemi i predate su na upotrebu sledeće ulice: Maksima Gorkog, Jagićeva, Tapai Šandora i Filipa Kljajića.

Planirano je da se utroši 349.547,43 a utrošeno je 326.226,60 dinara. Ugovoreno je i urađeno je poslova još za 233.947,85 dinara što bi trebalo da se realizuje u 1997. godini.

Učešće u realizaciji programa izgradnje atmosferske kanalizacije

Planom utroška mesnog samodoprinosa predviđeno je da ova sredstva udružimo sa sredstvima JP " Direkcija" koja bi bila izdvojena za ove svrhe. JP "Direkcija" u 1996. godini nije radila na ovim poslovima niti je ostvarila planirana sredstva od Gornjeg Banata i vodoprivrede pa ni mesna zajednica nije koristila sredstva po ovom osnovu.

Izgradnja gasovodne mreže

U 1996. godini planirano je da se uradi projekat za gasovodnu mrežu u delovima Novog Bečeja u kojima to nije bilo obuhvaćeno 1. fazom gasifikacije (deo Vranjeva i Novo Selo te deo Novog Bečeja). Ovaj plan je potpuno realizovan i naručen je i izrađen navedeni projekat.

U toku izrade projekta nametnula se potreba projektovanja gasovoda u industrijskoj zoni u Novom Bečeju pa je u skladu sa odlukom Saveta i taj projekat naručen i izrađen.

Kada se pred kraj godine ustanovilo da dovoljno sredstava ne postoji za gradnju asfaltnog kolovoza u ulicama, koristeći pogodnosti koje nam je dao izvođač (odloženo plaćanje, brz rok izrade i ugovaranje bez klizne skale) ugovoreno je i izvedeno 2,5 km ulične gasne mreže.

Navedeni radovi su delimično plaćenu u 1996 godini a za njih u 1997. godini ostaje da se još plati 150.000,00 dinara.

U projektovanju ulične gasne mreže trebalo je da svoje učešće uzme i naknada za korišćenje komunalnih dobara u opštoj upotrebi o čemu je sa JP "Direkcija" sklopljen ugovor o zajedničkom ulaganju. Direkcija je svoju obavezu u 1996. godini ispunila sa nešto manje od 50% ugovorenih sredstava i po tom osnovu duguje mesnoj zajednici još 67.000,00 dinara.

Ukupno planirana sredstva za ove namene u 1996. godini su 252.598,69 dinara a utrošeno je 306.937,71 dinara. Dug za 1997. godinu je 184.400,00 dinara.

Finansiranje sportskih, kulturnih aktivnosti, finansiranje rada MZ. DVD-a i udruženja građana

Finansiranje ovih aktivnosti rađeno je po utvrđenoj dinamici i po određenim procentima za te namene i ispunjeno je u potpunosti. Za ove namene planirano je 24% ili 220.129,58 dinara što je i realizovano.

Objedinjavanje aktivnosti u Novom Bečeju

Osnovna koncepcija rada u mesnoj zajednici je objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju. Stav nam je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Nabrojaćemo samo neke od aktivnosti na ostvarenju navedene koncepcije:

Autobuska stanica

Definisali smo odnose vlasništva i odgovornosti za katastrofalno kašnjenje sa završetkom autobuske stanice i na tom polju uradili sledeće:

Održano je više sastanka sa "Biro 54" koji je projektovao i gradio autobusku stanicu u Novom Bečeju. Pružena su uveravanja da će otkloniti sve nedostatke koji sprečavaju tehnički prijem objekta. Rokove za otklanjanje nedostataka nisu ispoštovali pa samo u saradnji sa ostalim suvlasnicima spremili tužbu protiv izvođača za kašnjenje i naknadu štete zbog ne funkcionisanja stanice.

Održan je sastanak i sa pokrajinskim saobraćajnim inspektorom i delom komisije za tehnički prijem autobuske stanice i razjašnjeni su mnogi detalji koji su sprečavali uspešan tehnički prijem objekta.

Savet mesne zajednice je doneo odluku o prihvatanju preuzimanja staranja o radu autobuske stanice i ovlastio sekretara Saveta da o tome potpiše ugovor sa suvlasnicima.

Vašar

Održani su vašari, u martu, aprili, maju, junu, avgustu, septembru i oktobru 1996. godine. Vašar u avgustu je odložen zbog opasnosti od širenja stočnih bolesti slinavke i šapa.

Uređen je plato vašarišta (nasut zemljom i izravnat) te uređene staze i prodajni prostori.

Izgrađen je vodovodni priključak.

Građani Novog Bečeja prihvatili su vašar i redovno se na njemu okupljaju pa treba stvorenu naviku iskoristiti i na još bolji način osmisliti organizaciju i dešavanja na vašaru.

Regrutacija i ispraćaji vojnika

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u saradnji sa vojnim odsekom.

Postignut je dogovor da se ovi ispraćaji finansiraju od strane svih MZ u opštini.

Uputili smo svim vojnicima iz N. Bečeja čestitke za Božić i Novu godinu.

Zavičajni klub

Posle višegodišnjeg lutanja sedište Zavičajnog kluba na Skupštini u 1996. godini određeno je u Mesnoj zajednici Novi Bečej.

Podstaknute su aktivnosti oko prikupljanja adresa ljudi koji su poreklom iz Novog Bečeja ili su u njemu živeli te na osmišljavanju rada ovog kluba.

Podržali smo godišnji susret zavičajaca. Pod našim pokroviteljstvom održan je i susret prve posleratne generacije OŠ "Miloje Čiplić".

Povodom skupštine Zavičajnog kluba učestvovali smo u izdavanju letopisa 1995. godine.

Kablovska televizija

Sproveli smo anketu o zainteresovanosti građana Novog Bečeja za uvođenje KBS-a koja je dala zadovoljvajuće rezultate - oko 30% zainteresovanih.

Određen je izvođač i investitor radova na KBS-u u Novom Bečeju (NB kabel iz Novog Bečeja) koji u skladu sa ugovorom i pristižućim sredstvima širi mrežu po Novom Bečeju, pa je u 1996. godini kablovska televizija u Novom Bečeju otpočela sa radom.

Razglednice Novog Bečeja

Osmislili smo i učestvovali u izdavanju Razglednica Novog Bečeja koje su objavljene u 1996. godine.

Ovo je prva publikacija ove vrste do sada. Generalni pokrovitelj izdanja bio je GZDP Novi Bečej. Izdavač je Narodna biblioteka u Novom Bečeju. Fotografije je radio majstor fotografije Sakač Geza. Štampao je "Efekt" Beočin. Tiraž 4.000 primeraka. Izdavački odbor: Mesaroš Verica, Davidović Stevan i Džigurski Dragan.

U okviru ovog izdanja, naklonošću štamparije iz Beočina, dobili smo i dve pojedinačne razglednice Novog Bečeja i po prvi put plakat Novog Bečeja.

Održana je i promocija ovog izdanja u kojoj su svoje promocije imali "Efekt" Beočin i "Potisje" Kanjiža - majolika uz prisustvo oko 350 gledalaca.

Revija svadbarskih orkestara

Organizovali smo Reviju svadbarskih orkestara. U finalu su učestvovala tri orkestra u takmičarskom delu i jedan u revijalnom. U okviru revije promovisana je i knjiga viceva o Lali.

Pobednici prve revije su orkestar iz Melenaca "Kako mama kaže" a velike simpatije publike osvojili su i "Vranjevački petopreg " i "Ful bend" iz Novog Bečeja.

Reviju su pomogle privredne organizacije iz Novog Bečeja čiji su predstavnici bili članovi žirija.

Obavezna kompozicija za takmičare je bila pesma "Zlatan prsten od svanuća" novobečejskog pesnika Pavla Jankovića.

U revijalnom nastupu svoju novu kasetu promovisali su "Biseri" iz Temerina.

Đak generacije

Ustanovili smo nagradu i nagradili "Đake generacije" u osnovnim školama u Novom Bečeju.

Nagrada je prigodna diploma i knjiga starih razglednica Novog Bečeja.

Potiski gradovi

U okviru Eko dodatka NIN-a obrađena je i tema naselja pored reke Tise. Zahvaljujući i našem doprinosu Novi Bečej je predstavljen na više strana. Po pozivu autora ovih priloga učestvovali smo na promociji ovog izdanja i promociji naselja uz reku Tisu u Segedinu gde smo u privrednoj komori Segedina promovisali privredu i kulturu Novog Bečeja.

Obzorja na Tisi

U okviru "Obzorja na Tisi" ustanovili smo nagradu publike čiji je pokrovitelj mesna zajednica. Nagrada je sat sa motivima Novog Bečeja izrađen u umetničkoj radionici Milorada Josimovića iz Novog Bečeja.

Tiska akademija akvarela

Bili smo suorganizator prve Tiske akademije akvarela. Prvi "akademici" su Milorad Berbakov i Zdravko Mandić iz Zrenjanina, Grujica Lazarević iz Čačka, Dušan Maravić i Đorđe Simić iz Kraljeva.

Umetnici su slikali predele na Tisi i fundusu Radničkog doma je ostalo pet akvarela sa prve akademije.

Ozelenjavanje Novog Bečeja

Inicijativa pokrenuta na sastanku direktora škola u Novom Bečeju da svaki razred u osnovnim i srednjoj školi u 1996. godini posadi "svoje" drvo i na taj način stvore "Školske gajeve", počela je da se realizuje sadnjom 1000 sadnica bagrena na Sigetu. Ovu akciju su izveli učenici OŠ "Josif Marinković" a sadnice je obezbedio institut za topolarstvo posredstvom JP "Direkcija".

Sportista godine

Ustanovili smo sa Sportskim društvom "Jedinstvo" nagrade za sportistu godine u Novom Bečeju.

Sportistu godine Radu Đuru, državnog prvaka i reprezentativca u dizanju tegova, Đenđiku Kiš - državnu reprezentativku u kuglanju i košarkaša Vrtikapa Stojana nagradili smo prigodnim poklonima.

Uređenje Stare vranjevačke opštine

U skladu sa odlukom Saveta MZ pristupili smo realizaciji adaptacije i davanja sadržaja prostorijama Stare vranjevačke opštine. Kako je zgrada pod zaštitom, tražena je i dobijena saglasnost za adaptaciju (restauratorski uslovi) od Zavoda za zaštitu spomenika. Na osnovu tih uslova izrađen je projekat, i ugovoreni radovi za adaptaciju navedenog objekta. Adaptacijom će ovaj objekat moći da ugosti oko 200 gostiju u sali koja će imati sve propratne sadržaje (kuhinju, sanitarni blok, garderobni deo...) Da bi ostvarili rekonstrukciju ovog objekta izvršena je prodaja Protić škole pa će dobijena sredstva biti dovoljna za navedene radove. Radovi bi trebalo da otpočnu početkom 1997. godine.

Formiranje foto i video dokumentacije o MZ Novi Bečej

Izrađen je video zapis aktivnosti Mesne zajednice Novi Bečej 1996. godini i događanja u Novom Bečeju u 1996. godini.

Autori ovih zapisa su:

Nešić Dragan - snimatelj

Davidović Stevan, Slavica Kovačev i Džigurski Dragan

Pašnjački odbor

U okviru gazdovanja pašnjacima Pašnjački odbor je svoju aktivnost usmerio na opravku i čišćenje bunara na pašnjacima te na uređenje šupa i prilaza bunarima.

Mirovna veća

U okviru poverenih nam poslova vršili smo poslove mirovnih veća i u 1996. godini imali 500 pokušaja mirenja građana koji su u sporu. Uz pomoć komisije za procenu poljske štete uspevali smo da se stranke poravnaju i da se ne upućuju u parnicu.

Telefonske govornice

Poveli smo akciju za novi početak rada telefonske govornice u Novom Bečeju i sa direktorom pošte u Zrenjaninu je dogovoreno da se na lokaciji sadašnje govornice osposobi govornica-kiosk koja bi imala svoje radno vreme i uposlenog, pa bi se čuvala i noću zaključavala.

U autobuskoj stanici bi nam instalirali još jednan ili dva aparata u zavisnosti od prostora, čim autobuska stanica bude spremna za rad.

Pored navedenog aktivno smo učestvovali u organizaciji kulturnih i sportskih priredbi i manifestacija organizovanih u Novom Bečeju (3. revija paradnih konja, Savezna izložba pasa, Prvenstva Jugoslavije u karateu i dizanju tegova, susretu amaterskih pozorišta...). Ispraćali smo i dočekivali naše sportiste reprezentativce, amatere glumce sa republičkih takmičenja, pesničku štafetu...

Novi Bečej je 1996. godine postao bogatiji za 178 žitelja, oko 370 naših sugrađana nas je zauvek napustilo, sklopljeno je 99 brakova.

U 1996. godini u Novom Bečeju bila su organizovana sledeća udruženja i društva: Ribolovci (220 članova), Lovci (240 članova), Udruženje zanatlija (350 članova), Udruženje penzionera (oko 2.400 članova), Udruženje filatelista (10 članova), Društvo ljubitelja pasa (75 članova), Dobrovoljno vatrogasno društvo (31 član), Aero klub (35 članova), Crveni krst (2.771 član, 1.306 dobrovoljni davalac krvi i 1.326 izbeglica), Udruženje za odgoj golubova (60 članova).

Na kraju moram da izrazim zadovoljstvo zbog uspešne saradnje sa mesnim zajednicama iz opštine kao i korektnim odnosom SO Novi Bečej koja je, u skladu sa svojim mogućnostima, nalazila razumevanje za naše zahteve.

Sve što smo uradili u 1996. godini uradili smo uz veliku pomoć javnog preduzeća "Komunalac", Građevinskog preduzeća "Novi Bečej" i celokupne privrede našeg mesta.

Podrška građana i radnih organizacija potvrđuje da Ovaj grad ima samo nas!

što nam daje snagu da radimo još više i bolje za dobrobit ovog grada kojeg "nismo dobili u amanet od svojih predaka već su nam ga pozajmili na korišćenje naši potomci".

1996. godina pamtiće se i po tome što su nas napustili:

Koledin Ilija 1930 - 1996. godine, dugogodišnji direktor IGK "Polet" iz Novog Bečeja, član mnogih udruženja i grupacija udruženja građevinara i ciglara Jugoslavije.

Razvoj i prosperitet IGK "Polet" iz Novog Bečeja u periodu 1959 -1984. vezuje sa za njegovo ime.

Jedan je od osnivača SO Novi Bečej i Mesne zajednice Novi Bečej. Član i osnivač Zavičajnog kluba Novi Bečej.

Svojim radom i aktivnostima svrstao se u red velikana rođenih u Novom Bečeju ili preciznije, kako je sam voleo da kaže: "rođenih u Vranjevu".

Levai Imre 1931 - 1996. godine, ostaće upamćen kao direktor Osnovne škole "Miloje Čiplić", koji je svojim radom i angažovanjem postavio norme po kojima će se vrednovati svi budući direktori škola i čijim će dometima težiti oni koji su ga na tim poslovima nasledili.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com