Stočarstvo

Stanje u stočarstvu se iz godine u godinu pogoršava.

Pogoršanje se očituje po više osnova. Broj konja, od završetka drugog svetskog rata, je smanjen sa 3.500 grla na oko 100 grla. Danas je uglavnom zastupljen lipicaner, dok je ranije apsolutno dominirao nonius. Razlog ovakvom velikom smanjenju je mehanizacija u poljoprivredi, koja je zamenila konja. Danas konje drže zaljubljenici, sa napomenom da je držanje istih skupo.

Nije mnogo bolja situacija ni u govedarstvu. Ako se kao polazna osnova za upoređivanje uzme završetak drugog svetskog rata, onda je broj goveda sa oko 3.000 grla pao na oko 600 grla. Veoma mali broj domaćinstava drži krave muzare. Nekada je bilo nezamislivo domaćinstvo koje nije imalo bar 1 ili 2 krave muzare. Uzrok ovakvom stanju je: niske cene, nesiguran otkup mleka, nesigurna prodaja utovljene junadi, isplata sa velikim zakašnjenjem (i do 3 meseca), skupa hrana. Zadnjih 2-3 godine gubitak na mleku i tovnoj junadi se kretao od 10-30 % na svakom litru mleka odnosno kilogramu žive mere.

Pored smanjenja broja, iz godine u godinu i kvalitet goveda je lošiji. Prisutna je neorganizovanost i nezainteresovanost društva, pa samim tim i stočara za poboljšanje kvaliteta.

Svinjarstao je u gotovo istom položaju kao i govedarstvo, sa napomenom da se u svinjarstvu može lakše povećati broj. Pored velikog smanjenja broja svinja, ovde je naročito izražen pad kvaliteta, sa izgledom da bude još izraženiji. Nema programa, a nema ni sredstava da se stanje bar donekle popravi.

U živinarstvu, koje nikada nije, bar u Novom Bečeju predstavljalo značajnu granu u stočarskoj proizvodnji, stanje je još nepovoljnije.

Osnovni razlog je ekonomska nesigurnost pa samim tim i zainteresovanost stočara za držanjem i uzgojem stoke.

Kao drugi, ne manji razlog, je stalna opasnost od pojave zaraznih bolesti domaćih životinja. Protekla godina je bila karakteristična zbog pojave svinjske i živinske kuge u neposrednoj okolini, što je ozbiljno ugrozilo ne samo uzgoj već i promet stoke.

Novi Bečej, nije bio izrazito stočarski orjentisan. Razlog je bio relativno zadovoljavajući kvalitet zemlje tako da je ratarstvo činilo značajniju stavku u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako se stanje u stočarstvu pogoršavalo tako je ratarstvo dobijalo sve više na značaju. Ovakva orjentacija je loša jer se intenzitet i razvijenost poljoprivrede meri procentualnim učešćem stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Povezani članci