Školstvo

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1994/95 godini osnovna škola „Josif Marinković" Novi Bečej radila je kao samostalna ustanova, u čijem sastavu su osim redovnih odeljenja nastavu pohađali i učenici 3 specijalna odeljenja za lako-mentalno retardiranu decu. Nosioci obrazovno-vaspitnog rada bili su nastavnici razredne, predmetne i speiijalne nastave - defektolozi, direktor i pedagog škole. Svi nastavnici su imali odgovarajuću stručnu spremu propisanu Pravilnikom o profilu stručne spreme nastavnika i saradnika u osnovnoj školi.

Postojeći školski prostor (oko 3000 m˛) odogavarao je osnovnim higijensko-tehničkim uslovima i pružao je mogućnost za normalan rad učenika u dve smene.

U toku 1995. godine u školu je stigao i prvi personalni kompjuter sa štampačem, telefaks aparat i aparat za umnožavanje i fotokopiranje. Krajem godine uz malu naknadu i više dobre volje srednja škola "Ivo Lola Ribar" Novi Bečej ustupila je svoje kompjutere našoj školi tako da je u toku opremanje jedne specijalizovane kompjuterske učionice za informatiku.

Polovinom 1995. godine škola je imala sreću da bude jedna od 6 škola srednjebanatskog okruga koje su planom raspodele dobile školsku opremu obezbeđenu donacijom Vlade Japana. Tu su znatne količine opreme za izvođenje nastave, fizičkog vaspitanja, nešto opreme za učionice i veće količine učeničkog pribora.

Tokom 1995. godine ostvaren je najvažniji zadataka zacrtan u programu, a to je uvođenje gasa za zagrevanje škole. Velikim zalaganjem opštine, Ministarstva za prosvetu, škole, radne organizacije "Polet" u toku zime izvedeni su svi potrebni radovi - rekonstrukcija stare i izgradnja nove kotlarnice.

Brojno stanje učenika i odeljenja u 1994/95. godini.

  I II III IV V VI VII VIII Svega
Broj odeljenja 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Broj učenika 90 74 82 81 78 79 70 73 627

Specijalna odeljenja

IV 10
II - VII 8
III - VIII 9
Svega 27

Tokom godine nije dolazilo do većeg osipanja broja učenika, a ukupno je u školi bilo 26 učenika izbeglica. Za izuzetan uspeh dodeljene su prema Pravilniku o nagrađivanju učenika sledeće diplome: "Vuk Karadžić" - 9 učenika, kao i posebne diplome za izuzetan uspeh iz predmeta - ukupno 35. Prema odluci Nastavničkog veća po treći put je proglašen učenik generacije. Na osnovu ocenjivanja svih predmetnih nastavnika to je učenica VIII3 razreda Nikolić Branislava - za odličan uspeh u učenju i izuzetne rezultate postignute na mnogobrojnim takmičenjima.

Javni nastupi, priredbe, takmičenja, susreti - i ove godine imali su značajno mesto u afirmaciji škole i njenom povezivanju sa društvenom sredinom. Ove godine bilo je takmičenja više nego ranije i to gotovo iz svih nastavnih predmeta. Veliki domet imao je hor starijih razreda naše škole, koji je veoma zapažen na opštinskoj smotri horova a zatim na zonskoj smotri u Kikindi. Plasirali su se za pokrainsku smotru u Somboru i tamo osvojili srebrnu plaketu. Hor vodi spoljni saradnik škole muzički pedagog, Zagorka Jegdić.

Septembara 1995. godine počela je nova 1995./96. godina školska. Škola ima 25 redovnih odeljenja sa 663 učenika i 4 specijalna odeljenja sa 32 učenika. Tako škola ima ukupno 695 učenika i dva odeljenja više nego predhodne godine. Ukupan broj zaposlenih je 50 a od toga 40 su nastavnici.

Slavica Mučalov

Osnovna Škola „Miloje Čiplić"

Osnovna škola "Miloje Čiplić" najveća je škola u opštini Novi Bečej: po broju učenika, broju zaposlenih i prostoru koji zauzima školska zgrada i objekt škole.

U toku 1995. godine škola je postigla zapažene rezultate u obrazovno - vaspitnom, kulturnom i javnom životu: o školi je u raznim listovima napisano preko 30 novinskih članaka, snimljeno 5 radio i 2 TV emisije, održan veći broj priredbi i dr. Osim toga, škola je izdala list "Školsko zvono" sa namerom da učenike, roditelje i širu javnost informiše o značajnim zbivanjima iz života i rada škole.

Po odluci Nastavničkog veća proglašeni su učenici generacije, a to su:

Kiselički Isidora iz VIII-1 odeljenskog starešine Milice Popov i Radunović Aleksandar iz VIII2 odeljenskog starešine Ljiljane Josimović (odeljenja na srpskom jeziku) Senji Lidija iz VIII3 i Konc Elvira iz VIII3 odeljenskog starešine Sanislo Agaeš (odeljenja na mađarskom jeziku).

Ispraćaj učenika VIII razreda bio je veoma svečan: program je u prisustvu velikog broja roditelja i drugih građana organizovan u Sportskoj hali "Jedinstvo", a završio je u veseloj atmosferi u hotelu "Tiski cvet".

Kretanje broja učenika i odeljenja u toku 1995. godine.

Na početku školske 1994/95. godine, škola je imala 877 učenika od toga:

r.b predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od I-IV razreda ukupno 17 422
  srpski jezik 10 269
  mađarski jezik 7 153
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 260
  mađarski jezik 8 177
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 18

Na kraju ove školske godine 96,53 % učenika je završilo razred, 2,14 % (18 učenika) je ponavljalo razred i 1,33 % su bili neocenjeni.

Školska 1995/96. godina, počela je 1. septembra 1995. godine sa sledećim brojem učenika:

r.b. predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od 1-IV razreda ukupno 17 435
  srpski jezik 10 283
  mađarski jezik 7 152
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 255
  mađarski jezik 8 182
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 16
4. ukupno: 37 888

Postojeći školski prostor u toku 1995. godine proširen je za dodatnih 342,84 m˛ i 80,35 m˛ zajedničkih prostorija u bivšoj zgradi Radničkog univerziteta - celo prizemlje (izuzimajući deo koji pripada Skupštini opštine). Škola je ovaj prostor dobila u vlasništvo bez nadoknade, što je sprovedeno kroz zemljišne knjige 16. februara 1995. godine (pri tome je Republička geodetska uprava - Katastar dobila sprat iste zgrade). Istovremeno je obezbeđen priključak i stvoreni uslovi za uvođenje centralnog grejanja korišćenjem prirodnog gasa, te bi ovaj posao mogao da bude realizovan u toku 1996. godine, ako bude sredstava i razumevanja od strane Ministarstva prosvete i opštine Novi Bečej. U toku letnjeg raspusta, kada je u školi obično mirno, 1995. godine vladala je neubičajena živost. Na novom delu školske zgrade u kojem se nalazi zbornica, biblioteka, kancelarije i u prizemlju trpezarija, izvršena je zamena ravnog limenog krova na kojem je bilo većih oštećenja klasičnom trovodnom konstrukcijom koja je pokrivena crepom. Na starom delu zgrade u isto vreme vršena je rekonstrukcija krova, koja je obuhvatila zamenu dotrajale gradnje, popravku dimnjaka, zamenu polomljenog crepa i regulisanje odvoda za vodu, čime je sprečeno dalje propadanje, deformacije i obrušavanja i zgrada je obezbeđena od prokišnjavanja koje je pre kod jačih padavina bila redovna pojava.

Veliki talas izbeglica iz Republike Srpske krajine stigao je u Srbiju, posebno u Vojvodinu i sredinom avgusta 1995. godine u Novi Bečej. U gradu nije bilo odgovarajućih objekata u kojim bi se smestilo toliki broj ljudi, pa je odlučeno da se u fiskulturnoj sali i dvorištu naše škole organizuje prihvatni centar za izbeglice. Obezbeđeno je nešto poljskih kreveta i dušeka, većina je ipak spavala na podu, strunjačama, ćebadima i na čemu je ko stigao. Na ovaj način je zbrinuto 150 izbeglica.

Sava Glavaški

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar“

Školske 1994/95. razrede je završilo 470 učenika ili 94,95% što je vrlo dobar rezultat. Iste godine završni ispit položilo je 109 učenika.

Školske 1995/96. godine školu pohađa 447 učenika raspoređenih u 19 udeljenja, i to:

  četvorogodišnje obrazovanje, mašinski tehničar 72 učenika u 3 odeljenja

  trogodišnje obrazovanje za obrazovne profile (automehaničar, autolimar, mašinbravar, mehaničar privredne mehanizacije, mehaničar radnih mašina, metalostrugar i bravar) 251 učenik u 10 odeljenja i konfekcionar - krojač 124 učenika u 6 odeljenja.

Pored toga u školi radi tri odeljenja sa 85 učenika gimnazije iz Bečeja. Za rad ovih odeljenja sve uslove: prostor, opremu, nastavna sredstva i kadrove obezbeđuje Tehnička škola.

Škola raspolaže sa dve učionice opšte namene, 6 specijalizovanih učionica, 6 kabineta i dve radionice (mašinska i tekstilna), što joj omogućuje da radi u jednoj smeni.

Opremljenost škole prema normativu iznosi oko 70%.

Škola praktičnu nastavu izvodi u 15 preduzeća i privatnih radionica iz Novog Bečeja i Bečeja. Sa svim ovim subjektima uspostavljena je veoma dobra saradnja.

U školi je zaposleno 43 radnika, od čega 37 nastavnika. Nastava je stručno zastupljena sa 73%. U toku 1995. godine 3 radnika su otišla u penziju, dok je u radni odnos primljeno 5 radnika.

Oseća se nedostatak nastavnog kadra, a škola samostalno stipendira jednog studenta engleskog jezika.

1995. godine dograđeno je 105 m˛ prostora, za šta je uloženo 120.000 dinara. Sredstva su obezbedili: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Opština Novi Bečej, škola i sponzori.

Za nabavku opreme utrošeno je 42.155 dinara. Kupljeno je šest računara za nastavu predmeta Računarstvo i informatika i jedan za potrebe administracije. Za uspešnu realizaciju predmeta računarstvo i informatika potrebno je nabaviti još 5 računara.

Zapažene rezultate u okviru regiona postigle su: recitatorska i istorijska sekcija, tako i sekcija za fiziku.

Na prigodan način učenici i radnici škole obeležili su 50 godina pobede nad fašizmom.

Povezani članci