Mesna zajednica

Rad mesne zajednice Novi Bečej u 1995. godini baziro se na realizaciji samodoprinosa i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Mesni samodoprinos u mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U prvoj godini realizacije samodoprinosa planom utroška je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

  • Izgradnja puteva u ulicama (Jagićeva, Maksima Gorkog, Filipa Kljajića, Dušana Miljevića i 1. faza Aračke)
  • Izgradnja vodovodne mreže u ulicama Bašaidski put
  • Finansiranje sporta 12 %
  • Finansiranje kulture 8 %
  • Finansiranje DVD-a i udruženja građana 1 %
  • Finansiranje rada stručne službe mesne zajednice

Mesni samodoprinos je realizovan 100% u delu izgradnje vodovoda i finansiranja aktivnosti a kod izgradnje puteva nedovršena je samo Aračka ulica.

Osnovna koncepcija rada u mesnoj zajednici je objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju. Stav je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Neophodno je da građani Novog Bečeja shvate da ovaj grad ima samo njih, te da samo građani i prijatelji Novog Bečeja mogu da mu pomognu da se razvija i opstaje.

Ovaj grad ima samo nas je moto pod kojim mesna zajednica realizuje svoj program.

Savet mesne zajednice je doneo odluku o prihvatanju preuzimanja staranja o radu autobuske stanice i ovlastio sekretara Saveta da o tome potpiše ugovor sa suvlasnicima.

Posle 30 godina ponovo su u Novom Bečeju održani vašari, u avgustu, septembru i oktobru 1995. godine.

Na vašarištu je izgrađena septička jama i izgrađen je montažni sanitarni čvor.

IGK "Polet" je izdvojio 14 paleta crepa za budući objekat na vašarištu.

Uređen je plato vašarišta (nasut zemljom i izravnat).

Potrebno je dovesti vodu i struju do vašarišta i izgraditi ogradu i objekat vašarišne uprave.

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u septembru i decembru 1995. godine, u saradnji sa vojnim odsekom.

Svim vojnicima iz Novog Bečeja upućene su čestitke za Božić i Novu godinu.

Učestvovalo se u radu Opštinskog štaba za zbrinjavanje prognanih lica od avgusta 1995. godine kada su prognanici počeli da dolaze u Novi Bečej. U prostorijama MZ se nalazio i komesar za izbeglice SO kao i telefon koji su koristile izbeglice. Od oktobra 95. Komesar za izbeglice je prešao na rad u opštinu a telefon je korišćen do sredine decembra 95. kada je ukinut.

Aktivno se učestvovalo u akciji prikupljanja pomoći za izlečenje Suzane Vukosavljević.

Sprovedena je anketa o zainteresovanosti građana Novog Bečeja za uvođenje KBS-a koja je dala zadovoljavajuće rezultate - oko 30 % zainteresovanih.

Osmišljen je Vodič kroz Novi Bečej koji je objavljen u decembru 1995. godine, a učestvovalo se i u njegovom izdavanju. Ovo je prva publikacija ove vrste do sada. Celokupan iznos za izdavanje Vodiča kroz Novi Bečej obezbedila je privreda Novog Bečeja kroz sponzorstvo.

Organizovana je izložba fotografija Sakač Geze, povodom koje su se okupili članovi USUF-a Jugoslavije i održali svoju Skupštinu.

Povodom izložbe Sakač Geze u Novom Bečeju je bio prisutan i drugi sekretar ambasade NR Kine Liu Jonghong te Nikola Radošević, predsednik Udruženja klubova prijatelja NR Kine u Jugoslaviji pa je njihovo prisustvo iskorišćeno da se osnuje Klub prijatelja NR Kine i opštine Novi Bečej.

Pokrenuta je inicijativa na sastanku direktora škola u Novom Bečeju da svaki razred u osnovnim i srednjoj školi u proleće 1996. godine posadi "svoje" drvo i na taj način stvore "školske gajeve".

Sa članovima pašnjačkog odbora je dogovoreno da se prostor oko bunara na pašnjacima ozeleni i na prigodan način održava.

U skladu sa odlukom Saveta MZ pristupilo se realizaciji adaptacije i davanja sadržaja prostorijama Stare vranjevačke opštine. Kako je zgrada pod zaštitom, tražena je i dobijena saglasnost za adaptaciju (restauratorski uslovi) od Zavoda za zaštatu spomenika. Na osnovu tih uslova i zamisli o sadržaju pristupilo se idejnom rešenju za adaptaciju navedenog prostora.

Okupljeni su privrednici Novog Bečeja u tri navrata da bi se međusobno upoznali, organizovali i jedno drugom pomogli. Dogovoreno je da se takvi skupovi organizuju po potrebi te da svi zajedno rade na uređenju i finansiranju razvoja i aktivnosti u Novom Bečeju.

Preduzete su aktivnosti da se formira foto i video dokumentacija o radu i događajima u Novom Bečeju. U saradnji sa RTB Srbije prikupljaju se materijali ranije snimljeni o Novom Bečeju što će činiti celinu sa novosnimljenim.

Povedena je akcija za novi početak rada telefonske govornice u Novom Bečeju i sa direktorom pošte u Zrenjaninu je dogovoreno da se na lokaciji sadašnje govornice osposobi govornica-kiosk koja bi imala svoje radno vreme i uposlenog, pa bi se čuvala i noću zaključavala.

U autobuskoj stanici treba instalirati još jedan ili dva aparata u zavisnosti od prostora, čim autobuska stanica bude spremna za rad.

Povezani članci