Radnički dom

Ustanova kulture Radnički dom "Jovan Veselinov-Žarko" u Novom Bečeju, ostvarila je tokom 1995. godine planom utvrđene programske sadržaje i obezbedila svojim sugrađanima brojne i kvalitetne kulturne programe. U protekloj godini realizovano je 55 sadržaja iz: književne, likovne, muzičke i pozorišne umetnosti.

Pored sadržaja vezanih za kulturu u najužem smislu reči, održavani su: smotre, seminari, tribine, susreti i dr.

Vaspitno-obrazovna funkiija ustanove realizovana je kroz nastavu muzičkog obrazovanja dece i folklornu sekciju koja broji 80 članova.

Tokom godine u diskoteci su organizovani zabavno-rekreativni programi i koncerti rok grupa.

U periodu maj-septembar je održano 38 filmskih projekcija.

Programski sadržaji, visokog umetničkog nivoa realizovani su u saradnji sa brojnim institucijama iz naše republike i inostranstva.

Zbog potrebe stvaranja i vaspitanja publike za praćenje najznačajnije manifestaiije "Obzorja na Tisi" - dani Josifa Marinkovića, najzastupljeniji programi bili su iz oblasti ozbiljne muzike.

Treća Obzorja su protekla u znaku solo-pevača. Od 25.-28. maja u Novom Bečeju u okviru Obzorja okupili su se ljudi iz samog vrha naše muzičke umetnosti: Biserka Cvejić, Radmila Bakočević, Vera Vitkai, akademik Dejan Despić, Konstantin Babić, Dimitrije Golemović, Dragoslav Dević i drugi.

Manifestacija će nadalje imati takmičarski karakter, s tim što će se naizmenično održavati kompozitorski konkurs sa takmičenjem solo-pevača.

U avgustu, u prostorijama Radničkog doma održan je 14. radni seminar Vojvođanske Omladinske Filharmonije. Pod dirigentskom palicom Dušana Mihajlovića 50 mladih muzičara pripremalo je koncert. Prvo javno izvođenje bilo je u Novom Bečeju, na otvaranju "Dana kulture".

Sedmi Dani kulture, protekli su u znaku Laze Telečkog u saradnji sa Mesnom zajednicom Kumane, ustanovljena je manifestacija posvećana glumcu, teatrologu i šekspirologu Lazi Telečkom rođenom u Kumanu. Veliku podršku u realizaciji ove manifestacije dao je teatar "Joakim Vujić" iz Kragujevca.

Krajem godine aktiviran je rad u amaterskom pozorištu, na srpskom i mađarskom jeziku.

Samostalne likovne izložbe su imali: Sava Stojkov, Stojanović Ljiljana, Đuragić Giga i Miša Berbakov.

Pregled programskih sadržaja

  • Pozorišni programi za decu i omladinu, 13
  • Koncerti ozbiljne muzike, 15
  • Zabavni programi, 11
  • Književne večeri, 8
  • Izložbe, 4
  • Folklorni koncerti, 4

U realizaiiji programskih sadržaja učestvovali su profesionalni ansabli i amaterska društva.

Povezani članci