srenhu

Odužila se revolucija

Mnogi ljudi iz naše komune pa i iz cele zemlje, posećuju kuću Veselinov Kovice – Dade. Razgovori sa njom pobuđuju uspomene iz slavnih dana Revolucije, a posebno, oživljuju događaje iz borbe banatskih partizana jer je u Kumanu bilo najveće žarište otpora protiv omraženih fašista i okupatora. Dada je mnogima poznata jer u najtežim trenucima je mnogima pomogla, sa mnogima radila, a može se reći, da je najveći deo svoga života i svoje najlepše godine poklonila Revoluciji.

Stroge kazne za nesavesne vozače

Prema podacima koje smo dobili od Opštinskog sudije za prekršaje za poslednjih nekoliko meseci naglo je porastao broj onih koji bespravno upravljaju volanom iako nemaju saobraćajne dozvole.

Tako je Neatnica Sredoje, zemljoradnik iz Novog Bečeja pošto je tri puta uzastopno vozio traktor sa prikolicom bez vozačke dozvole kažnjen primernom kaznom od 50 hiljada dinara.

Nesavesni vozač iz Novog Bečeja Salaš Jožef i Glovačev Žarko koji su vozili svoje motocikle bez vozačke dozvole takođe su kažnjeni novčanom kaznom od 30.000 dinara. Istom kaznom kažnjen je i Berić Ljubiša iz Kumana.

Iz istih razloga novčanom kaznom od 10.000 dinara kažnjeni su Šimon Lajoš i Mihajlov Sava iz Novog Bečeja.

Pored ove vrste prekršaja kod Opštinskog sudije vrlo često odgovaraju lica koja žele da na nezakonit način zarade izvodeći bespravno radove za druga lica. Sudija za prekršaje izrekao je ovih dana oštre kazne Pap Andrašu i Ivan Ištvanu iz Novog Bečeja koji su kod Momirskog Vlade iz Zrenjanina izvodili radove iako nemaju dozvolu za privatan rad. Pored ove dvojice sa 15.000 dinara kažnjeni je takođe Živa Sekulić zidar iz Novog Bečeja zbog bespravnog rada na kući Stanković Ljubinka iz Novog Bečeja.

Srećan rođendan Republiko

Svaki  praznik je drag. Dan Republike, i više od toga, ispunjava sva naša srca posebnim zadovoljstvom jer nas vezuje za najsvetliji trenutak u istoriji našeg naroda. Dodamo li tome i podatak da je sutrašnji praznik i jubilaran, tada nije potrebno reći sa koliko nas ponosa ispunjava takvo saznanje.

Republika je rođena pre više od dve decenije u ognju svenadarodne oslobodilačke borbe, i Revolucije u isto vreme. Prvi put u istoriji naših naroda njegovi predstavnici su istinski odlučivali o sudbini njegovoj. Samo to i može da bude zaloga da su odluke istorijske, velike, dalekosežne. Zaloga je i to da ih je Tito inspirisao, da su pod njegovim rukovodstvom one ostvarene. Njih i dalje ostvarujemo, mada je bilo teškoća unutar i van granica naše socijalističke domovine. One su bez kompromisa i smelo prebrođene, prevazilazimo ih i danas.

Odlikovani vatrogasci

Za nesebično zalaganje i rad u organizaciji Dobrovoljnog Vatrogasnog društva, učestvovanju na gašenju požara i sprovođenju požarne preventive Vatrogasni savez Srbije odlikovao je Pakai Andraša člana DVD „Polet“, Drapoš Đerđa, Farago  Đerđa i Jakšić Radmila, članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Novog Bečeja. Takođe su odlikovani Molac Milorad i Rajtarov Žarko, članovi dobrovoljnog Vatrogasnog društva iz Novog Miloševa. Odlikovan je i Karan Jova iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bočaru.

Za vanredno zalaganje čitave organizacije na obučavanju odraslih i vrlo uspešnom radu sa omladinom i pionirima Vatrogasni savez Srbije odlikovao je i organizaciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bočaru.

Vatrogasni savez Jugoslavije istovremeno je odlikovao i Borić Jocu člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Novog Miloševa.

U kući Petrovića

DADA PETROVIĆ- majka trojice sinova, već je više od dvadeset godina sama. Iz njene kuće ratni vihor odneo je živote četvoro najdražih. Ona sad ima osamdeset i osam godina, ćutljiva je i uvek tužna, živi u kući u kojoj sve podseća na istoriju. U njoj svaki predmet podseća na dane kada je jedna revolucija plamsala između zidova njene kuće.

Rat je kroz ovu kuću prošao kao ni kroz jednu drugu u Kumanu. Još u vreme Stare Jugoslavije, sinovi Dade, Ljuba i Slaven bili su ilegalci, a kuća njena baza ilegalnog rada komunista. Sve ovo nije moglo ostati nezapaženo. U kući je često žandarmerija vršila prevrtačine, bili su to dani puni iskušenja, batina i maltretiranja al uvek uzalud. Žitelji u kući Dade Petrović bili su odani borci revolucije i dali za nju najviše što su mogli dati. Duga je priča stradanja žitelja ove kuće ali je još duža priča jedne skrhane stare majke koja i posle dvadeset godina uzaludnog čekanja još uvek se nada svom sinu Stevanu, nestalom, negde u revoluciji Sovjetskog Saveza ili Španiije. O njemu  koji je još pre 1926. godine napustio rodno Kumane, jer nije mogao da gleda stradanje jednog naroda, obreo se u Moskvi gde je aktivno radio na Sverdlovskom univerzitetu. Povremeno je Dada i dobila neku vest od njega ali sve je posle rata zamrlo. O njemu više ni glasa. Njegova sudbina ostala je nepoznata njoj i njegovim saborcima. Još i sada je Dadina jedina želja da neđe makar grob svog sina koga, umorna od tako dugog čekanja, još uvek čeka.

Ali da ne pričamo više o tome. Umesto toga, danas kada slavimo dvadesetjednogodišnjicu svoje slobode, setimo se i nje -  majke i borca.

Sećanja borca

Govoriti o Dakić Miladinu iz Bočara znači govoriti o prvoborcu, učesniku NOB-e od 1941. godine, o čoveku koji se od prvog do poslednjeg dana nije odvajao od oružja.

Rat je Miladina zatekao u rezervi vojske stare Jugoslavije koja je iz dana od onih koji su njome komandovali i raspuštena. On se vraća u svoje rodno mesto Banjane. Svega nekoliko meseci ostaje u njemu a potom sa grupom od desetak dobrovoljaca skoro bez oružja pristupi partizanima. Ova grupa iako bez oružja stupa u borbu sa neprijateljem. Miladin je imao svoju malu pušku i sa njome je ratovao svo vreme dok nije zarobio od neprijatelja bolje oružje. Dve godine je proveo u Trećoj brigadi borbenoj jedinici Sedme banijske divizije. Kasnije usled ranjavanja Miladina prebacuju u štab divizije gde ostaje do kraja rata.

O društvenoj ishrani

Stavka koja ozbiljno opterećuje budžet svake porodice je bez sumnje ishrana. Nedavno povećanje cena u sklopu novih privrednih mera u najvećoj meri se odnosi na artikle koji se jednim imenom mogu nazvati prehrambeni proizvodi. Usledilo je povećanje ličnih dohodaka koje je imalo za cilj da pokrije povećanje troškova života u čemu se, izuzev, u slučaju par radnih organizacija, nije postiglo ono što se želelo. Dodamo li ovome i činjenicu da se u velikom broju slučajeva dva odrasla člana porodice nalaze u radnom odnosu, tada nije slučajno što pitanju organizovanju društvene ishrane posvećujemo pažnju.

Istina ne planiramo na to da damo recept za rešenje ovog problema već polazimo od toga da pokretanjem inicijative i razmatranjem nekih momenata dajemo svoj skroman doprinos. Istovremeno time pokrećemo širu diskusiju ovom, verujemo za mnoge, interesantnom pitanju.

Mlekobanat integrisan sa Mlekoproduktom

Početkom ovog meseca prilike u Mlekoproduktu su počele da se sređuju. Prinudna uprava je okončavala svoje zadatke, prvobitni rok trajanja, skraćan je zaključno sa 6. novembrom. U međuvremenu izvršen je izbor novih organa upravljanja. Zadnjeg dana, kada je prinudna uprava prestajala, predsednik Opštinske skupštine Milan Racković zakazao je i prvu sednicu novoizabranog radničkog saveta.

Otvarajući sednicu Milan Racković je članovima radničkog saveta predložio dnevni red sa sledećim pitanjima: Konstituisanje organa upravljanja; Izbor konkursne komisije za imenovanje direktora radne organizacije: Izbor direktora i Donošenje odluke o integraciji sa kombinatom Servo Mihalj iz Zrenjanina. Prisutnih 13, od izabranih 15, članova radničkog saveta jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red, da ne kažemo i sa primetnim zadovoljstvom, da bi zatim za predsednika radničkog saveta izabrali Božidara Igića, pod čijim rukovodstvom je savet dalje zasedao.

„Polet“ u novim uslovima privređivanja

Ovaj period, sa stanovišta učvršćivanja rezultata poslovanja, ima izutetan začaj. I ako je vreme od dva meseca, posle usvajanja julskih mera, vrlo kratak period za donošenje zaključaka o položaju radne organizacije u novim uslovima privređivanja, ipak se na osnovu devetomesečnog periodičnog obračuna može oceniti momentalan uticaj privredne reforme na položaj radne organizacije.

Za devet meseci 1965.godine radna organizacija ostvarila je ukupan prihod od dinara 489.125.000 dinara, što u odnosu na isti period prošle godine iznosi 70 odsto više, dok su utrošena sredstva porasla svega za 28 odsto. Drugim rečima, na svakih 100 dinara utrošenih sredstava u prošoj godini ostvareno je 290,25 dinara ukupnog prihoda, dok je u ovoj godini ostvareno 384,40 dinara ili za 32 odsto više. To znači da je ekonomičnost poslovanja porasla za 32 odsto u odnosu na period januar-septembar 1964. godine.

Završeni izbori u aktivima SOJ

Razgovor Branka Stančića, predsednika OK SOJ sa našim urednikom

Kako su neposredno završeni izbori u Savezu omladine na nivou aktiva to smo iskoristili priliku da sa predsednikom Opštinskog komiteta Saveza omladine Brankom Stančićem porazgovarao o nekim najvažnijim pitanjima koja su mladi pokretali na svojim godišnjim izbornim konferencijama. Drug Stančić se odazvao našoj molbi i odgovorio je na postavljena pitanja.

Kojim momentima je posvećena posebna pažnja u pripremi izbora i kako su se one odvijale?

Dobro je počelo

Na nedavno održanoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista, pošto je razmatrana angažovanost komunista, odlučeno je da sve osnovne organizacije na svojim sastancima analiziraju aktivnost svakog komuniste kao društvenog radnika. Cilj ovoga u osnovu leži u nastojanju da se najpotpunije razmotri stanje u pogledu praktične aktivnosti komunista u društvenom životu radne organizacije i sredine, već prema tome gde komunisti žive ili rade.

Sva dosadašnja analiziranja i uopštene ocene o nedovoljnoj aktivnosti, koja se često izjednačavala sa angažovanošću , nisu davali potreban efekat jer se najčešće na tome ostajalo. Iz konstatacija da smo svi krivi, da svi ne radimo dovoljno, proizilazi i da niko nije kriv niti odgovoran.

Kako smo proslavili „Dečju nedelju“

Kao i svake godine, učenici osnovne škole „Vranjevo“ proslavili su „Dečju nedelju“ svečano i veselo. Čitava proslava od 5. do 12. septembra bila je ispunjena mnogim akcijama i takmičenjima. Učenici nižih razreda su se takmičili u crtanju i sportskim štafetama, a učenici viših razreda organizovali su takmičenje u igrama „između 4 vatre“, rukometu i nogometu. Pored toga oni su učestvovali u konkursima za najbolji pismeni sastav, a takmičili su se i na „Jesenjem krosu“.

Za vreme „Dečje nedelje“ sva odeljenja su izabrala svoja pionirska rukovodstva, a isto tako je izabran i štab pionirskog odreda naše škole.

Na kraju proslave „Dečje nedelje“ održana je svečanost, na kojoj su podeljene mnoge nagrade onima koji su pokazali najbolje rezultate u raznim takmičenjima. Na ovoj svečanosti, pored podele nagrada, održan je i program u kome su se takmičili pevači i svirači.

Time smo ujedno obeležili i početak novih Jugoslovenskih pionirskih igara pod naslovom „Ko ume bolje“ – ko zna više“.

Društvena briga o starima

Starenje stanovništva, prema tome, pred društvenu zajednicu stavlja i odgovarajuće probleme. Ti problemi, razume se, nisu samo ekonomske prirode; oni imaju vrlo krupan socijalni značaj, odgovarajuću etičku stranu i određeni humani sadržaj. Stariji ljudi, kao i svaka starosna grupa u društvu, imaju svoje potrebe i svoje zahteve koji treba da se zadovolje na način koji će najbolje odgovarati iako interesima društva u celini, tako i interesima svakog pojedinog starog lica.

Kragujevački osnovci uzvratili posetu

Četvrti oktobar u našoj školi čekao se sa posebnim oduševljenjem, jer se toga dana, pored proslave Dana oslobođenja našeg mesta, očekivala poseta kragujevačkih đaka. Svaki učenik se pripremio kako bi što bolje dočekao i ugostio svoga gosta.

Sastanak sa gostima bio je vrlo srdačan. Brzo smo se upoznali i prisno združili. Gosti su bili jako zadovoljni i veseli. Od svih doživljaja koje su imali, najviše im se svidela poseta „Bisernom ostrvu“.

Odlazak na imanje organizovan je biciklima i špediterima. Vesela, dugačka kolona,po divnom jesenjem, sunčanom danu, brzo je prispela na mesto izleta, gde smo se zabavljali, šetali i igrali. Posle obilaska plantažnih vinograda i voćnjaka, saslušali smo priču o istorijatu imanja, a posle toga počastili su nas grožem.

Povratak naše kolone od 400 učenika i nastavnika bio je još veseliji. Preko 50 biciklova i 9 špeditera formiralo je dugačku povorku koja se smejala, pevala, veselila. Gosti su bili jako zadovoljni. Grožđe je bilo odlično, a reka Tisa ih je očarala.

Stigli smo kućama u prvi mrak, pomalo umorni, ali veseli i puni utisaka.

Zato osećam potrebu da u ime nas, učenika osnovne škole „Vranjevo“ i naših gostiju toplo zahvalim upravi PD „Biserno Ostrvo“.

Uspešan dogovor

Konferenciji prisustvovali i Jožef Šoltez, poslanik Republičkog veća Skupštine SRS Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine i Stevan Škrbić, predsednik OO SSRN.

Nedavno je u Novom Miloševu održana Vanredna mesna konferencija Socijalističkog Saveza kojoj su pored sto jedanaest delegata prisustvovali Jožef Šoltez, poslanik republičkog veća Skupštine SR Srbije, Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine i Stevan Škrbić, predsednik Opštinskog odbora Socijalističkog saveza.

Konferenciji je predsednik Mesne organizacije Socijalističkog saveza Tomislav Novaković podneo materijal u kome su istaknuta četiri pitanja i to poljoprivreda i razvoj društveno-ekonomskih odnosa u selu, suptina i ciljevi privredne reforme, Mesna zajednica i organizacioni problemi organizacije SSRN.

Ne samo radne akcije

Nedavno je u Kumanu održana Godišnja konferencija aktiva Saveza omladine kojoj su prisustvovali Slobodanka Markov, član Opštinskog komiteta Saveza omladine, Svetozar Radišić, predsednik Mesnog odbora Socijalističkog saveza i Joca Jakovljev, član Mesnog komiteta Saveza komunista. U materijalu, koji je konferenciji podneo Sava Santovac, predsednik aktiva, istaknuto je da je aktiv u proteklom periodu nailazio na razne poteškoće, ali da je ipak sa uspehom obavio zadatke postavljene na prošloj konferenciji. Tako je u toku prošle godine na uređenju mesta dato 750 radnih časova, a pored toga značajna aktivnost odvijala se i na kulturno-zabavnom polju.

Milan Perić

Tridesetsedmogodišnji Milan Perić je jedan od mladih ljudi u kolektivu Mašinoinvesta koji je u njemu proveo više od deset godina. Naime pošto je izučio zanat u Apatinskoj pivari on se obreo u kolektivu Mašinoinvesta, ranije Mašinoservisa, da bi preživljavao zajedno sa njim u periode teškoća a i uspeha.

Kao mlad radnik skrenuo je na sebe pažnju svojih drugova jer je bio savestan, vredan i sposoban. Stoga nije slučajno što je za tih deset godina bio skoro uvek biran u organe upravljanja, izuzev jednog mandatnog perioda, a do sad je dva puta bio na funkciji predsednika upravnog odbora, gde se i trenutno nalazi. Inače do sada bio je i predsednik sindikalne podružnice u kolektivu, a član je Saveza komunista od 1952. godine.

Humana akcija

Početkom prošle nedelju u Opštinskom odboru Socijalističkog saveza održan je sastanak na kome su se predstavnici Socijalističkog saveza i Crvenog krsta dogovarali oko organizovanja akcije prikupljanja pomoći za poplavljene u Vojvodini.

U kraćem uvodnom izlaganju dr Milivoj Stakić, predsednik Opštinskog odbora Crvenog krsta istakao je značaj ove akcije kako sa aspekta potreba materijalnih dobara tako i sa humanog aspekta međuljudske solidarnosti. Govoreći o tome u kakvoj se situaciji nalazi stanovništvo u plavljenom području on je izneo podatak da je trenutno 8.015 porodica nezbrinuto, a da istovremeno 8.000 stanovnika nema krova nad glavom.

Samoupravljanje i kooperacija u centru pažnje

Pre deset dana održana je u Kumanu Vanredna konferencija Mesne organizacije Socijalističkog saveza kojoj su pored članova prisustvovali i Stevan Škrbić, predsednik Opštinskog odbora SSRN, Milan Racković, predsednik Skupštine opštine i Vojislav Stefanović, ćlan Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRN.

Referat o predkongresnoj aktivnosti i daljim zadacima Socijalističkog saveza podneo je Dragan Lapčević. Pošto je izneo podatke o dosadašnjoj aktivnosti Mesne organizacije Socijalističkog saveza on je posebno istakao aktivnost koja se odvijala preko raznih sekcija Socijalističkog saveza od kojih je sekcija za poljoprivredu i komunalna pitanja postigla najbolje rezultate. Posebno mesto u materijalu odnosilo se na aktivnost članova Socijalističkog saveza u radu Mesne zajednice i Zemljoradničke zadruge, dakle na planu razvoja samoupravljanja i kooperacije.

Više pažnje posvetiti radu mesnih zajednica

Nedavno je u Opštinskom odboru Socijalističkog saveza održan sastanak Komisije za privredu i samoupravljanje kome su prisustvovali i  predsednici i sekretari mesnih zajednica. Na dnevnom redu ovih sastanka bilo je razmatranje rada mesnih zajednica.

Uvodno izlaganje imao je Đerđ Bordaš, predsednik komisije, koji je istakao da je cilj ovog sastanka da se na osnovu dosadašnjeg rada mesnih zajednica sagledaju zadaci koji će u buduće doprineti uspešnijem radu mesnih zajednica. Pošto je predhodno govorio u uspešnom radu mirovnih veća kod svih mesnih zajednica, on je zatim govorio o radu zborova birača i tom prilikom ukazao na pojavu jednoličnosti dnevnih redova što u suštini govori o nedovoljnoj širini delovanja i nedostatku inicijative.